Browsing by Author Nguyen, Manh Hung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 13 of 13
 • Global Financial crisis and responses from the GMS countries.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Manh Hung (2009)

 • The recent period has witnessed the remarkable achievements of the Greater Mekong Sub-region (GMS) countries in their economic development and integration which occurred not only at the sub-regional but also at the global level. Nonetheless, the outbreak of theglobal financial crisis, the fluctuation of oil, food, and other commodity prices, and the slowdown of the industrialized economies in 2008 and the early 2009 has brought aboutone of the most difficult challenges to the GMS economies since the Asian financial crisis of 1997 -1998. This article will discuss the impacts of the global financial crisis on the GMS economies ...

 • UEB_00073.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dang, Minh Dao; Nguyen, Manh Hung; Luong, Thi Thu Trang;  Advisor: Lars-Torsten Eriksson; Vo, Kim Son (2011)

 • Chương 1: Lý luận chung về cơ chế quản lý nguồn nhân lực (Human resource) trong các tổ chức công bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công. Chương 2: Cơ chế quản lý viên chức ở Việt Nam. Chương 3: Những khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý viên chức ở Việt Nam theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

 • UEB_00056.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen, Thi Hoai Thu; Mai, Quoc Dzung;  Advisor: Nguyen, Manh Hung; Svard, Sven-Erik; Mai, Quoc Dzung (2013)

 • Luận văn nhằm phân tích vai trò của cộng đồng trong các hoạt động thu hút đầu tư . Bên cạnh đó, xác định các yếu tố chính về mặt chính sách ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư từ cộng đồng vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn vùng ĐBSCL. Qua đó, nhóm tác giả đưa ra các khuyến nghị về cơ chế tăng cường thu hút đầu tư có sự tham gia của cộng đồng vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn tại vùng ĐBSCL.

 • A New Pencil-Beam Planar Dipole Array Antenna for IEEE 802.11ac Outdoor Access Point Routers.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tang, The Toan; Nguyen, Manh Hung; Nguyen, Tran Minh; Vu, Bang Giang (2016)

 • In this paper, a new design of pencil-beam planar dipole array antenna (PDAA) with reflector back has been designed and fabricated for IEEE 802.11ac outdoor applications. The proposed antenna is a planar array combined with a reflector. The planar array is comprised of 4 x 4 x 3 single elements which are placed on an FR4-epoxy substrate with the size of 241 mm x 194 mm x 1.6 mm. This design has very good simulation results in terms of the radiation pattern, gain and input impedance bandwidth. A very high gain of 18.2 dBi has been achieved at 5.5 GHz, and the bandwidth is relatively wide with about 23% of the center frequency, which covers the whole bandwidth allocated for the applica...

 • UEB_00015.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Truong, Cong Diep; Hoang, Tung; Ly, Truong Yen;  Advisor: Nguyen, Manh Hung; Wikander, Lennart (2012)

 • The research í to explore the important factors that influence quality of young labor in ethnic minorrity groups from the case study of Quan Hoa, Thanh Hoa province. Particularly, it is to examine the role of vocationnal training on improving quality of young labor in ethnic minority groups.

 • DTSV 02 En.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Manh Hung; Tran, Thi Hue (2011)

 • Synthesizing and evaluating marketing activities of Trung Nguyen Group from the past to the present time and finding out their weaknesses; Putting forward the marketing strategies based on the current weaknesses, the demand of market in combination with the modern marketing strategies for the purpose of helping Trung Nguyen succeed in bringing out the new product

 • UEB_00074.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Le, Ba Anh; Pham, Thi Ngoc Dung; Le, Yen Oanh;  Advisor: Sven-Erik Svard; Nguyen, Manh Hung (2011)

 • Kết quả nghiên cứu cho phép kết luận dịch vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm thuộc nhóm các dịch vụ công mở rộng ( theo định nghĩa của WB), nhà nước không phải là tác nhân duy nhất cung ứng dịch vụ. Mặc dù dịch vụ này nên được xã hội hóa cung ứng theo cơ chế thị trường, một số phân nhóm dịch vụ kiểm nghiệm khu vực tư không sẵn sàng đầu tư hoặc chứa đựng nhiều rủi ro nhà nước vẫn phải chịu trách nhiệm cung ứng phù hợp với nguyên tắc nhà nước phải chịu trách nhiệm cuối cùng đối với việc cung ứng đầy đủ về số lượng, chất lượng, có hiệu quả dịch vụ công cho xã hội.

 • UEB_00080.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen, Tai Thu;  Advisor: Lars-Torsten Eriksson; Nguyen, Manh Hung (2011)

 • After collecting data from sccondar\ sources, the writer use the method of statistics, data analyzing, comparing, etc to make clear the research problem. Four countries is chosen to analyzed, in which 2 countries apply market-based socialist economy, one applies free market-based econom> and one applies developed state, which are: US. .Japan, China and Vietnam.; Luận văn cho thấy tầm quan trọng của việc dung hòa được vai trò quản lý của nhà nước và vai trò tự điều tiết của thị trường trong công tác phòng và chống khủng hoảng. Nếu vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế bị xem nhẹ thì khi xảy ra khủng hoảng kinh tế việc vận dụng các gói kích thích kinh tế theo lý thuyết củ...

