Browsing by Author Nguyen, Manh Hung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 12 to 13 of 13
 • UEB_00074.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Le, Ba Anh; Pham, Thi Ngoc Dung; Le, Yen Oanh;  Advisor: Sven-Erik Svard; Nguyen, Manh Hung (2011)

 • Kết quả nghiên cứu cho phép kết luận dịch vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm thuộc nhóm các dịch vụ công mở rộng ( theo định nghĩa của WB), nhà nước không phải là tác nhân duy nhất cung ứng dịch vụ. Mặc dù dịch vụ này nên được xã hội hóa cung ứng theo cơ chế thị trường, một số phân nhóm dịch vụ kiểm nghiệm khu vực tư không sẵn sàng đầu tư hoặc chứa đựng nhiều rủi ro nhà nước vẫn phải chịu trách nhiệm cung ứng phù hợp với nguyên tắc nhà nước phải chịu trách nhiệm cuối cùng đối với việc cung ứng đầy đủ về số lượng, chất lượng, có hiệu quả dịch vụ công cho xã hội.

 • UEB_00080.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen, Tai Thu;  Advisor: Lars-Torsten Eriksson; Nguyen, Manh Hung (2011)

 • After collecting data from sccondar\ sources, the writer use the method of statistics, data analyzing, comparing, etc to make clear the research problem. Four countries is chosen to analyzed, in which 2 countries apply market-based socialist economy, one applies free market-based econom> and one applies developed state, which are: US. .Japan, China and Vietnam.; Luận văn cho thấy tầm quan trọng của việc dung hòa được vai trò quản lý của nhà nước và vai trò tự điều tiết của thị trường trong công tác phòng và chống khủng hoảng. Nếu vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế bị xem nhẹ thì khi xảy ra khủng hoảng kinh tế việc vận dụng các gói kích thích kinh tế theo lý thuyết củ...

Browsing by Author Nguyen, Manh Hung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 12 to 13 of 13
 • UEB_00074.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Le, