Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 69 to 82 of 82
 • 00050000392.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về thềm lục địa. Xác định chủ quyền quốc gia về thềm lục địa theo Công ƣớc Luật biển 1958, 1982. Xác lập chủ quyền quốc gia của Việt Nam về thềm lục địa. Nêu một số đề xuất dƣới góc độ Luật pháp quốc tế để nhằm xác định rõ chủ quyền quốc gia về thềm lục địa.

 • 00050000392_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diễn (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về thềm lục địa. Xác định chủ quyền quốc gia về thềm lục địa theo Công ước Luật biển 1958, 1982. Xác lập chủ quyền quốc gia của Việt Nam về thềm lục địa. Nêu một số đề xuất dưới góc độ Luật pháp quốc tế để nhằm xác định (...)

 • V_L0__02251.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2009)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ OPC và kiến trúc mạng điểu khiển. Giới thiệu về hệ thống điều khiển và giám sát có dự phòng nóng: mô hình dự phòng, dự phòng nóng cải thiện độ tin cậy, cấp độ dự phòng, dự phòng cải thiện tính sẵn sàng, và cơ chế dự phòng nóng của hệ thống điều khiển và giám sát. Trình bày các bước xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát có dự phòng nóng trên cơ sở công nghệ OPC từ các bước khai báo cấu hình phần cứng, phần mềm đến xây dựng các modun chương trình ứng dụng trên OPC

 • PhatTrienThuVienDienTu 16.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy; Hồ, Thị Lợi; Lê, Thị Quyên (2018)

 • Cuộc cách mạng về công nghệ thông tin đã làm thay đổi các thư viện từ truyền thống sang hiện đại. Xây dựng thư viện số là xu hướng tất yếu, là mong muốn của mỗi thư viện. Tuy nhiên, để có được một thư viện số hoạt động có hiệu quả, phát huy được thế mạnh của mình, các thư viện cần có kế hoạch sát thực, lựa chọn bước đi phù hợp. Trong xây dựng và phát triển thư viện số, việc biên mục tài liệu số nhằm tạo lập kho tư liệu số hoá là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Giải quyết các nhiệm vụ này đòi hỏi thư viện phải có sự khảo sát, phân tích, lập kế hoạch chi tiết. Thư viện trườ ng Đại học Bách khoa (ĐHBK) Hà Nội đã bắt tay vào nghiên cứu và triển khai xây dựng thư viện số từ năm 2004 ...

 • 49-Nguyễn Thị Thu Thủy-KYHT 20 năm LIC.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2017)

 • Ngày nay, nguồn tin điện tử đang giữ vai trò quan trọng, làm thay đổi về chất hoạt động thông tin – thư viện. Việc đổi mới phương pháp dạy và học trong các trường đại học đã khẳng định vai trò của nguồn tin điện tử trong đào tạo, làm thay đổi sâu sắc vị thế của Thư viện trong môi trường giáo dục đại học. Thư viện đã trở thành giảng đường thứ hai, nơi mà hầu hết người dạy và học đều cần đến trong quá trình học tập của mình. Phương pháp dạy và học theo tín chỉ bắt buộc người học phải tham khảo nhiều tài liệu hơn,cần nhiều thông tin hơn, tần xuất sử dụng tài liệu lớn hơn, đòi hỏi các thư viện phải đưa ra nhiều giải pháp khả thi trong việc cung cấp tài liệu cho người học một cách tốt n...

 • OER-Book(1).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Thị Huệ; Nguyễn, Thị Thu Thủy (2016)

 • Ngày nay, nguồn tin điện tử đang giữ vai trò quan trọng, làm thay đổi về chất hoạt động thông tin – thư viện. Việc đổi mới phương pháp dạy và học trong các trường đại học đã khẳng định vai trò của nguồn tin điện tử trong đào tạo, làm thay đổi sâu sắc vị thế của Thư viện trong môi trường giáo dục đại học. Thư viện đã trở thành giảng đường thứ hai, nơi mà hầu hết người dạy và học đều cần đến trong quá trình học tập của mình. Phương pháp dạy và học theo tín chỉ bắt buộc người học phải tham khảo nhiều tài liệu hơn, cần nhiều thông tin hơn, tần suất sử dụng tài liệu lớn hơn, đòi hỏi các thư viện phải đưa ra nhiều giải pháp khả thi trong việc cung cấp tài li...

