Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 52 to 71 of 82
 • 4079-109-7627-1-10-20171206.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Hào; Nguyễn, Thị Huệ; Nguyễn, Thị Thu Thủy; Đặng, Thị Ngần; Đào, Thị Hồng Bích; Nguyễn, Thị Hoàng Anh; Dương, Thị Ly Hương (2017)

 • Sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidius Seem.) là một dược liệu quý và đặc hữu của vùng Tây Bắc. Trong nghiên cứu về thành phần hóa thực vật của rễ sâm vũ diệp, bằng các phương pháp phân lập sắc ký chúng tôi đã tinh chế được 3 hợp chất từ phân đoạn hữu cơ ethyl acetat. Ba hợp chất lần lượt được xác định là β-sitosterol (1), acid oleanolic (2) và daucosterol (3) trên cơ sở phân tích dữ liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR và phổ khối MS. Đây là công bố đầu tiên về phân lập các hợp chất này từ sâm vũ diệp ở nước ta.

 • 02050002963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hải Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2014)

 • Trên con đường đi đến thế giới nghệ thuật của nhà nghệ sĩ, Someret Maugham coi con người là đối tượng, là chất liệu để nhận thức hiện thực và sáng tạo nghệ thuật. Hơn thế, những mô hình nhân vật ấy sẽ góp phần thể hiện sâu sắc những quan niệm nghệ thuật của nhà văn về số phận con người và cuộc đời. Với những thủ pháp nghệ thuật đặc sắc của mình trong việc xây dựng thế giới nhân vật, nhà văn đã tái hiện lên những chân dung cá nhân dù xấu hay tốt đều riêng biệt, cụ thể và gọi tên đúng bản chất mà nhân vật thể hiện

 • HoiThaoVanHoaTrongKyNguyenSo 24.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2018)

 • Cuộc cách mạng 4.0 với những thành tựu vượt trội của khoa học công nghệ như: nền tảng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật, ... đã tạo ra nhiều phương tiện truyền thông hiện đại giúp bạn đọc tự lựa chọn phương tiện, cách thức và địa điểm để tiếp cận tri thức. Bài viết này tập trung vào những giải pháp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động thư viện để thu hút bạn đọc sử dụng thư viện tại Thư viện Tạ Quang Bửu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 • 00050000659.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2011)

 • Khái quát quy định của WTO về dịch vụ ngân hàng và cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về dịch vụ ngân hàng. Thực tiễn thực thi cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về dịch vụ ngân hàng. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật ngân hàng Việt Nam đáp ứng các cam kết gia nhập WTO và lộ trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.

 • 02050000847_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Hà, Văn Đức (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghệ thuật xây dựng kết cấu và tạo tình huống trong truyện ngắn Đỗ Bích Thúy. Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn Đỗ Bích Thúy. Ngôn ngữ và giọng điệu trong truyện ngắn Đỗ Bích Thúy; Electronic Resources

 • 04051000317_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Trần, Thị Thu Hiền (2010)

 • The main aims of this study are to test the hypothesis on the benefits of applying record software named Adobe Audition in enhancing the high students English speaking and listening as well as in changing their interest in listening and speaking lessons.To fulfill this objective, a quasi-experiment research method in which pre-post tests and brief questionnaire survey were used as research tools in this study .The results obtained from the study are as follow: both English speaking and listening increased when using record function in Adobe Audition software. However, the promotion in students speaking was not as good as that in listening. Both students‟ interest in English speakin...

 • V_L2_01179.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Đinh, Cảnh Nhạc (2008)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất (QHSX) phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất (LLSX) trong xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam. Phân tích thực trạng sự vận dụng quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX của Đảng ta trong việc đề ra và thực hiện đường lối đổi mới kinh tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN hơn 20 năm vừa qua. Trên cơ sở đó, trình bày một số giải pháp cơ bản như: tạo môi trường thuận lợi để vận dụng có hiệu quả vấn đề này trong giai đoạn hiện nay; thường xuyên tổng kết kinh nghiệm thực tiễn; nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp ...

