Browsing by Author Nguyễn, Thanh Nhàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 5 of 5
 • 00050009049.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Nhàn;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2018)

 • Luận văn đã tiến hành phân tích thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội trong 3 năm (từ năm 2014 đến năm 2016), từ đó đánh giá những thành tựu, hạn chế trong công tác quản lý chi ngân sách của Quận và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế đó. Luận văn đề xuất định hướng, mục tiêu và hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách quận Bắc Từ Liêm năm 2017 và các năm tiếp theo. Tập trung vào các vấn đề: i) Thực hiện đổi mới công tác quản lý chi ngân sách nhà nước Quận; ii)Thực hiện tốt công tác lập, quyết định và phân bổ dự toán NS; iii) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; iv) phòng, chống tham nhũng và thực hiện công kh...

 • 01050001805.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thanh Nhàn;  Advisor: Trần, Thanh Tuấn (2014)

 • Phương pháp hàm thế. Phương pháp ma trận chuyển. Một số tính chất của đường cong tán sắc và tỷ số H/V. Công thức trung bình vận tốc sóng ngang.

Browsing by Author Nguyễn, Thanh Nhàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 5 of 5
 • 00050009049.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thanh Nhàn;  Advisor: Nguyễn, Anh Tuấn (2018)

 • Luận văn đã tiến hành phân tích thực trạng công tác quản lý chi ngân sách nhà nước quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội trong 3 năm (từ năm 2014 đến năm 2016), từ đó đánh giá những thành tựu, hạn chế trong công tác quản lý chi ngân sách của Quận và chỉ ra nguyên nhân của những hạn chế đó. Luận văn đề xuất định hướng, mục tiêu và hệ thống giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản lý chi ngân sách quận Bắc Từ Liêm năm 2017 và các năm tiếp theo. Tập trung vào các vấn đề: i) Thực hiện đổi mới công tác quản lý chi ngân sách nhà nước Quận; ii)Thực hiện tốt công tác lập, quyết định và phân bổ dự toán NS; iii) Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; iv) phòng, chống tham nhũng và thực hiện công kh...

 • 01050001805.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thanh Nhàn;  Advisor: Trần, Thanh Tuấn (2014)

 • Phương pháp hàm thế. Phương pháp ma trận chuyển. Một số tính chất của đường cong tán sắc và tỷ số H/V. Công thức trung bình vận tốc sóng ngang.