Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 24 of 24
 • 01050003845.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Phạm, Thị Ngọc Mai (2018)

 • Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, với mục đích ứng dụng phương pháp hấp phụ bằng vật liệu bùn thải sắt (III) hydroxit để hấp phụ sunfuatrong mẫu nước thải, luận văn đã thu được các kết quả sau: - Đã xây dựng phương pháp xác định sunfua sử dụng thuốc thử Fe3+ và o-phenantrolin trong mẫu nước: + Các điều kiện tối ưu để xác định sunfua bao gồm: pH=4,5, Vo-phenantrolin= 2,5 ml, VFe(III)= 5ml. + Đường chuẩn xác định sunfua tuyến tính trong khoảng nồng độ từ 0,07- 1,82 ppm với độ tuyến tính cao, giá trị R2 = 0,998, độ lặp lại tốt (RSD < 3% ) + Xác định giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của sunfua tương ứng là 0,04ppm và 0,14 ppm. - Đã khảo sát các đặc trưngc...

 • KL00105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa; Trần, Thị Qúy (2012)

 • Trên cơ sở nghiên cứu và khảo sát các trung tâm thông tin-thư viện tại các trường đại học y ở Hà Nội, từ đó đưa ra mô hình Mạng cộng đồng trực tuyến cho trung tâm thông tin-thư viện tại trường đại học y ở Hà Nội. Đồng thời đưa ra các giải pháp để liên kết chia sẻ nguồn thông tin y học tại các trung tâm thông tin- thư viện tại các trường đại học y ở Hà Nội

 • 00050003231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Trịnh, Cẩm Lan (2013)

 • - Khái quát kinh nghiệm phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững của một số tỉnh. Trên cơ sở đó, luận văn rút ra bài học kinh nghiệm cho tỉnh Thái Bình. - Phân tích được thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Thái Bình, chỉ ra thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đưa ra một số giải pháp tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Thái Bình.

 • 00050000117.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa (2010)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về chế định thời hiệu trong luật hình sự Việt Nam. Nghiên cứu và phân tích chế định thời hiệu trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng khi truy cứu trách nhiệm hình sự và thời hiệu thi hành bản án kết tội trong luật hình sự Việt Nam. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy phạm của chế định thời hiệu ở khía cạnh luật pháp trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999, để giúp việc áp dụng chúng trong thực tiễn ngày một hoàn thiện hơn.

 • LU N VAN CAO HOC- FULL FINAL.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2014)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chủ quyền quốc gia, nhân quyền và lý thuyết về can thiệp nhân đạo, cũng như tập trung phân tích vào một số trường hợp điển hình liên quan đến can thiệp nhân đạo được thực hiện bởi Mỹ và các quốc gia phương Tây để rút ra các quan điểm khác nhau của cộng đồng quốc tế trước những cuộc khủng hoảng điển hình của thế giới. Trình bày quan điểm và những phản ứng của chính quyền Mỹ được chú trọng nghiên cứu, phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau. Từ những kết quả thu thập được, đề tài tiếp tục tìm hiểu về những động lực bên trong hình thức can thiệp này để đưa ra những nhận xét, đánh giá và khuyến nghị mang tính khả thi cho chính sách đối ngoại của quốc gia trong tươ...

 • 00050005929.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân (2015)

 • Thương hiệu trong môi trường kinh tế cạnh tranh gay gắt hiện nay luôn là nền tảng cho mỗi doanh nghiệp cũng như các tổ chức, đơn vị. Nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu tác động tới môi trường giáo dục. Do đó, với đề tài nghiên cứu " Xây dựng thương hiệu trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật", tác giả mong muốn Ban lãnh đạo Nhà trường nhìn lại vấn đề cốt lõi mà trường đang gặp phải, đồng thời đưa ra những giải pháp phù hợp cho việc xây dựng thương hiệu của Trường đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Hoa

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 24 of 24
 • 01050003845.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Phạm, Thị Ngọc Mai (2018)

 • Sau quá trình nghiên cứu và thực hiện, với mục đích ứng dụng phương pháp hấp phụ bằng vật liệu bùn thải sắt (III) hydroxit để hấp phụ sunfuatrong mẫu nước thải, luận văn đã thu được các kết quả sau: - Đã xây dựng phương pháp xác định sunfua sử dụng thuốc thử Fe3+ và o-phenantrolin trong mẫu nước: + Các điều kiện tối ưu để xác định sunfua bao gồm: pH=4,5, Vo-phenantrolin= 2,5 ml, VFe(III)= 5ml. + Đường chuẩn xác định sunfua tuyến tính trong khoảng nồng độ từ 0,07- 1,82 ppm với độ tuyến tính cao, giá trị R2 = 0,998, độ lặp lại tốt (RSD < 3% ) + Xác định giới hạn phát hiện (LOD) và giới hạn định lượng (LOQ) của sunfua tương ứng là 0,04ppm và 0,14 ppm. - Đã khảo sát các đặc trưngc...

 • KL00105.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa; Trần, Thị Qúy (2012)

 • Trên cơ sở nghiên cứu và khảo sát các trung tâm thông tin-thư viện tại các trường đại học y ở Hà Nội, từ đó đưa ra mô hình Mạng cộng đồng trực tuyến cho trung tâm thông tin-thư viện tại trường đại học y ở Hà Nội. Đồng thời đưa ra các giải pháp để liên kết chia sẻ nguồn thông tin y học tại các trung tâm thông tin- thư viện tại các trường đại học y ở Hà Nội

 • 00050003231.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Trịnh, Cẩm Lan (2013)

 • - Khái quát kinh nghiệm phát triển nền nông nghiệp theo hướng bền vững của một số tỉnh. Trên cơ sở đó, luận văn rút ra bài học kinh nghiệm cho tỉnh Thái Bình. - Phân tích được thực trạng phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Thái Bình, chỉ ra thành tựu, hạn chế và nguyên nhân. - Đưa ra một số giải pháp tiếp tục phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở tỉnh Thái Bình.

 • 00050000117.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa (2010)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận cơ bản về chế định thời hiệu trong luật hình sự Việt Nam. Nghiên cứu và phân tích chế định thời hiệu trong thực tiễn điều tra, truy tố, xét xử của các cơ quan tiến hành tố tụng khi truy cứu trách nhiệm hình sự và thời hiệu thi hành bản án kết tội trong luật hình sự Việt Nam. Đề xuất một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy phạm của chế định thời hiệu ở khía cạnh luật pháp trong Bộ luật hình sự Việt Nam năm 1999, để giúp việc áp dụng chúng trong thực tiễn ngày một hoàn thiện hơn.

 • LU N VAN CAO HOC- FULL FINAL.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Hoàng, Khắc Nam (2014)

 • Trình bày cơ sở lý luận về chủ quyền quốc gia, nhân quyền và lý thuyết về can thiệp nhân đạo, cũng như tập trung phân tích vào một số trường hợp điển hình liên quan đến can thiệp nhân đạo được thực hiện bởi Mỹ và các quốc gia phương Tây để rút ra các quan điểm khác nhau của cộng đồng quốc tế trước những cuộc khủng hoảng điển hình của thế giới. Trình bày quan điểm và những phản ứng của chính quyền Mỹ được chú trọng nghiên cứu, phân tích dưới nhiều góc độ khác nhau. Từ những kết quả thu thập được, đề tài tiếp tục tìm hiểu về những động lực bên trong hình thức can thiệp này để đưa ra những nhận xét, đánh giá và khuyến nghị mang tính khả thi cho chính sách đối ngoại của quốc gia trong tươ...

 • 00050005929.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hoa;  Advisor: Nguyễn, Mạnh Tuân (2015)

 • Thương hiệu trong môi trường kinh tế cạnh tranh gay gắt hiện nay luôn là nền tảng cho mỗi doanh nghiệp cũng như các tổ chức, đơn vị. Nhận thức được tầm quan trọng của thương hiệu tác động tới môi trường giáo dục. Do đó, với đề tài nghiên cứu " Xây dựng thương hiệu trường Đại học Kinh tế Kỹ thuật", tác giả mong muốn Ban lãnh đạo Nhà trường nhìn lại vấn đề cốt lõi mà trường đang gặp phải, đồng thời đưa ra những giải pháp phù hợp cho việc xây dựng thương hiệu của Trường đại học Kinh tế Kỹ thuật công nghiệp