Browsing by Author Nguyễn, Văn Lê

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43
 • Biện pháp ktra.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bình;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2007)

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về công tác kiểm tra chuyên môn của hiệu trưởng, làm rõ các khái niệm liên quan đến đề tài như quản lý, quản lý nhà trường, kiểm tra và các hình thức kiểm tra, kiểm tra chuyên môn ... Trong phạm vi 12 trường THPT trên địa bàn thành phố Nam Định, tiến hành khảo sát thực trạng kiểm tra chuyên môn của Hiệu trưởng đối với việc giáo viên thực hiện hoạt động giảng dạy tại các trường này. Đề xuất một số biện pháp tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn từ lập kế hoạch, tổ chức chỉ đạo thực hiện, đến điều kiện và quy trình kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, để công tác quản lý kiểm tra chuyên môn của Hiệu trưởng có hiệu quả cao hơn

 • pdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2008)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về dạy học và quản lý hoạt động dạy học ngoại ngữ: nêu lên lịch sử nghiên cứu vấn đề, một số khái niệm cơ bản, quản lý giáo dục, quản lý quá trình dạy học, hoạt động dạy học trong nhà trường cao đẳng, đại học nói chung và hoạt động dạy học ngoại ngữ ở các trường Cao đẳng, Đại học không chuyên nói riêng. Giới thiệu khái quát về hoạt động đào tạo của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (HVTTNVN) và một số nét cơ bản về đội ngũ giảng viên giảng dạy môn ngoại ngữ của Học viện. Phân tích, đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn ngoại ngữ tại HVTTNVN cả về những ưu điểm và nhược điểm. Đưa ra một số biện pháp nhằm quản lý hoạt động dạy học môn ngoại ...

 • pdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Đệ;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2007)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp y tế, hoạt động dạy học, các biện pháp quản lý hoạt động dạy học. Phân tích thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các bộ môn: y học lâm sàng; y học cơ sở và y tế cộng đồng; điều dưỡng, dược lý; khoa học cơ bản để tìm ra nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất một số biện pháp: tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ giáo viên; xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu; tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy; chỉ đạo đổi mới phương pháp học; đổi mới quản lý hoạt động của học sinh; xây dự...

 • 00050001117_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2011)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý của hiệu trưởng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục (GD) của trường mầm non. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng GD của các trường mầm non thành phố Hải Phòng từ năm 2006 đến nay. Đề xuất các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng GD của trường mầm non thành phố Hải Phòng.; Electronic Resources

 • V_L0_02144.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Hoài Hương;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về đội ngũ cán bộ quản lý, những đặc trưng cơ bản của giáo dục mầm non, đặc biệt là công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non hiện nay. Tìm hiểu thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Mầm non Quận Thanh Xuân về số lượng, chất lượng, trình độ chính trị và cơ cấu; đánh giá những ưu điểm và hạn chế chủ yếu của đội ngũ cán bộ quản lý. Từ đó, đưa ra một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Mầm non Quận Thanh Xuân: tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý; xây dựng quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý; tổ chức triển khai đào tại, bồi dưỡng đội ngũ cán ...

 • LUẬN VĂN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CBQL CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH ĐÁP ỨNG YÊ.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Thêu;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2018)

 • - Luận văn đã tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn, nhằm đề ra các biện pháp có tính khả thi trong công tác Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường Tiểu học thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Luận văn nghiên cứu có hệ thống cơ sở lý luận trong công tác Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường Tiểu học thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục thực hiện với tính đa dạng và phong phú, có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn sâu sắc trong bối cảnh hiện nay. - Luận văn xác định được mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, hệ thống các phương pháp nghiên cứu rõ ràng. - Luận văn đã xây dựng được nội dung...

 • 05050002089.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Dũng;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc; Nguyễn, Văn Lê (2015)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT theo quan điểm nhà trường hiệu quả. Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên và phát triển đội ngũ giáo viên THPT hiện nay để xác lập cơ sở thực tiễn về phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT theo quan điểm nhà trường hiệu quả. Đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT theo quan điểm nhà trường hiệu quả. Tổ chức thăm dò ý kiến và thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính cần cấp thiết và khả thi của các biện pháp đã được đề xuất.

