Browsing by Author Nguyễn, Trần Quế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • V_L0_00839.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Minh Châu;  Advisor: Nguyễn, Trần Quế (2006)

  • Hệ thống hoá một số vấn đề chung về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, kinh tế tri thức, tác động của kinh tế tri thức với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và khái quát một số kinh nghiệm của các nước láng giềng về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức. Phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức ở nước ta. Từ đó đưa ra các phương hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, đó là tập trung phát triển nhanh có chọn lọc các ngành kinh tế dựa vào tri thức và công nghệ cao, đầu tư phát triển mạnh nguồn nhân lực, đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và hoàn t...

Browsing by Author Nguyễn, Trần Quế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • V_L0_00839.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Trần, Thị Minh Châu;  Advisor: Nguyễn, Trần Quế (2006)

  • Hệ thống hoá một số vấn đề chung về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, kinh tế tri thức, tác động của kinh tế tri thức với chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế và khái quát một số kinh nghiệm của các nước láng giềng về chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức. Phân tích thực trạng chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế trong điều kiện phát triển kinh tế tri thức ở nước ta. Từ đó đưa ra các phương hướng, giải pháp nhằm thúc đẩy nhanh hơn quá trình chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế, đó là tập trung phát triển nhanh có chọn lọc các ngành kinh tế dựa vào tri thức và công nghệ cao, đầu tư phát triển mạnh nguồn nhân lực, đổi mới hệ thống chính trị, xây dựng và hoàn t...