Browsing by Author Nguyễn, Tuyết Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • Luận văn R.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Hà, Văn Đức (2014)

 • Tìm hiểu, lí giải trên cơ sở khoa học những đặc điểm thiên nhiên, cảnh vật, con người được miêu tả trong những sáng tác xê dịch; những đặc sắc nghệ thuật và đánh giá về thế giới quan, hình tượng cái Tôi Nguyễn Tuân trước 1945. Từ đó, tái khẳng định tài năng và phong cách độc đáo của ông. Nghiên cứu toàn diện và sâu sắc, có hệ thống đề tài xê dịch của Nguyễ Tuân trước Cách mạng tháng Tám. Từ đó, thấy được vị trí của đề tài xê dịch trong sự nghiệp sáng tác của ông, đặc biệt thấy được hình tượng cái tôi lãng tử cũng như tài năng của một người nghệ sĩ suốt đời cống hiến cho nghệ thuật

 • 02050000052.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2020-03-23)

 • Tái hiện sinh động, khách quan bức tranh lịch sử về quá trình quá trình xây dựng và bảo vệ hậu phương Thanh Hoá (1945-1954). Nêu lên được kết quả cơ bản của việc xây dựng và bảo vệ hậu phương Thanh Hóa thời kỳ 1945-1954 để làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Thanh Hoá. Từ đó rút ra những nhận xét chung trong việc xây dựng và bảo vệ hậu phương thời kỳ cách mạng tiếp theo.

 • 04051000363_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Hà, Cẩm Tâm (2010)

 • The thesis studies meanings of four vertical prepositions above, over, below, and under to find out their similarities and differences. Data for analysis were collected from four famous literary works. The collected data then were grouped and analyzed using image schemas (in analyzing spatial senses) and metaphorical structures (in analyzing metaphorical expressions or non-spatial senses). The result show that although the four prepositions are described through the UP-DOWN schema but the characteristics of the TR and the LM are different. These differences cause different spatial senses and metaphorical uses of the prepositions. They also cause the differences in the use of synonyms....

 • 02050006042.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Nguyễn, Thị Thoa (2019)

 • Nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan tới đề tài. Trong đó, tìm hiểu để làm rõ các khái niệm liên quan như: “nội dung số”, “sản xuất nội dung số”, “truyền hình”, “kinh tế truyền thông”. Khảo sát thực trạng sản xuất và kinh doanh nội dung số tại Đài VTC hiện nay. Có những so sánh với các đơn vị truyền thông khác về lĩnh vực này. Điều tra xã hội học (phỏng vấn lãnh đạo và điều tra ý kiến công chúng xem đài) để có được những bằng chứng về nhu cầu xem đài của công chúng, về đánh giá của lãnh đạo về chất lượng sản xuất, kinh doanh của Đài. Đề ra các giải pháp để góp phần phát triển sản xuất và kinh doanh nội dung số hiệu quả tại Đài VTC, chỉ ra những điểm mạnh, hạn chế của Đài V...

 • V_L0_01808_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2008)

 • Tổng quan về thị trường gạo thế giới, tiềm năng sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về sản xuất và xuất khẩu gạo trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trình bày thực trạng xuất khẩu gạo Việt Nam (...)

 • 20201102100530.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung; Đỗ, Trần Anh Đức; Đinh, Điền (2018)

 • Ngôn ngữ học ngữ liệu, phong cách học và phong cách học ngữ liệu. Đo phong cách. Các đặc trưng ngôn ngữ trong đo phong cách. Mô tả dữ liệu và phương pháp nghiên cứu. Đưa ra các kết quả nghiên cứu

Browsing by Author Nguyễn, Tuyết Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 7 of 7
 • Luận văn R.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Hà, Văn Đức (2014)

 • Tìm hiểu, lí giải trên cơ sở khoa học những đặc điểm thiên nhiên, cảnh vật, con người được miêu tả trong những sáng tác xê dịch; những đặc sắc nghệ thuật và đánh giá về thế giới quan, hình tượng cái Tôi Nguyễn Tuân trước 1945. Từ đó, tái khẳng định tài năng và phong cách độc đáo của ông. Nghiên cứu toàn diện và sâu sắc, có hệ thống đề tài xê dịch của Nguyễ Tuân trước Cách mạng tháng Tám. Từ đó, thấy được vị trí của đề tài xê dịch trong sự nghiệp sáng tác của ông, đặc biệt thấy được hình tượng cái tôi lãng tử cũng như tài năng của một người nghệ sĩ suốt đời cống hiến cho nghệ thuật

 • 02050000052.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Lê, Mậu Hãn (2020-03-23)

 • Tái hiện sinh động, khách quan bức tranh lịch sử về quá trình quá trình xây dựng và bảo vệ hậu phương Thanh Hoá (1945-1954). Nêu lên được kết quả cơ bản của việc xây dựng và bảo vệ hậu phương Thanh Hóa thời kỳ 1945-1954 để làm nổi bật vai trò lãnh đạo của Đảng bộ Thanh Hoá. Từ đó rút ra những nhận xét chung trong việc xây dựng và bảo vệ hậu phương thời kỳ cách mạng tiếp theo.

 • 04051000363_Tom_tat.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Hà, Cẩm Tâm (2010)

 • The thesis studies meanings of four vertical prepositions above, over, below, and under to find out their similarities and differences. Data for analysis were collected from four famous literary works. The collected data then were grouped and analyzed using image schemas (in analyzing spatial senses) and metaphorical structures (in analyzing metaphorical expressions or non-spatial senses). The result show that although the four prepositions are described through the UP-DOWN schema but the characteristics of the TR and the LM are different. These differences cause different spatial senses and metaphorical uses of the prepositions. They also cause the differences in the use of synonyms....

 • 02050006042.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Nguyễn, Thị Thoa (2019)

 • Nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan tới đề tài. Trong đó, tìm hiểu để làm rõ các khái niệm liên quan như: “nội dung số”, “sản xuất nội dung số”, “truyền hình”, “kinh tế truyền thông”. Khảo sát thực trạng sản xuất và kinh doanh nội dung số tại Đài VTC hiện nay. Có những so sánh với các đơn vị truyền thông khác về lĩnh vực này. Điều tra xã hội học (phỏng vấn lãnh đạo và điều tra ý kiến công chúng xem đài) để có được những bằng chứng về nhu cầu xem đài của công chúng, về đánh giá của lãnh đạo về chất lượng sản xuất, kinh doanh của Đài. Đề ra các giải pháp để góp phần phát triển sản xuất và kinh doanh nội dung số hiệu quả tại Đài VTC, chỉ ra những điểm mạnh, hạn chế của Đài V...

 • V_L0_01808_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2008)

 • Tổng quan về thị trường gạo thế giới, tiềm năng sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về sản xuất và xuất khẩu gạo trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trình bày thực trạng xuất khẩu gạo Việt Nam (...)

 • 20201102100530.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung; Đỗ, Trần Anh Đức; Đinh, Điền (2018)

 • Ngôn ngữ học ngữ liệu, phong cách học và phong cách học ngữ liệu. Đo phong cách. Các đặc trưng ngôn ngữ trong đo phong cách. Mô tả dữ liệu và phương pháp nghiên cứu. Đưa ra các kết quả nghiên cứu