 • 00050002744.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2013)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng các trường mầm non theo chuẩn hiệu trưởng. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng và quản lý bồi dưỡng Hiệu trưởng các trường mầm non tỉnh Vĩnh Phúc. Nêu các biện pháp quản lỹ bồi dưỡng hiệu trưởng các trường mầm non tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng chuẩn hóa

 • 00050002902.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Khải; Lê, Đức Ngọc; Nguyễn, Văn Lê (2013)

 • Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý hoạt động Dạy học lâm sàng (DHLS) cho Điều dưỡng viên (ĐDV) trính độ đại học tại các trường Đại học Y (ĐHY) Việt Nam và trên thế giới. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động DHLS cho ĐDV trính độ đại học tại các trường ĐHY Việt Nam. Xây dựng biện pháp QLCL DHLS cho ĐDV trính độ đại học ở các trường ĐHY Việt Nam, theo tiếp cận ĐBCL DHLS. Khảo nghiệm và đánh giá một số biện pháp QLCL DHLS cho ĐDV trính độ đại học ở các trường ĐHY Việt Nam.

Browsing by Author Nguyễn, Văn Lê

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 43
 • Biện pháp ktra.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Bình;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2007)

 • Nghiên cứu một số vấn đề lý luận về công tác kiểm tra chuyên môn của hiệu trưởng, làm rõ các khái niệm liên quan đến đề tài như quản lý, quản lý nhà trường, kiểm tra và các hình thức kiểm tra, kiểm tra chuyên môn ... Trong phạm vi 12 trường THPT trên địa bàn thành phố Nam Định, tiến hành khảo sát thực trạng kiểm tra chuyên môn của Hiệu trưởng đối với việc giáo viên thực hiện hoạt động giảng dạy tại các trường này. Đề xuất một số biện pháp tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn từ lập kế hoạch, tổ chức chỉ đạo thực hiện, đến điều kiện và quy trình kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn, để công tác quản lý kiểm tra chuyên môn của Hiệu trưởng có hiệu quả cao hơn

 • pdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đỗ, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2008)

 • Tổng quan cơ sở lý luận về dạy học và quản lý hoạt động dạy học ngoại ngữ: nêu lên lịch sử nghiên cứu vấn đề, một số khái niệm cơ bản, quản lý giáo dục, quản lý quá trình dạy học, hoạt động dạy học trong nhà trường cao đẳng, đại học nói chung và hoạt động dạy học ngoại ngữ ở các trường Cao đẳng, Đại học không chuyên nói riêng. Giới thiệu khái quát về hoạt động đào tạo của Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam (HVTTNVN) và một số nét cơ bản về đội ngũ giảng viên giảng dạy môn ngoại ngữ của Học viện. Phân tích, đánh giá chung về thực trạng quản lý hoạt động dạy học môn ngoại ngữ tại HVTTNVN cả về những ưu điểm và nhược điểm. Đưa ra một số biện pháp nhằm quản lý hoạt động dạy học môn ngoại ...

 • pdf.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Ngọc Đệ;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2007)

 • Hệ thống hóa một số vấn đề lý luận về quản lý, quản lý giáo dục, quản lý trường trung cấp chuyên nghiệp và trung cấp y tế, hoạt động dạy học, các biện pháp quản lý hoạt động dạy học. Phân tích thực trạng các biện pháp quản lý hoạt động dạy học ở các bộ môn: y học lâm sàng; y học cơ sở và y tế cộng đồng; điều dưỡng, dược lý; khoa học cơ bản để tìm ra nguyên nhân của thực trạng đó. Đề xuất một số biện pháp: tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, phẩm chất đạo đức cho đội ngũ giáo viên; xây dựng đội ngũ giáo viên đủ về số lượng, chuẩn về chất lượng, đồng bộ về cơ cấu; tăng cường quản lý hoạt động giảng dạy; chỉ đạo đổi mới phương pháp học; đổi mới quản lý hoạt động của học sinh; xây dự...

