Browsing by Author Nguyễn, Tuyết Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 7 of 7
 • 02050006042.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Nguyễn, Thị Thoa (2019)

 • Nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan tới đề tài. Trong đó, tìm hiểu để làm rõ các khái niệm liên quan như: “nội dung số”, “sản xuất nội dung số”, “truyền hình”, “kinh tế truyền thông”. Khảo sát thực trạng sản xuất và kinh doanh nội dung số tại Đài VTC hiện nay. Có những so sánh với các đơn vị truyền thông khác về lĩnh vực này. Điều tra xã hội học (phỏng vấn lãnh đạo và điều tra ý kiến công chúng xem đài) để có được những bằng chứng về nhu cầu xem đài của công chúng, về đánh giá của lãnh đạo về chất lượng sản xuất, kinh doanh của Đài. Đề ra các giải pháp để góp phần phát triển sản xuất và kinh doanh nội dung số hiệu quả tại Đài VTC, chỉ ra những điểm mạnh, hạn chế của Đài V...

 • V_L0_01808_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2008)

 • Tổng quan về thị trường gạo thế giới, tiềm năng sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về sản xuất và xuất khẩu gạo trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trình bày thực trạng xuất khẩu gạo Việt Nam (...)

 • 20201102100530.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung; Đỗ, Trần Anh Đức; Đinh, Điền (2018)

 • Ngôn ngữ học ngữ liệu, phong cách học và phong cách học ngữ liệu. Đo phong cách. Các đặc trưng ngôn ngữ trong đo phong cách. Mô tả dữ liệu và phương pháp nghiên cứu. Đưa ra các kết quả nghiên cứu

Browsing by Author Nguyễn, Tuyết Nhung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 7 of 7
 • 02050006042.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Nguyễn, Thị Thoa (2019)

 • Nghiên cứu, hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan tới đề tài. Trong đó, tìm hiểu để làm rõ các khái niệm liên quan như: “nội dung số”, “sản xuất nội dung số”, “truyền hình”, “kinh tế truyền thông”. Khảo sát thực trạng sản xuất và kinh doanh nội dung số tại Đài VTC hiện nay. Có những so sánh với các đơn vị truyền thông khác về lĩnh vực này. Điều tra xã hội học (phỏng vấn lãnh đạo và điều tra ý kiến công chúng xem đài) để có được những bằng chứng về nhu cầu xem đài của công chúng, về đánh giá của lãnh đạo về chất lượng sản xuất, kinh doanh của Đài. Đề ra các giải pháp để góp phần phát triển sản xuất và kinh doanh nội dung số hiệu quả tại Đài VTC, chỉ ra những điểm mạnh, hạn chế của Đài V...

 • V_L0_01808_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung;  Advisor: Mai, Thị Thanh Xuân (2008)

 • Tổng quan về thị trường gạo thế giới, tiềm năng sản xuất và xuất khẩu gạo của Việt Nam, kinh nghiệm quốc tế về sản xuất và xuất khẩu gạo trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Trình bày thực trạng xuất khẩu gạo Việt Nam (...)

 • 20201102100530.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Nguyễn, Tuyết Nhung; Đỗ, Trần Anh Đức; Đinh, Điền (2018)

 • Ngôn ngữ học ngữ liệu, phong cách học và phong cách học ngữ liệu. Đo phong cách. Các đặc trưng ngôn ngữ trong đo phong cách. Mô tả dữ liệu và phương pháp nghiên cứu. Đưa ra các kết quả nghiên cứu