Browsing by Author Nguyen, Khac Hung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 3 of 3
  • UEB_00054.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Văn Hưng; Huỳnh, Thị Thùy Dung; Nguyễn, Hoàng Giang;  Advisor: Nguyen, Khac Hung; Wikander, Lennart (2012)

  • Tạo ra sự thay đổi trong công tác đào tạo và quản lý đào tạo, từ mô hình quản lý truyền thống sang mô hình quản lý hiện đại, trong đó chú trọng đến việc sử dụng công cụ quản lý theo kết quả làm mục tiêu trọng tâm của sự thay đổi, ngoài ra còn tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của các cơ quan quản lý, nhà quản lý về công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo đòn bẩy trong việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và tránh lãng phí, " mất trắng" trong đào tạo.

Browsing by Author Nguyen, Khac Hung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 3 of 3
  • UEB_00054.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Văn Hưng; Huỳnh, Thị Thùy Dung; Nguyễn, Hoàng Giang;  Advisor: Nguyen, Khac Hung; Wikander, Lennart (2012)

  • Tạo ra sự thay đổi trong công tác đào tạo và quản lý đào tạo, từ mô hình quản lý truyền thống sang mô hình quản lý hiện đại, trong đó chú trọng đến việc sử dụng công cụ quản lý theo kết quả làm mục tiêu trọng tâm của sự thay đổi, ngoài ra còn tạo ra sự thay đổi trong nhận thức của các cơ quan quản lý, nhà quản lý về công tác đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tạo đòn bẩy trong việc phát triển kinh tế xã hội tại địa phương và tránh lãng phí, " mất trắng" trong đào tạo.