Browsing by Author Nguyễn, Xuân Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 6 of 6
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Đình Cường;  Advisor: Nguyễn, Xuân Long (2022)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động giáo dục kỷ luật cho trẻ tại Làng trẻ em SOS Nha Trang trong bối cảnh hiện nay. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỷ luật cho trẻ ở Làng trẻ em SOS Nha Trang và phân tích nguyên nhân của thực trạng. Đề xuất một số biện pháp quản lý khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục kỷ luật cho trẻ ở Làng trẻ em SOS Nha Trang trong bối cảnh hiện nay.

 • 05050003709.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Hà, Thị Thanh;  Advisor: Nguyễn, Xuân Long (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý thiết bị dạy học thực hành tại các trường đại học ngoại ngữ. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý thiết bị dạy học thực hành tại Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề xuất một số biện pháp quản lý thiết bị dạy học thực hành tại Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

 • 05050003455.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Xuân Long (2018)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lí luận (nội dung giáo dục đạo đức; các yếu tố ảnh hưởng). Tác giả nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Từ đó, đề xuất 7 biện pháp quản lý nhằm nâng cao kết quả hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Nếu được áp dụng một cách đồng bộ, các biện pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý giáo dục đặc biệt là sự tác động đến quá trình tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh cũng chính là nhân tố giúp ngành giáo dục của thị xã làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh để nâng cao h...

 • 29.1.3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Xuân Long (2013)

 • Qua khảo sát 691 học sinh thuộc 4 trường nội, ngoại thành của thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi nhận thấy rằng tất cả các yếu tố chủ quan và khách quan đều có tác động trực tiếp đến hứng thú học tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở (HSTHCS). Trong số đó thì các yếu tố năng khiếu học tiếng Anh và phương pháp học tiếng Anh của cá nhân ảnh hưởng nhiều nhất. Trong các yếu tố khách quan thì yếu tố phương pháp giảng dạy của giáo viên và thái độ của nhóm bạn đối với việc học tiếng Anh có ảnh hưởng mạnh hơn cả. Phân tích hồi quy cho thấy khi có sự kết hợp giữa yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan thì khả năng dự báo mức độ hứng thú học tiếng Anh sẽ cao hơn hẳn so với khả năng dự...

Browsing by Author Nguyễn, Xuân Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 6 of 6
 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Lương, Đình Cường;  Advisor: Nguyễn, Xuân Long (2022)

 • Hệ thống hóa những vấn đề lý luận về quản lý hoạt động giáo dục kỷ luật cho trẻ tại Làng trẻ em SOS Nha Trang trong bối cảnh hiện nay. Đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỷ luật cho trẻ ở Làng trẻ em SOS Nha Trang và phân tích nguyên nhân của thực trạng. Đề xuất một số biện pháp quản lý khả thi nhằm nâng cao hiệu quả công tác giáo dục kỷ luật cho trẻ ở Làng trẻ em SOS Nha Trang trong bối cảnh hiện nay.

 • 05050003709.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Hà, Thị Thanh;  Advisor: Nguyễn, Xuân Long (2019)

 • Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý thiết bị dạy học thực hành tại các trường đại học ngoại ngữ. Khảo sát, phân tích và đánh giá thực trạng quản lý thiết bị dạy học thực hành tại Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội. Đề xuất một số biện pháp quản lý thiết bị dạy học thực hành tại Trường Đại học Ngoại Ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội

 • 05050003455.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thu Hà;  Advisor: Nguyễn, Xuân Long (2018)

 • Trên cơ sở nghiên cứu lí luận (nội dung giáo dục đạo đức; các yếu tố ảnh hưởng). Tác giả nghiên cứu thực trạng tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở trên địa bàn thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Từ đó, đề xuất 7 biện pháp quản lý nhằm nâng cao kết quả hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học cơ sở thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh. Nếu được áp dụng một cách đồng bộ, các biện pháp này sẽ góp phần nâng cao hiệu quả trong quản lý giáo dục đặc biệt là sự tác động đến quá trình tổ chức hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh cũng chính là nhân tố giúp ngành giáo dục của thị xã làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh để nâng cao h...

 • 29.1.3.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Xuân Long (2013)

 • Qua khảo sát 691 học sinh thuộc 4 trường nội, ngoại thành của thành phố Hà Nội và tỉnh Vĩnh Phúc, chúng tôi nhận thấy rằng tất cả các yếu tố chủ quan và khách quan đều có tác động trực tiếp đến hứng thú học tiếng Anh của học sinh trung học cơ sở (HSTHCS). Trong số đó thì các yếu tố năng khiếu học tiếng Anh và phương pháp học tiếng Anh của cá nhân ảnh hưởng nhiều nhất. Trong các yếu tố khách quan thì yếu tố phương pháp giảng dạy của giáo viên và thái độ của nhóm bạn đối với việc học tiếng Anh có ảnh hưởng mạnh hơn cả. Phân tích hồi quy cho thấy khi có sự kết hợp giữa yếu tố chủ quan và yếu tố khách quan thì khả năng dự báo mức độ hứng thú học tiếng Anh sẽ cao hơn hẳn so với khả năng dự...