 • 20201019172000.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2019)

 • Việc đưa giáo dục STEM vào trường phổ thông mang lại nhiều ý nghĩa, phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, phần lớn giáo viên phổ thông chưa được bồi dưỡng những năng lực cần thiết về giáo dục STEM. Việc xây dựng chủ đề STEM là một nhiệm vụ khó khăn khi giáo viên tiếp cận dạy học STEM. Bài viết trình bày một số quan điểm khi xây dựng chủ đề STEM và cách thức vận dụng quy trình thiết kế kĩ thuật để xây dựng chủ đề STEM. Đồng thời, tác giả vận dụng các quan điểm đó để xây dựng chủ đề STEM “Thiết kế mô hình nhà chống lũ” theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

 • 418(2011-2)_p20-30.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2011)

 • Bài viết chỉ ra mối quan hệ giữa " Hoàng Việt luật lệ" của nhà Nguyễn và "Đại Thanh luật lệ" của nhà Thanh trên cơ sở khảo cứu một cách cụ thể văn bản của hai bộ này (từ cấu trúc bộ luật đến số lượng, tên gọi điều luật, nội dung các điều luật, điều lệ) để hy vọng có một cái nhìn khách quan hơn đối với "Hoàng Việt luật lệ"...

 • 00280-Luanvăn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2003)

 • Luận văn trình bày một số khái niệm đặc điểm của trọng tài thương mại và pháp luật trọng tài thương mại. Nghiên cứu thực trạng pháp luật của trọng tài kinh tế và tình hình tổ chức, hoạt động của các trung tâm trọng tài kinh tế nước ta trước ngày ban hành pháp lệnh trọng tài thương mại. Chứng minh sự ra đời của pháp lệnh trọng tài thương mại là một bước phát triển mới của pháp luật trọng tài ở nước ta. Tìm kiếm và kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần đưa pháp lệnh trọng tài thương mại vào cuộc sống

 • 00280-Luanvăn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2003)

 • Luận văn trình bày một số khái niệm đặc điểm của trọng tài thương mại và pháp luật trọng tài thương mại. Nghiên cứu thực trạng pháp luật của trọng tài kinh tế và tình hình tổ chức, hoạt động của các trung tâm trọng tài kinh tế nước ta trước ngày ban hành pháp lệnh trọng tài thương mại. Chứng minh sự ra đời của pháp lệnh trọng tài thương mại là một bước phát triển mới của pháp luật trọng tài ở nước ta. Tìm kiếm và kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần đưa pháp lệnh trọng tài thương mại vào cuộc sống

 • V_L0_00280_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Dương Đăng Huệ (2003)

 • Luận văn trình bày một số khái niệm đặc điểm của trọng tài thương mại và pháp luật trọng tài thương mại. Nghiên cứu thực trạng pháp luật của trọng tài kinh tế và tình hình tổ chức, hoạt động của các trung tâm trọng tài kinh tế nước ta trước ngày ban hành p (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

 • 00050000392.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về thềm lục địa. Xác định chủ quyền quốc gia về thềm lục địa theo Công ƣớc Luật biển 1958, 1982. Xác lập chủ quyền quốc gia của Việt Nam về thềm lục địa. Nêu một số đề xuất dƣới góc độ Luật pháp quốc tế để nhằm xác định rõ chủ quyền quốc gia về thềm lục địa.

 • 00050000392_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diễn (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về thềm lục địa. Xác định chủ quyền quốc gia về thềm lục địa theo Công ước Luật biển 1958, 1982. Xác lập chủ quyền quốc gia của Việt Nam về thềm lục địa. Nêu một số đề xuất dưới góc độ Luật pháp quốc tế để nhằm xác định (...)

 • V_L0__02251.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2009)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ OPC và kiến trúc mạng điểu khiển. Giới thiệu về hệ thống điều khiển và giám sát có dự phòng nóng: mô hình dự phòng, dự phòng nóng cải thiện độ tin cậy, cấp độ dự phòng, dự phòng cải thiện tính sẵn sàng, và cơ chế dự phòng nóng của hệ thống điều khiển và giám sát. Trình bày các bước xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát có dự phòng nóng trên cơ sở công nghệ OPC từ các bước khai báo cấu hình phần cứng, phần mềm đến xây dựng các modun chương trình ứng dụng trên OPC

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 52 to 71 of 82
 • 4079-109-7627-1-10-20171206.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Đỗ, Văn Hào; Nguyễn, Thị Huệ; Nguyễn, Thị Thu Thủy; Đặng, Thị Ngần; Đào, Thị Hồng Bích; Nguyễn, Thị Hoàng Anh; Dương, Thị Ly Hương (2017)