 • 02050005151.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Lê, Văn Thịnh (2017)

 • Luận văn làm rõ những yếu tố tác động đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Lào Cai và tình hình bảo tồn phát huy giá trị các di tích này trước năm 2000; trình bày, làm rõ Đảng bộ tỉnh Lào Cai vận dụng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử tại địa phương từ năm 2000 đến năm 2015; từ đó đưa ra một vài nhận xét về ưu điểm, hạn chế và đúc rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu có giá trị tham khảo, góp phần thúc đẩy công tác bảo tồn, và phát huy giá trị di tích của Đảng bộ Lào Cai trong giai đoạn mới.

 • V_L2_01410.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2009)

 • Nghiên cứu các vấn đề lý luận về ngoại giao văn hóa Mỹ, các khái niệm văn hóa, mục đích và nhiệm vụ của ngoại giao văn hóa Mỹ (NGVHM). Phân tích nét đặc trưng cơ bản của ngoại giao văn hóa Mỹ: lược sử chính sách NGVHM và các xu thế của nó trong lịch sử như đặc tính phòng ngự của NGVHM trong thời kỳ thế chiến tranh I và thứ II, NGVHM đậm tính tấn công trong thời kỳ chiến tranh lạnh, thời hậu chiến tranh lạnh, sự hồi sinh NGVHM sau sự kiện 11/9; vai trò của NGVHM qua việc phổ biến các giá trị Mỹ ra toàn thế giới, NGVH là công cụ để “thuần phục” các quốc gia chống đối, NGVH thực hiện tốt chức năng xoa dịu và hòa giải giữa Mỹ và các quốc gia thù địch; đánh giá sự phát triển của NGVH và dự...

 • V_L2_01410_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Lê, Thế Quế (2009)

 • Luận văn ThS. Quốc tế học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Nghiên cứu các vấn đề lý luận về ngoại giao văn hóa Mỹ, các khái niệm văn hóa, mục đích và nhiệm vụ của ngoại giao văn hóa Mỹ (NGVHM). Phân tích nét đặc trưng cơ bản của ngoại giao văn hóa Mỹ: lược sử chính sách NGVHM và các xu thế của nó trong lịch sử như (...)

 • 02050004273.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đỗ, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2015)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Luận văn đã tìm hiểu những đặc trưng cơ bản của thể loại tiểu thuyết trong tác phẩm “ Những người nuôi giữ bồ câu ”. Trước hết, luận văn đã tập trung vào đặc điểm cơ bản nhất của tiểu thuyết lịch sử đó là tính sử thi thông qua việc khảo sát những sự thực lịch sử, hư cấu, bản hùng ca về những người phụ nữ và đàn ông. Bên cạnh đó, luận văn đã khảo sát tính bi kịch thông qua những xung đột dân tộc,gia đình, cá nhân. Luận văn còn xem xét chất thơ chứa đựng trong khung cảnh thiên nhiên, các hình ảnh biểu tượng, tình yêu con người. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy vẻ đẹp của cuốn ...

 • KY-0588.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy; Nguyễn, Văn Biên; Dương, Xuân Quý (2019)

 • Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp STEM là một vấn đề rất cần thiết trước tình hình đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay. Mô hình bồi dưỡng giáo viên theo hướng nghiên cứu bài học giúp rèn luyện kĩ năng cho giáo viên đồng thời giúp giáo viên có thói quen suy ngẫm, óc phê phán và khả năng giải quyết vấn đề một cách có hệ thống. Bài viết phân tích cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất mô hình bồi dưỡng giáo viên khoa học tự nhiên theo hướng nghiên cứu bài học nhằm phát triển năng lực dạy học tích hợp STEM của giáo viên ở trường THCS.

Browsing by Author Nguyễn, Thị Thu Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 69 to 82 of 82
 • 00050000392.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về thềm lục địa. Xác định chủ quyền quốc gia về thềm lục địa theo Công ƣớc Luật biển 1958, 1982. Xác lập chủ quyền quốc gia của Việt Nam về thềm lục địa. Nêu một số đề xuất dƣới góc độ Luật pháp quốc tế để nhằm xác định rõ chủ quyền quốc gia về thềm lục địa.

