Browsing by Author Nguyễn, Văn Nhã

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 19 of 19
 • 05050002597.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Văn Nhã (2016)

 • Luận văn đã hệ thống một cách tổng quát và nghiên cứu có chọn lọc thực trạng công tác quản lý hoạt động tự học ở các trường THCS; xây dựng bộ công cụ khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động tự học và công tác quản lý hoạt động tự học của học sinh dân tộc thiểu số ở các trường THCS huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh; thu thập số liệu, phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác này từ đó nghiên cứu và đề xuất 6 biện pháp bao quát các chức năng lý hoạt động tự học của học sinh dân tộc thiểu số ở các trường THCS, điều này có ý nghĩa quan trọng cho việc đảm bảo, nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động tự học ở các trường THCS, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Các biện pháp của l...

 • 05050003412.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Văn Nhã (2018)

 • Đối chiếu với mục đích, nhiệm vụ của đề tài, luận văn đã giải quyết được các vấn đề sau: - Trình bày và nghiên cứu về mặt lí luận và thực tiễn của việc tự học nói chung và tự học có hướng dẫn theo môđun làm cơ sở để thực hiện đề tài - Áp dụng phương pháp tự học có hướng dẫn là một xu hướng trong việc đổi mới phương pháp dạy học rất phù hợp với đối tượng học viên khối nhà trường Quân đội. - Điều tra, tìm hiểu thực trạng tự học của học viên ở các trung đội, đại đội tại trường Sĩ quan Đặc công. - Thiết kế được bộ tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun phần “vật lý hạt nhân” cho HV bậc đại học ở trường Sĩ quan Đặc công và tiến tới có thể nhân rộng ra các trường Sĩ quan trong Quân ...

Browsing by Author Nguyễn, Văn Nhã

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 19 of 19
 • 05050002597.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Nguyệt;  Advisor: Nguyễn, Văn Nhã (2016)

 • Luận văn đã hệ thống một cách tổng quát và nghiên cứu có chọn lọc thực trạng công tác quản lý hoạt động tự học ở các trường THCS; xây dựng bộ công cụ khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động tự học và công tác quản lý hoạt động tự học của học sinh dân tộc thiểu số ở các trường THCS huyện Hoành Bồ, tỉnh Quảng Ninh; thu thập số liệu, phân tích những tồn tại, hạn chế trong công tác này từ đó nghiên cứu và đề xuất 6 biện pháp bao quát các chức năng lý hoạt động tự học của học sinh dân tộc thiểu số ở các trường THCS, điều này có ý nghĩa quan trọng cho việc đảm bảo, nâng cao chất lượng công tác quản lý hoạt động tự học ở các trường THCS, nhằm nâng cao chất lượng giáo dục. Các biện pháp của l...

 • 05050003412.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Văn Nhã (2018)

 • Đối chiếu với mục đích, nhiệm vụ của đề tài, luận văn đã giải quyết được các vấn đề sau: - Trình bày và nghiên cứu về mặt lí luận và thực tiễn của việc tự học nói chung và tự học có hướng dẫn theo môđun làm cơ sở để thực hiện đề tài - Áp dụng phương pháp tự học có hướng dẫn là một xu hướng trong việc đổi mới phương pháp dạy học rất phù hợp với đối tượng học viên khối nhà trường Quân đội. - Điều tra, tìm hiểu thực trạng tự học của học viên ở các trung đội, đại đội tại trường Sĩ quan Đặc công. - Thiết kế được bộ tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun phần “vật lý hạt nhân” cho HV bậc đại học ở trường Sĩ quan Đặc công và tiến tới có thể nhân rộng ra các trường Sĩ quan trong Quân ...