 • 00050001117_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2011)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về quản lý của hiệu trưởng đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục (GD) của trường mầm non. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng chất lượng GD của các trường mầm non thành phố Hải Phòng từ năm 2006 đến nay. Đề xuất các biện pháp quản lý của hiệu trưởng nhằm nâng cao chất lượng GD của trường mầm non thành phố Hải Phòng.; Electronic Resources

 • V_L0_02144.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trịnh, Hoài Hương;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2008)

 • Trình bày cơ sở lý luận về đội ngũ cán bộ quản lý, những đặc trưng cơ bản của giáo dục mầm non, đặc biệt là công tác xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non hiện nay. Tìm hiểu thực trạng phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Mầm non Quận Thanh Xuân về số lượng, chất lượng, trình độ chính trị và cơ cấu; đánh giá những ưu điểm và hạn chế chủ yếu của đội ngũ cán bộ quản lý. Từ đó, đưa ra một số giải pháp phát triển đội ngũ cán bộ quản lý trường Mầm non Quận Thanh Xuân: tổ chức giáo dục nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ quản lý; xây dựng quy hoạch, tuyển chọn, bổ nhiệm, bố trí và sử dụng đội ngũ cán bộ quản lý; tổ chức triển khai đào tại, bồi dưỡng đội ngũ cán ...

 • LUẬN VĂN PHÁT TRIỂN ĐỘI NGŨ CBQL CÁC TRƯỜNG TIỂU HỌC THÀNH PHỐ BẮC NINH, TỈNH BẮC NINH ĐÁP ỨNG YÊ.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Thị Thêu;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2018)

 • - Luận văn đã tập trung nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn, nhằm đề ra các biện pháp có tính khả thi trong công tác Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường Tiểu học thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Luận văn nghiên cứu có hệ thống cơ sở lý luận trong công tác Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý các trường Tiểu học thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục thực hiện với tính đa dạng và phong phú, có ý nghĩa về mặt lý luận và thực tiễn sâu sắc trong bối cảnh hiện nay. - Luận văn xác định được mục tiêu nghiên cứu, nhiệm vụ nghiên cứu, hệ thống các phương pháp nghiên cứu rõ ràng. - Luận văn đã xây dựng được nội dung...

 • 05050002089.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tiến Dũng;  Advisor: Nguyễn, Thị Mỹ Lộc; Nguyễn, Văn Lê (2015)

 • Hệ thống hóa các vấn đề lý luận về phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT theo quan điểm nhà trường hiệu quả. Khảo sát, đánh giá thực trạng đội ngũ giáo viên và phát triển đội ngũ giáo viên THPT hiện nay để xác lập cơ sở thực tiễn về phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT theo quan điểm nhà trường hiệu quả. Đề xuất các biện pháp phát triển đội ngũ giáo viên trường THPT theo quan điểm nhà trường hiệu quả. Tổ chức thăm dò ý kiến và thử nghiệm nhằm kiểm chứng tính cần cấp thiết và khả thi của các biện pháp đã được đề xuất.

 • 00050002744.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Phương Thảo;  Advisor: Nguyễn, Văn Lê (2013)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về bồi dưỡng và quản lý hoạt động bồi dưỡng Hiệu trưởng các trường mầm non theo chuẩn hiệu trưởng. Điều tra, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác bồi dưỡng và quản lý bồi dưỡng Hiệu trưởng các trường mầm non tỉnh Vĩnh Phúc. Nêu các biện pháp quản lỹ bồi dưỡng hiệu trưởng các trường mầm non tỉnh Vĩnh Phúc theo hướng chuẩn hóa

 • 00050002902.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Khải; Lê, Đức Ngọc; Nguyễn, Văn Lê (2013)

 • Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của quản lý hoạt động Dạy học lâm sàng (DHLS) cho Điều dưỡng viên (ĐDV) trính độ đại học tại các trường Đại học Y (ĐHY) Việt Nam và trên thế giới. Khảo sát, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động DHLS cho ĐDV trính độ đại học tại các trường ĐHY Việt Nam. Xây dựng biện pháp QLCL DHLS cho ĐDV trính độ đại học ở các trường ĐHY Việt Nam, theo tiếp cận ĐBCL DHLS. Khảo nghiệm và đánh giá một số biện pháp QLCL DHLS cho ĐDV trính độ đại học ở các trường ĐHY Việt Nam.