Browsing by Author Nguyễn, Thị Việt Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • 04051001615.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà;  Advisor: Nguyễn, Hòa (2019)

 • This thesis reports the result of an action research on improving students’ speaking skill through drama based language teaching at a secondary school in Dong Anh district with the help of 34 grade 6th students as research participants. The research addressed two issues (1) the impact of drama techniques on students’ speaking skill; (2) the impact of drama techniques on their motivation in English lessons. The instruments used for data collection and analysis of the study include three tests and two questionnaires for the students, an interview with ten students to know about difficulties and gaps of learning English speaking lessons with drama activities. Research findings showed tha...

 • 00050003203_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà;  Advisor: Đinh, Việt Hòa (2014)

 • Hệ thống hóa các quan điểm, cách tiếp cận về lãnh đạo và năng lực lãnh đạo để làm rõ bản chất của lãnh đạo, đặc biệt làm rõ bản chất của năng lực lãnh đạo; Làm rõ 2 bộ phận cấu thành của năng lực lãnh đạo: năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng; Nhận dạng những nhân tố chính quyết định năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng. Vận dụng lý luận vào thực tiễn điều hành của các nhà quản lý tại CPCIT đánh giá thực trạng, nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện năng lực động viên khuyến khích, năng lực gây ảnh hưởng của các nhà quản lý tại CPCIT

 • DT_00984.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Nhân; Bùi, Liên Phương; Bùi, Thị Phong Lan; Hoàng, Thị Huyền; Hoàng, Thị Hồng Liên; Nguyễn, Thị Việt Hà; Nguyễn, Xuân Huấn; Phạm, Thùy Linh; Trần, Văn Thụy; Đinh, Thị Trà Mi (2009)

 • Điều tra hiện trạng kinh tế - xã hội, thể chế, chính sách có liên quan đến công tác quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại vùng cửa sông ven biển huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, đặc biệt là các chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi, nuôi trồng thủy hải sản, quá trình công nghiệp hóa và trình độ khai thác các dạng tài nguyên cửa sông ven biển để phục vụ cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Đánh giá tác động của các yếu tố tự nhiên và con người đến tài nguyên thiên nhiên, các hệ sinh thái thuộc khu vực nghiên cứu nhằm phát hiện những nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gây tổn thất đa dạng sinh học và suy giảm tài nguyên, chất lượng môi trường trong vù...

 • 01050000485.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà; Trần, Văn Khoa (2012)

 • Tổng quan về bệnh vô sinh và vô sinh ở nam giới. Nghiên cứu và đánh giá tỷ lệ bất thường nhiễm sắc thể ở bệnh nhân vô sinh nam không có tinh trùng hoặc ít tinh trùng. Hoàn thiện quy trình phát hiện mất đoạn vùng AZF trên nhiễm sắc thể Y bằng kỹ thuật Multiplex PCR và phân bố mất đoạn vùng AZF trên nhiễm sắc thể Y ở người bệnh vô sinh do không costinh trùng hoặc ít tinh trùng.

 • 3. Nguyen Tuan Anh va cong su 463-470.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh; Phạm, Quang Minh; Nguyễn, Thị Việt Hà (2018)

 • Bài viết bàn về những góc nhìn, quan điểm khác nhau đối với quản lý phát triển xã hội và đảm bảo an ninh con người. Trong mối quan hệ với an ninh con người, mục tiêu quan trọng của quản lý phát triển xã hội là hướng tới ngăn ngừa, giải quyết những vấn đề xã hội có thể tạo nên mối đe dọa mất an ninh con người trên nhiều phương diện khác nhau liên quan đến đói nghèo, mâu thuẫn, xung đột xã hội, ô nhiễm môi trường, thực phẩm không an toàn, căng thẳng xã hội gắn liền với yếu tố tôn giáo, sắc tộc, bản sắc... Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra nhu cầu thực sự của việc triển khai nghiên cứu quản lý phát triển xã hội trong đảm bảo an ninh con người ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, bài viết cũng đề...

 • 00050008705.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà (2017)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu lý luận đầu tiên đề cập đến việc làm sáng tỏ một cách toàn diện và hệ thống về quyết định hình phạt tù áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội; làm rõ một số vấn đề chung về người dưới 18 tuổi phạm tội, phân tích quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về hình phạt tù áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội và thực tiễn áp dụng hình phạt này ở địa phương. Trên cơ sở đó luận văn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng của hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trên khía cạnh lập pháp và việc áp dụng trong thực tiễn. Luận văn tập trung nghiên cứu khái niệm, mục đích, điều kiện áp dụng quyết định hình phạt tù đối với ngư...