 • 00050000392_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Nguyễn, Bá Diễn (2009)

 • Trình bày những vấn đề lý luận chung về thềm lục địa. Xác định chủ quyền quốc gia về thềm lục địa theo Công ước Luật biển 1958, 1982. Xác lập chủ quyền quốc gia của Việt Nam về thềm lục địa. Nêu một số đề xuất dưới góc độ Luật pháp quốc tế để nhằm xác định (...)

 • V_L0__02251.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2009)

 • Trình bày tổng quan về công nghệ OPC và kiến trúc mạng điểu khiển. Giới thiệu về hệ thống điều khiển và giám sát có dự phòng nóng: mô hình dự phòng, dự phòng nóng cải thiện độ tin cậy, cấp độ dự phòng, dự phòng cải thiện tính sẵn sàng, và cơ chế dự phòng nóng của hệ thống điều khiển và giám sát. Trình bày các bước xây dựng hệ thống điều khiển và giám sát có dự phòng nóng trên cơ sở công nghệ OPC từ các bước khai báo cấu hình phần cứng, phần mềm đến xây dựng các modun chương trình ứng dụng trên OPC

 • PhatTrienThuVienDienTu 16.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy; Hồ, Thị Lợi; Lê, Thị Quyên (2018)

 • Cuộc cách mạng về công nghệ thông tin đã làm thay đổi các thư viện từ truyền thống sang hiện đại. Xây dựng thư viện số là xu hướng tất yếu, là mong muốn của mỗi thư viện. Tuy nhiên, để có được một thư viện số hoạt động có hiệu quả, phát huy được thế mạnh của mình, các thư viện cần có kế hoạch sát thực, lựa chọn bước đi phù hợp. Trong xây dựng và phát triển thư viện số, việc biên mục tài liệu số nhằm tạo lập kho tư liệu số hoá là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Giải quyết các nhiệm vụ này đòi hỏi thư viện phải có sự khảo sát, phân tích, lập kế hoạch chi tiết. Thư viện trườ ng Đại học Bách khoa (ĐHBK) Hà Nội đã bắt tay vào nghiên cứu và triển khai xây dựng thư viện số từ năm 2004 ...

 • 49-Nguyễn Thị Thu Thủy-KYHT 20 năm LIC.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2017)

 • Ngày nay, nguồn tin điện tử đang giữ vai trò quan trọng, làm thay đổi về chất hoạt động thông tin – thư viện. Việc đổi mới phương pháp dạy và học trong các trường đại học đã khẳng định vai trò của nguồn tin điện tử trong đào tạo, làm thay đổi sâu sắc vị thế của Thư viện trong môi trường giáo dục đại học. Thư viện đã trở thành giảng đường thứ hai, nơi mà hầu hết người dạy và học đều cần đến trong quá trình học tập của mình. Phương pháp dạy và học theo tín chỉ bắt buộc người học phải tham khảo nhiều tài liệu hơn,cần nhiều thông tin hơn, tần xuất sử dụng tài liệu lớn hơn, đòi hỏi các thư viện phải đưa ra nhiều giải pháp khả thi trong việc cung cấp tài liệu cho người học một cách tốt n...

 • OER-Book(1).pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Hà, Thị Huệ; Nguyễn, Thị Thu Thủy (2016)

 • Ngày nay, nguồn tin điện tử đang giữ vai trò quan trọng, làm thay đổi về chất hoạt động thông tin – thư viện. Việc đổi mới phương pháp dạy và học trong các trường đại học đã khẳng định vai trò của nguồn tin điện tử trong đào tạo, làm thay đổi sâu sắc vị thế của Thư viện trong môi trường giáo dục đại học. Thư viện đã trở thành giảng đường thứ hai, nơi mà hầu hết người dạy và học đều cần đến trong quá trình học tập của mình. Phương pháp dạy và học theo tín chỉ bắt buộc người học phải tham khảo nhiều tài liệu hơn, cần nhiều thông tin hơn, tần suất sử dụng tài liệu lớn hơn, đòi hỏi các thư viện phải đưa ra nhiều giải pháp khả thi trong việc cung cấp tài li...

