Browsing by Author Nguyễn, Thanh Nhàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 5 of 5
  • 01050001805.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Nguyễn, Thanh Nhàn;  Advisor: Trần, Thanh Tuấn (2014)

  • Phương pháp hàm thế. Phương pháp ma trận chuyển. Một số tính chất của đường cong tán sắc và tỷ số H/V. Công thức trung bình vận tốc sóng ngang.

Browsing by Author Nguyễn, Thanh Nhàn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 5 of 5
  • 01050001805.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Nguyễn, Thanh Nhàn;  Advisor: Trần, Thanh Tuấn (2014)

  • Phương pháp hàm thế. Phương pháp ma trận chuyển. Một số tính chất của đường cong tán sắc và tỷ số H/V. Công thức trung bình vận tốc sóng ngang.