Browsing by Author Nguyễn, Văn Vỵ, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L0_00853.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Ngọc Quang;  Advisor: Nguyễn, Văn Vỵ, Người hướng dẫn (2006)

 • 114 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1.01.10 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources; Tổng quan về Framework, đưa ra những khái niệm, đặc điểm giống nhau và khác nhau của framework với mẫu thiết kế, ngôn ngữ mẫu, ứng dụng hướng đối tượng, thư viện lớp và các thành phần phần mềm. Phân loại framework theo nhiều chiều: theo vùng vấn đề, theo c (...)

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Tuyết Mai;  Advisor: Nguyễn, Văn Vỵ, Người hướng dẫn (2005)

 • 118 tr; Nêu tổng quan về hệ hỗ trợ quyết định và một số bài toán cần sự trợ giúp của hoạt động đào tạo; Tìm hiểu hệ hỗ trợ quyết đinh và cách thức xây dựng một hệ hỗ trợ quyết định, đã tiến hành thử nghiệm cài đặt một hệ thống trợ giúp đào tạo, kết quả cho thấy hệ (...); Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1.01.10 Trường Đại học Công Nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • V_L0_00941_Noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trường Giang;  Advisor: Nguyễn, Văn Vỵ, Người hướng dẫn (2006)

 • 80 tr. + CD-ROM; Nghiên cứu các khái niệm, các đặc trưng và các lĩnh vực ứng dụng của công nghệ tác tử. Giới thiệu hệ đa tác tử, các thành phần của đa tác tử, những khái niệm đàm phán tự động, cơ chế truyền thông của các hệ đa tác tử và một số môi trường phát triển các hệ (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006

Browsing by Author Nguyễn, Văn Vỵ, Người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 4 of 4
 • V_L0_00853.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lã, Ngọc Quang;  Advisor: Nguyễn, Văn Vỵ, Người hướng dẫn (2006)

 • 114 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1.01.10 Trường Đại học Công nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources; Tổng quan về Framework, đưa ra những khái niệm, đặc điểm giống nhau và khác nhau của framework với mẫu thiết kế, ngôn ngữ mẫu, ứng dụng hướng đối tượng, thư viện lớp và các thành phần phần mềm. Phân loại framework theo nhiều chiều: theo vùng vấn đề, theo c (...)

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Vũ, Thị Tuyết Mai;  Advisor: Nguyễn, Văn Vỵ, Người hướng dẫn (2005)

 • 118 tr; Nêu tổng quan về hệ hỗ trợ quyết định và một số bài toán cần sự trợ giúp của hoạt động đào tạo; Tìm hiểu hệ hỗ trợ quyết đinh và cách thức xây dựng một hệ hỗ trợ quyết định, đã tiến hành thử nghiệm cài đặt một hệ thống trợ giúp đào tạo, kết quả cho thấy hệ (...); Luận văn ThS Công nghệ thông tin 1.01.10 Trường Đại học Công Nghệ Đại học Quốc gia Hà Nội; Electronic Resources

 • V_L0_00941_Noi_dung.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Trường Giang;  Advisor: Nguyễn, Văn Vỵ, Người hướng dẫn (2006)

 • 80 tr. + CD-ROM; Nghiên cứu các khái niệm, các đặc trưng và các lĩnh vực ứng dụng của công nghệ tác tử. Giới thiệu hệ đa tác tử, các thành phần của đa tác tử, những khái niệm đàm phán tự động, cơ chế truyền thông của các hệ đa tác tử và một số môi trường phát triển các hệ (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Công nghệ thông tin -- Trường Đại học Công Nghệ. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2006