 • 02050005151.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Lê, Văn Thịnh (2017)

 • Luận văn làm rõ những yếu tố tác động đến công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử trên địa bàn tỉnh Lào Cai và tình hình bảo tồn phát huy giá trị các di tích này trước năm 2000; trình bày, làm rõ Đảng bộ tỉnh Lào Cai vận dụng chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị của các di tích lịch sử tại địa phương từ năm 2000 đến năm 2015; từ đó đưa ra một vài nhận xét về ưu điểm, hạn chế và đúc rút ra một số kinh nghiệm chủ yếu có giá trị tham khảo, góp phần thúc đẩy công tác bảo tồn, và phát huy giá trị di tích của Đảng bộ Lào Cai trong giai đoạn mới.

 • V_L2_01410.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2009)

 • Nghiên cứu các vấn đề lý luận về ngoại giao văn hóa Mỹ, các khái niệm văn hóa, mục đích và nhiệm vụ của ngoại giao văn hóa Mỹ (NGVHM). Phân tích nét đặc trưng cơ bản của ngoại giao văn hóa Mỹ: lược sử chính sách NGVHM và các xu thế của nó trong lịch sử như đặc tính phòng ngự của NGVHM trong thời kỳ thế chiến tranh I và thứ II, NGVHM đậm tính tấn công trong thời kỳ chiến tranh lạnh, thời hậu chiến tranh lạnh, sự hồi sinh NGVHM sau sự kiện 11/9; vai trò của NGVHM qua việc phổ biến các giá trị Mỹ ra toàn thế giới, NGVH là công cụ để “thuần phục” các quốc gia chống đối, NGVH thực hiện tốt chức năng xoa dịu và hòa giải giữa Mỹ và các quốc gia thù địch; đánh giá sự phát triển của NGVH và dự...

 • V_L2_01410_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy;  Advisor: Lê, Thế Quế (2009)

 • Luận văn ThS. Quốc tế học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Nghiên cứu các vấn đề lý luận về ngoại giao văn hóa Mỹ, các khái niệm văn hóa, mục đích và nhiệm vụ của ngoại giao văn hóa Mỹ (NGVHM). Phân tích nét đặc trưng cơ bản của ngoại giao văn hóa Mỹ: lược sử chính sách NGVHM và các xu thế của nó trong lịch sử như (...)

 • 02050004273.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Đỗ, Thu Trang;  Advisor: Nguyễn, Thị Thu Thủy (2015)

 • Luận văn ThS. Văn học nước ngoài -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2015; Luận văn đã tìm hiểu những đặc trưng cơ bản của thể loại tiểu thuyết trong tác phẩm “ Những người nuôi giữ bồ câu ”. Trước hết, luận văn đã tập trung vào đặc điểm cơ bản nhất của tiểu thuyết lịch sử đó là tính sử thi thông qua việc khảo sát những sự thực lịch sử, hư cấu, bản hùng ca về những người phụ nữ và đàn ông. Bên cạnh đó, luận văn đã khảo sát tính bi kịch thông qua những xung đột dân tộc,gia đình, cá nhân. Luận văn còn xem xét chất thơ chứa đựng trong khung cảnh thiên nhiên, các hình ảnh biểu tượng, tình yêu con người. Kết quả nghiên cứu đã cho thấy vẻ đẹp của cuốn ...

 • KY-0588.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Thủy; Nguyễn, Văn Biên; Dương, Xuân Quý (2019)

 • Bồi dưỡng năng lực dạy học tích hợp STEM là một vấn đề rất cần thiết trước tình hình đổi mới giáo dục phổ thông Việt Nam hiện nay. Mô hình bồi dưỡng giáo viên theo hướng nghiên cứu bài học giúp rèn luyện kĩ năng cho giáo viên đồng thời giúp giáo viên có thói quen suy ngẫm, óc phê phán và khả năng giải quyết vấn đề một cách có hệ thống. Bài viết phân tích cơ sở khoa học, thực tiễn và đề xuất mô hình bồi dưỡng giáo viên khoa học tự nhiên theo hướng nghiên cứu bài học nhằm phát triển năng lực dạy học tích hợp STEM của giáo viên ở trường THCS.