Browsing by Author Nguyen, Manh Hung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 4 to 13 of 13
 • Global Financial crisis and responses from the GMS countries.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Manh Hung (2009)

 • The recent period has witnessed the remarkable achievements of the Greater Mekong Sub-region (GMS) countries in their economic development and integration which occurred not only at the sub-regional but also at the global level. Nonetheless, the outbreak of theglobal financial crisis, the fluctuation of oil, food, and other commodity prices, and the slowdown of the industrialized economies in 2008 and the early 2009 has brought aboutone of the most difficult challenges to the GMS economies since the Asian financial crisis of 1997 -1998. This article will discuss the impacts of the global financial crisis on the GMS economies ...

 • UEB_00073.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dang, Minh Dao; Nguyen, Manh Hung; Luong, Thi Thu Trang;  Advisor: Lars-Torsten Eriksson; Vo, Kim Son (2011)

 • Chương 1: Lý luận chung về cơ chế quản lý nguồn nhân lực (Human resource) trong các tổ chức công bao gồm cả đơn vị sự nghiệp công. Chương 2: Cơ chế quản lý viên chức ở Việt Nam. Chương 3: Những khuyến nghị nhằm hoàn thiện cơ chế quản lý viên chức ở Việt Nam theo hướng tự chủ, tự chịu trách nhiệm.

 • UEB_00056.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen, Thi Hoai Thu; Mai, Quoc Dzung;  Advisor: Nguyen, Manh Hung; Svard, Sven-Erik; Mai, Quoc Dzung (2013)

 • Luận văn nhằm phân tích vai trò của cộng đồng trong các hoạt động thu hút đầu tư . Bên cạnh đó, xác định các yếu tố chính về mặt chính sách ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư từ cộng đồng vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn vùng ĐBSCL. Qua đó, nhóm tác giả đưa ra các khuyến nghị về cơ chế tăng cường thu hút đầu tư có sự tham gia của cộng đồng vào xây dựng hạ tầng kỹ thuật nông thôn tại vùng ĐBSCL.

 • A New Pencil-Beam Planar Dipole Array Antenna for IEEE 802.11ac Outdoor Access Point Routers.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tang, The Toan; Nguyen, Manh Hung; Nguyen, Tran Minh; Vu, Bang Giang (2016)

 • In this paper, a new design of pencil-beam planar dipole array antenna (PDAA) with reflector back has been designed and fabricated for IEEE 802.11ac outdoor applications. The proposed antenna is a planar array combined with a reflector. The planar array is comprised of 4 x 4 x 3 single elements which are placed on an FR4-epoxy substrate with the size of 241 mm x 194 mm x 1.6 mm. This design has very good simulation results in terms of the radiation pattern, gain and input impedance bandwidth. A very high gain of 18.2 dBi has been achieved at 5.5 GHz, and the bandwidth is relatively wide with about 23% of the center frequency, which covers the whole bandwidth allocated for the applica...

 • UEB_00015.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Truong, Cong Diep; Hoang, Tung; Ly, Truong Yen;  Advisor: Nguyen, Manh Hung; Wikander, Lennart (2012)

 • The research í to explore the important factors that influence quality of young labor in ethnic minorrity groups from the case study of Quan Hoa, Thanh Hoa province. Particularly, it is to examine the role of vocationnal training on improving quality of young labor in ethnic minority groups.

 • DTSV 02 En.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyen, Manh Hung; Tran, Thi Hue (2011)

 • Synthesizing and evaluating marketing activities of Trung Nguyen Group from the past to the present time and finding out their weaknesses; Putting forward the marketing strategies based on the current weaknesses, the demand of market in combination with the modern marketing strategies for the purpose of helping Trung Nguyen succeed in bringing out the new product

 • UEB_00074.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Le, Ba Anh; Pham, Thi Ngoc Dung; Le, Yen Oanh;  Advisor: Sven-Erik Svard; Nguyen, Manh Hung (2011)

 • Kết quả nghiên cứu cho phép kết luận dịch vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm thuộc nhóm các dịch vụ công mở rộng ( theo định nghĩa của WB), nhà nước không phải là tác nhân duy nhất cung ứng dịch vụ. Mặc dù dịch vụ này nên được xã hội hóa cung ứng theo cơ chế thị trường, một số phân nhóm dịch vụ kiểm nghiệm khu vực tư không sẵn sàng đầu tư hoặc chứa đựng nhiều rủi ro nhà nước vẫn phải chịu trách nhiệm cung ứng phù hợp với nguyên tắc nhà nước phải chịu trách nhiệm cuối cùng đối với việc cung ứng đầy đủ về số lượng, chất lượng, có hiệu quả dịch vụ công cho xã hội.

 • UEB_00080.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen, Tai Thu;  Advisor: Lars-Torsten Eriksson; Nguyen, Manh Hung (2011)

 • After collecting data from sccondar\ sources, the writer use the method of statistics, data analyzing, comparing, etc to make clear the research problem. Four countries is chosen to analyzed, in which 2 countries apply market-based socialist economy, one applies free market-based econom> and one applies developed state, which are: US. .Japan, China and Vietnam.; Luận văn cho thấy tầm quan trọng của việc dung hòa được vai trò quản lý của nhà nước và vai trò tự điều tiết của thị trường trong công tác phòng và chống khủng hoảng. Nếu vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế bị xem nhẹ thì khi xảy ra khủng hoảng kinh tế việc vận dụng các gói kích thích kinh tế theo lý thuyết củ...