Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 24 of 24
  • 00050005929.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân (2015)

  • Thương hiệu trong môi trường kinh tế cạnh tranh gay gắt hiện nay luôn là nền tảng cho mỗi doanh nghiệp cũng như các tổ chức, đơn vị. Nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu tác động tới môi trường giáo dục. Do đó, với đề tài nghiên cứu " Xây dựng thương hiệu trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật", tác giả mong muốn Ban lãnh đạo Nhà trường nhìn lại vấn đề cốt lõi mà trường đang gặp phải, đồng thời đưa ra những giải pháp phù hợp cho việc xây dựng thương hiệu của Trường đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 24 of 24
  • 00050005929.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân (2015)

  • Thương hiệu trong môi trường kinh tế cạnh tranh gay gắt hiện nay luôn là nền tảng cho mỗi doanh nghiệp cũng như các tổ chức, đơn vị. Nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu tác động tới môi trường giáo dục. Do đó, với đề tài nghiên cứu " Xây dựng thương hiệu trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật", tác giả mong muốn Ban lãnh đạo Nhà trường nhìn lại vấn đề cốt lõi mà trường đang gặp phải, đồng thời đưa ra những giải pháp phù hợp cho việc xây dựng thương hiệu của Trường đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp