Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 9 of 9
 • V_L2_01739.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo;  Advisor: Vũ, Đạt (2009)

 • Khảo sát, đánh giá về thực trạng đội ngũ lao động nữ (LĐN) trong doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội hiện nay. Phân tích làm rõ những nhân tố tác động đến đội ngũ LĐN trong doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh. Dự báo xu thể biến đổi của cơ cấu đội ngũ lao động nữ trong doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh trong giai đoạn tới. Đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường vai trò của đội ngũ LĐN và chính sách đãi ngộ của các doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh dành cho người lao động nói chung và LĐN nói riêng

 • 4262-49-8864-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Định; Nguyễn, Thị Thanh Thảo; Ngô, Thị Thúy Hường (2018)

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng của cỏ Monto vetiver (Chrysopogon zizanioides L.) trong việc giảm nhẹ ô nhiễm dioxin và xử lý ô nhiễm Asen của cỏ Vetiver. Thí nghiệm được tiến hành ngoài thực tế, gồm 3 lô, mỗi lô 100 m2. Cỏ Monto vetiver được trồng ngày 25/11/2014 trên lô 1 và 2, có hàm lượng dioxin ban đầu khoảng 1000-1800 ppt TEQ, hàm lượng As khoảng 25-30 mg/kg đất khô. Trong đó, lô 1 trồng cỏ và có bổ sung chế phẩm DECOM1 (hỗn hợp muối dinh dưỡng và mùn hữu cơ), lô 2 trồng cỏ và không bổ sung DECOM1, và lô đối chứng, lô 3, không trồng cỏ. Kết quả phân tích dioxin trong mẫu đất, mẫu rễ và chồi cỏ cho thấy cỏ Vetiver có khả năng hấp thụ dioxin vào rễ cỏ và một phần được ...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thanh Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 8 to 9 of 9
 • V_L2_01739.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thanh Thảo;  Advisor: Vũ, Đạt (2009)

 • Khảo sát, đánh giá về thực trạng đội ngũ lao động nữ (LĐN) trong doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh trên địa bàn Hà Nội hiện nay. Phân tích làm rõ những nhân tố tác động đến đội ngũ LĐN trong doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh. Dự báo xu thể biến đổi của cơ cấu đội ngũ lao động nữ trong doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh trong giai đoạn tới. Đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường vai trò của đội ngũ LĐN và chính sách đãi ngộ của các doanh nghiệp thương mại ngoài quốc doanh dành cho người lao động nói chung và LĐN nói riêng

 • 4262-49-8864-1-10-20180924.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Quốc Định; Nguyễn, Thị Thanh Thảo; Ngô, Thị Thúy Hường (2018)

 • Nghiên cứu này nhằm đánh giá khả năng của cỏ Monto vetiver (Chrysopogon zizanioides L.) trong việc giảm nhẹ ô nhiễm dioxin và xử lý ô nhiễm Asen của cỏ Vetiver. Thí nghiệm được tiến hành ngoài thực tế, gồm 3 lô, mỗi lô 100 m2. Cỏ Monto vetiver được trồng ngày 25/11/2014 trên lô 1 và 2, có hàm lượng dioxin ban đầu khoảng 1000-1800 ppt TEQ, hàm lượng As khoảng 25-30 mg/kg đất khô. Trong đó, lô 1 trồng cỏ và có bổ sung chế phẩm DECOM1 (hỗn hợp muối dinh dưỡng và mùn hữu cơ), lô 2 trồng cỏ và không bổ sung DECOM1, và lô đối chứng, lô 3, không trồng cỏ. Kết quả phân tích dioxin trong mẫu đất, mẫu rễ và chồi cỏ cho thấy cỏ Vetiver có khả năng hấp thụ dioxin vào rễ cỏ và một phần được ...