 • 00050003696.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà (2014)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận về quyền con người và vai trò của pháp luật TTHS trong việc bảo đảm quyền con người. Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật TTHS cũng như thực trạng áp dụng pháp luật TTHS liên quan đến bảo đảm quyền con người, đồng thời nêu ra những hạn chế, bất cập hạn chế vai trò của pháp luật TTHS trong việc bảo đảm quyền con người. Kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật TTHS Việt Nam, nâng cao vai trò của pháp luật TTHS trong việc bảo đảm quyền con người.

 • 00050003696_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Luận văn phân tích khái niệm, các cơ chế và lý luận về vai trò của pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người, các quy định thuộc nguồn của pháp luật tố tụng hình sự trong mối tương quan đến việc bảo đảm quyền con người. Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật tố tụng hình sự , những kết quả đã đạt được trong việc bảo đảm quyền con người, những hạn chế trong việc bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng hình sự hiện nay ở Việt Nam và những nguyên nhân dẫn đến tồn tại nêu trên. Luận văn đưa ra một số quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về vai trò của pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người và định hướng phát triển của pháp lu...

 • 02050005551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà;  Advisor: Phạm, Ngọc Anh (2018)

 • - Kế thừa thành quả nghiên cứu của những công trình có trước và trên cơ sở khảo sát những tư liệu tập hợp được, luận án trình bày một cách khái quát quan điểm H Chí Minh về gia đình. Qua đó, thấy được cái mới, cái sáng tạo của H Chí Minh về vấn đề gia đình. - Luận án hệ thống hóa các quan điểm của H Chí Minh về xây dựng văn hóa gia đình và những giá trị đặc sắc về xây dựng văn hóa gia đình trong di sản của Người. Trên cơ cở đó, xác định những phương hướng cơ bản để đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay theo tư tưởng của Người. Những kết quả trên góp phần bổ sung, phát triển hệ thống tư tưởng H Chí Minh nói chung và tư tưởng của Người về vă...

Browsing by Author Nguyễn, Thị Việt Hà

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 16 of 16
 • 04051001615.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà;  Advisor: Nguyễn, Hòa (2019)

 • This thesis reports the result of an action research on improving students’ speaking skill through drama based language teaching at a secondary school in Dong Anh district with the help of 34 grade 6th students as research participants. The research addressed two issues (1) the impact of drama techniques on students’ speaking skill; (2) the impact of drama techniques on their motivation in English lessons. The instruments used for data collection and analysis of the study include three tests and two questionnaires for the students, an interview with ten students to know about difficulties and gaps of learning English speaking lessons with drama activities. Research findings showed tha...

 • 00050003203_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà;  Advisor: Đinh, Việt Hòa (2014)

 • Hệ thống hóa các quan điểm, cách tiếp cận về lãnh đạo và năng lực lãnh đạo để làm rõ bản chất của lãnh đạo, đặc biệt làm rõ bản chất của năng lực lãnh đạo; Làm rõ 2 bộ phận cấu thành của năng lực lãnh đạo: năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng; Nhận dạng những nhân tố chính quyết định năng lực động viên khuyến khích và năng lực gây ảnh hưởng. Vận dụng lý luận vào thực tiễn điều hành của các nhà quản lý tại CPCIT đánh giá thực trạng, nêu rõ điểm mạnh, điểm yếu và nguyên nhân. Đề xuất một số giải pháp nhằm cải thiện năng lực động viên khuyến khích, năng lực gây ảnh hưởng của các nhà quản lý tại CPCIT

 • DT_00984.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Hữu Nhân; Bùi, Liên Phương; Bùi, Thị Phong Lan; Hoàng, Thị Huyền; Hoàng, Thị Hồng Liên; Nguyễn, Thị Việt Hà; Nguyễn, Xuân Huấn; Phạm, Thùy Linh; Trần, Văn Thụy; Đinh, Thị Trà Mi (2009)

 • Điều tra hiện trạng kinh tế - xã hội, thể chế, chính sách có liên quan đến công tác quản lý và sử dụng tài nguyên thiên nhiên tại vùng cửa sông ven biển huyện Tiên Lãng, Hải Phòng, đặc biệt là các chủ trương chuyển dịch cơ cấu cây trồng và vật nuôi, nuôi trồng thủy hải sản, quá trình công nghiệp hóa và trình độ khai thác các dạng tài nguyên cửa sông ven biển để phục vụ cho các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong vùng. Đánh giá tác động của các yếu tố tự nhiên và con người đến tài nguyên thiên nhiên, các hệ sinh thái thuộc khu vực nghiên cứu nhằm phát hiện những nguyên nhân trực tiếp và gián tiếp gây tổn thất đa dạng sinh học và suy giảm tài nguyên, chất lượng môi trường trong vù...

