Browsing by Author Nguyễn, Văn Nhã

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 14 to 19 of 19
  • 05050003412.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Tuấn Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Văn Nhã (2018)

  • Đối chiếu với mục đích, nhiệm vụ của đề tài, luận văn đã giải quyết được các vấn đề sau: - Trình bày và nghiên cứu về mặt lí luận và thực tiễn của việc tự học nói chung và tự học có hướng dẫn theo môđun làm cơ sở để thực hiện đề tài - Áp dụng phương pháp tự học có hướng dẫn là một xu hướng trong việc đổi mới phương pháp dạy học rất phù hợp với đối tượng học viên khối nhà trường Quân đội. - Điều tra, tìm hiểu thực trạng tự học của học viên ở các trung đội, đại đội tại trường Sĩ quan Đặc công. - Thiết kế được bộ tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun phần “vật lý hạt nhân” cho HV bậc đại học ở trường Sĩ quan Đặc công và tiến tới có thể nhân rộng ra các trường Sĩ quan trong Quân ...

Browsing by Author Nguyễn, Văn Nhã

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 14 to 19 of 19
  • 05050003412.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Tuấn Hoàng;  Advisor: Nguyễn, Văn Nhã (2018)

  • Đối chiếu với mục đích, nhiệm vụ của đề tài, luận văn đã giải quyết được các vấn đề sau: - Trình bày và nghiên cứu về mặt lí luận và thực tiễn của việc tự học nói chung và tự học có hướng dẫn theo môđun làm cơ sở để thực hiện đề tài - Áp dụng phương pháp tự học có hướng dẫn là một xu hướng trong việc đổi mới phương pháp dạy học rất phù hợp với đối tượng học viên khối nhà trường Quân đội. - Điều tra, tìm hiểu thực trạng tự học của học viên ở các trung đội, đại đội tại trường Sĩ quan Đặc công. - Thiết kế được bộ tài liệu tự học có hướng dẫn theo môđun phần “vật lý hạt nhân” cho HV bậc đại học ở trường Sĩ quan Đặc công và tiến tới có thể nhân rộng ra các trường Sĩ quan trong Quân ...