 • Sâm vũ diệp (Panax bipinnatifidius Seem.) là một dược liệu quý và đặc hữu của vùng Tây Bắc. Trong nghiên cứu về thành phần hóa thực vật của rễ sâm vũ diệp, bằng các phương pháp phân lập sắc ký chúng tôi đã tinh chế được 3 hợp chất từ phân đoạn hữu cơ ethyl acetat. Ba hợp chất lần lượt được xác định là β-sitosterol (1), acid oleanolic (2) và daucosterol (3) trên cơ sở phân tích dữ liệu phổ cộng hưởng từ hạt nhân NMR và phổ khối MS. Đây là công bố đầu tiên về phân lập các hợp chất này từ sâm vũ diệp ở nước ta.

 • 02050002963.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hải Hà;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2014)

 • Trên con đường đi đến thế giới nghệ thuật của nhà nghệ sĩ, Someret Maugham coi con người là đối tượng, là chất liệu để nhận thức hiện thực và sáng tạo nghệ thuật. Hơn thế, những mô hình nhân vật ấy sẽ góp phần thể hiện sâu sắc những quan niệm nghệ thuật của nhà văn về số phận con người và cuộc đời. Với những thủ pháp nghệ thuật đặc sắc của mình trong việc xây dựng thế giới nhân vật, nhà văn đã tái hiện lên những chân dung cá nhân dù xấu hay tốt đều riêng biệt, cụ thể và gọi tên đúng bản chất mà nhân vật thể hiện

 • HoiThaoVanHoaTrongKyNguyenSo 24.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2018)

 • Cuộc cách mạng 4.0 với những thành tựu vượt trội của khoa học công nghệ như: nền tảng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet kết nối vạn vật, ... đã tạo ra nhiều phương tiện truyền thông hiện đại giúp bạn đọc tự lựa chọn phương tiện, cách thức và địa điểm để tiếp cận tri thức. Bài viết này tập trung vào những giải pháp trong việc nâng cao chất lượng hoạt động thư viện để thu hút bạn đọc sử dụng thư viện tại Thư viện Tạ Quang Bửu Trường Đại học Bách khoa Hà Nội.

 • 00050000659.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2011)

 • Khái quát quy định của WTO về dịch vụ ngân hàng và cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về dịch vụ ngân hàng. Thực tiễn thực thi cam kết gia nhập WTO của Việt Nam về dịch vụ ngân hàng. Phương hướng và giải pháp hoàn thiện pháp luật ngân hàng Việt Nam đáp ứng các cam kết gia nhập WTO và lộ trình hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngân hàng.

 • 02050000847_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Hà, Văn Đức (2012)

 • Luận văn ThS. Văn học Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012; Nghệ thuật xây dựng kết cấu và tạo tình huống trong truyện ngắn Đỗ Bích Thúy. Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong truyện ngắn Đỗ Bích Thúy. Ngôn ngữ và giọng điệu trong truyện ngắn Đỗ Bích Thúy; Electronic Resources

 • 04051000317_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Trần, Thị Thu Hiền (2010)

 • The main aims of this study are to test the hypothesis on the benefits of applying record software named Adobe Audition in enhancing the high students English speaking and listening as well as in changing their interest in listening and speaking lessons.To fulfill this objective, a quasi-experiment research method in which pre-post tests and brief questionnaire survey were used as research tools in this study .The results obtained from the study are as follow: both English speaking and listening increased when using record function in Adobe Audition software. However, the promotion in students speaking was not as good as that in listening. Both students‟ interest in English speakin...

 • V_L2_01179.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Đinh, Cảnh Nhạc (2008)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và thực tiễn của sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất (QHSX) phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất (LLSX) trong xây dựng nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam. Phân tích thực trạng sự vận dụng quy luật QHSX phù hợp với trình độ phát triển của LLSX của Đảng ta trong việc đề ra và thực hiện đường lối đổi mới kinh tế, xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng XHCN hơn 20 năm vừa qua. Trên cơ sở đó, trình bày một số giải pháp cơ bản như: tạo môi trường thuận lợi để vận dụng có hiệu quả vấn đề này trong giai đoạn hiện nay; thường xuyên tổng kết kinh nghiệm thực tiễn; nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn nghiệp ...

