Browsing by Author Nguyễn, Văn Thế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thế;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2022)

 • Luận văn tiến hành dự đoán quá trình tiến hóa của vi-rút HIV qua 14 đột biến kháng thuốc với dữ liệu gồm 396 bệnh nhân được thu thập trên cơ sở dữ liệu kháng thuốc HIV của trường Đại học Standford2 . Với dữ liệu từ năm 2005 đến nay, nhiều đột biến kháng thuốc mới xuất hiện cũng như nhiều loại thuốc mới ra đời. Để thực hiện mô hình, phạm vi nội dung của luận văn đã tiến hành kiểm định lại ba giả thiết của Niko Beerenwinkel và nhận thấy chúng vẫn đúng với bộ dữ liệu lớn hơn và mới hơn. Mặc dù, quá trình tiến hóa của vi-rút HIV vẫn được phân tích dựa trên việc sử dụng thuốc efavirenz của nhóm NNRTIs, tuy nhiên với bộ dữ liệu mới này, cây phát sinh chủng loại được xây dựng lại với các nhá...

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thế (1960-02-15)

 • “Chơi tem cũng lắm công phu. Phần lớn các người sưu tầm đều có sở thích riêng, người thì chơi tem 1 vài nước nhưng tìm cho thật đầy đủ tem các nước ấy từ trước tới nay…”

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Văn Thế (2022)

 • Luận án cần giải quyết các nhiệm vụ cơ bản sau: - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, đánh giá những kết quả đạt được và những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu. - Luận giải, làm rõ nội dung, giá trị cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và sự cần thiết phải đổi mới công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay. - Đánh giá đúng thực trạng công tác dân vận ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay; chỉ rõ thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của thành tựu, hạn chế đó. - Nhận diện những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận cần giải quyết và đề xuất giải pháp đổi mới công tác dân vận ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng H...

Browsing by Author Nguyễn, Văn Thế

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 5 of 5
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Thế;  Advisor: Nguyễn, Thị Hồng Minh (2022)

 • Luận văn tiến hành dự đoán quá trình tiến hóa của vi-rút HIV qua 14 đột biến kháng thuốc với dữ liệu gồm 396 bệnh nhân được thu thập trên cơ sở dữ liệu kháng thuốc HIV của trường Đại học Standford2 . Với dữ liệu từ năm 2005 đến nay, nhiều đột biến kháng thuốc mới xuất hiện cũng như nhiều loại thuốc mới ra đời. Để thực hiện mô hình, phạm vi nội dung của luận văn đã tiến hành kiểm định lại ba giả thiết của Niko Beerenwinkel và nhận thấy chúng vẫn đúng với bộ dữ liệu lớn hơn và mới hơn. Mặc dù, quá trình tiến hóa của vi-rút HIV vẫn được phân tích dựa trên việc sử dụng thuốc efavirenz của nhóm NNRTIs, tuy nhiên với bộ dữ liệu mới này, cây phát sinh chủng loại được xây dựng lại với các nhá...

 • item.jpg
 • Journal Article


 • Authors: Nguyễn, Văn Thế (1960-02-15)

 • “Chơi tem cũng lắm công phu. Phần lớn các người sưu tầm đều có sở thích riêng, người thì chơi tem 1 vài nước nhưng tìm cho thật đầy đủ tem các nước ấy từ trước tới nay…”

 • item.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Nguyễn, Thị Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Văn Thế (2022)

 • Luận án cần giải quyết các nhiệm vụ cơ bản sau: - Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài, đánh giá những kết quả đạt được và những vấn đề luận án cần tiếp tục nghiên cứu. - Luận giải, làm rõ nội dung, giá trị cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận và sự cần thiết phải đổi mới công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay. - Đánh giá đúng thực trạng công tác dân vận ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng Hồ Chí Minh hiện nay; chỉ rõ thành tựu, hạn chế và nguyên nhân của thành tựu, hạn chế đó. - Nhận diện những vấn đề đặt ra trong công tác dân vận cần giải quyết và đề xuất giải pháp đổi mới công tác dân vận ở các tỉnh miền núi phía Bắc theo tư tưởng H...