 • 01050000485.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà; Trần, Văn Khoa (2012)

 • Tổng quan về bệnh vô sinh và vô sinh ở nam giới. Nghiên cứu và đánh giá tỷ lệ bất thường nhiễm sắc thể ở bệnh nhân vô sinh nam không có tinh trùng hoặc ít tinh trùng. Hoàn thiện quy trình phát hiện mất đoạn vùng AZF trên nhiễm sắc thể Y bằng kỹ thuật Multiplex PCR và phân bố mất đoạn vùng AZF trên nhiễm sắc thể Y ở người bệnh vô sinh do không costinh trùng hoặc ít tinh trùng.

 • 3. Nguyen Tuan Anh va cong su 463-470.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh; Phạm, Quang Minh; Nguyễn, Thị Việt Hà (2018)

 • Bài viết bàn về những góc nhìn, quan điểm khác nhau đối với quản lý phát triển xã hội và đảm bảo an ninh con người. Trong mối quan hệ với an ninh con người, mục tiêu quan trọng của quản lý phát triển xã hội là hướng tới ngăn ngừa, giải quyết những vấn đề xã hội có thể tạo nên mối đe dọa mất an ninh con người trên nhiều phương diện khác nhau liên quan đến đói nghèo, mâu thuẫn, xung đột xã hội, ô nhiễm môi trường, thực phẩm không an toàn, căng thẳng xã hội gắn liền với yếu tố tôn giáo, sắc tộc, bản sắc... Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra nhu cầu thực sự của việc triển khai nghiên cứu quản lý phát triển xã hội trong đảm bảo an ninh con người ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, bài viết cũng đề...

 • 00050008705.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà (2017)

 • Luận văn là công trình nghiên cứu lý luận đầu tiên đề cập đến việc làm sáng tỏ một cách toàn diện và hệ thống về quyết định hình phạt tù áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội; làm rõ một số vấn đề chung về người dưới 18 tuổi phạm tội, phân tích quy định của pháp luật hình sự Việt Nam về hình phạt tù áp dụng đối với người dưới 18 tuổi phạm tội và thực tiễn áp dụng hình phạt này ở địa phương. Trên cơ sở đó luận văn đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả áp dụng của hình phạt đối với người dưới 18 tuổi phạm tội trên khía cạnh lập pháp và việc áp dụng trong thực tiễn. Luận văn tập trung nghiên cứu khái niệm, mục đích, điều kiện áp dụng quyết định hình phạt tù đối với ngư...

 • 00050003696.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà (2014)

 • Làm rõ những vấn đề lý luận về quyền con người và vai trò của pháp luật TTHS trong việc bảo đảm quyền con người. Phân tích, đánh giá quy định của pháp luật TTHS cũng như thực trạng áp dụng pháp luật TTHS liên quan đến bảo đảm quyền con người, đồng thời nêu ra những hạn chế, bất cập hạn chế vai trò của pháp luật TTHS trong việc bảo đảm quyền con người. Kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện các quy định của pháp luật TTHS Việt Nam, nâng cao vai trò của pháp luật TTHS trong việc bảo đảm quyền con người.

 • 00050003696_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà;  Advisor: Mai, Văn Thắng (2014)

 • Luận văn phân tích khái niệm, các cơ chế và lý luận về vai trò của pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người, các quy định thuộc nguồn của pháp luật tố tụng hình sự trong mối tương quan đến việc bảo đảm quyền con người. Phân tích, đánh giá các quy định của pháp luật tố tụng hình sự , những kết quả đã đạt được trong việc bảo đảm quyền con người, những hạn chế trong việc bảo đảm quyền con người trong hoạt động tố tụng hình sự hiện nay ở Việt Nam và những nguyên nhân dẫn đến tồn tại nêu trên. Luận văn đưa ra một số quan điểm, định hướng của Đảng và Nhà nước về vai trò của pháp luật tố tụng hình sự với việc bảo đảm quyền con người và định hướng phát triển của pháp lu...

 • 02050005551.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Việt Hà;  Advisor: Phạm, Ngọc Anh (2018)

 • - Kế thừa thành quả nghiên cứu của những công trình có trước và trên cơ sở khảo sát những tư liệu tập hợp được, luận án trình bày một cách khái quát quan điểm H Chí Minh về gia đình. Qua đó, thấy được cái mới, cái sáng tạo của H Chí Minh về vấn đề gia đình. - Luận án hệ thống hóa các quan điểm của H Chí Minh về xây dựng văn hóa gia đình và những giá trị đặc sắc về xây dựng văn hóa gia đình trong di sản của Người. Trên cơ cở đó, xác định những phương hướng cơ bản để đề xuất một số giải pháp chủ yếu nhằm xây dựng văn hóa gia đình Việt Nam hiện nay theo tư tưởng của Người. Những kết quả trên góp phần bổ sung, phát triển hệ thống tư tưởng H Chí Minh nói chung và tư tưởng của Người về vă...