 • 20201019172000.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2019)

 • Việc đưa giáo dục STEM vào trường phổ thông mang lại nhiều ý nghĩa, phù hợp với định hướng đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay. Tuy nhiên, phần lớn giáo viên phổ thông chưa được bồi dưỡng những năng lực cần thiết về giáo dục STEM. Việc xây dựng chủ đề STEM là một nhiệm vụ khó khăn khi giáo viên tiếp cận dạy học STEM. Bài viết trình bày một số quan điểm khi xây dựng chủ đề STEM và cách thức vận dụng quy trình thiết kế kĩ thuật để xây dựng chủ đề STEM. Đồng thời, tác giả vận dụng các quan điểm đó để xây dựng chủ đề STEM “Thiết kế mô hình nhà chống lũ” theo định hướng phát triển năng lực học sinh.

 • 418(2011-2)_p20-30.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2011)

 • Bài viết chỉ ra mối quan hệ giữa " Hoàng Việt luật lệ" của nhà Nguyễn và "Đại Thanh luật lệ" của nhà Thanh trên cơ sở khảo cứu một cách cụ thể văn bản của hai bộ này (từ cấu trúc bộ luật đến số lượng, tên gọi điều luật, nội dung các điều luật, điều lệ) để hy vọng có một cái nhìn khách quan hơn đối với "Hoàng Việt luật lệ"...

 • 00280-Luanvăn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2003)

 • Luận văn trình bày một số khái niệm đặc điểm của trọng tài thương mại và pháp luật trọng tài thương mại. Nghiên cứu thực trạng pháp luật của trọng tài kinh tế và tình hình tổ chức, hoạt động của các trung tâm trọng tài kinh tế nước ta trước ngày ban hành pháp lệnh trọng tài thương mại. Chứng minh sự ra đời của pháp lệnh trọng tài thương mại là một bước phát triển mới của pháp luật trọng tài ở nước ta. Tìm kiếm và kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần đưa pháp lệnh trọng tài thương mại vào cuộc sống

 • 00280-Luanvăn.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Dương, Đăng Huệ (2003)

 • Luận văn trình bày một số khái niệm đặc điểm của trọng tài thương mại và pháp luật trọng tài thương mại. Nghiên cứu thực trạng pháp luật của trọng tài kinh tế và tình hình tổ chức, hoạt động của các trung tâm trọng tài kinh tế nước ta trước ngày ban hành pháp lệnh trọng tài thương mại. Chứng minh sự ra đời của pháp lệnh trọng tài thương mại là một bước phát triển mới của pháp luật trọng tài ở nước ta. Tìm kiếm và kiến nghị một số giải pháp nhằm góp phần đưa pháp lệnh trọng tài thương mại vào cuộc sống

 • V_L0_00280_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Dương Đăng Huệ (2003)

 • Luận văn trình bày một số khái niệm đặc điểm của trọng tài thương mại và pháp luật trọng tài thương mại. Nghiên cứu thực trạng pháp luật của trọng tài kinh tế và tình hình tổ chức, hoạt động của các trung tâm trọng tài kinh tế nước ta trước ngày ban hành p (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Luật kinh tế -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003

 • 00050000392.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về thềm lục địa. Xác định chủ quyền quốc gia về thềm lục địa theo Công ƣớc Luật biển 1958, 1982. Xác lập chủ quyền quốc gia của Việt Nam về thềm lục địa. Nêu một số đề xuất dƣới góc độ Luật pháp quốc tế để nhằm xác định rõ chủ quyền quốc gia về thềm lục địa.

 • 00050000392_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diễn (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về thềm lục địa. Xác định chủ quyền quốc gia về thềm lục địa theo Công ước Luật biển 1958, 1982. Xác lập chủ quyền quốc gia của Việt Nam về thềm lục địa. Nêu một số đề xuất dưới góc độ Luật pháp quốc tế để nhằm xác định (...)

 • V_L0__02251.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2009)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ OPC và kiến trúc mạng điểu khiển. Giới thiệu về hệ thống điều khiển và giám sát có dự phòng nóng: mô hình dự phòng, dự phòng nóng cải thiện độ tin cậy, cấp độ dự phòng, dự phòng cải thiện tính sẵn sàng, và cơ chế dự phòng nóng của hệ thống điều khiển và giám sát. Trình bày các bước xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát có dự phòng nóng trên cơ sở công nghệ OPC từ các bước khai báo cấu hình phần cứng, phần mềm đến xây dựng các modun chương trình ứng dụng trên OPC