Browsing by Author Nguyễn, Văn Mười

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 05050002453.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Văn Mười;  Advisor: Bùi, Minh Hiền (2015)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở (THCS) của Phòng GD&ĐT. Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các trường THCS của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương. Đề xuất các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường THCS của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Hả tỉnh Hải Dương.

Browsing by Author Nguyễn, Văn Mười

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
  • 05050002453.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Văn Mười;  Advisor: Bùi, Minh Hiền (2015)

  • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường trung học cơ sở (THCS) của Phòng GD&ĐT. Khảo sát, đánh giá thực trạng phát triển đội ngũ giáo viên các trường THCS của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương. Đề xuất các biện pháp quản lý phát triển đội ngũ giáo viên các trường THCS của Phòng GD&ĐT huyện Thanh Hả tỉnh Hải Dương.