Browsing by Author Nguyễn, Văn Huân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • UEB_00009.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Văn Huân;  Advisor: Tạ, Ngọc Sơn; Nguyễn, Thị Ngọc Huyền; Erik Svard, Sven (2012)

  • Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản lí công -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012

Browsing by Author Nguyễn, Văn Huân

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
  • UEB_00009.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Văn Huân;  Advisor: Tạ, Ngọc Sơn; Nguyễn, Thị Ngọc Huyền; Erik Svard, Sven (2012)

  • Electronic Resources; Luận văn ThS. Quản lí công -- Trường Đại học Kinh tế. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2012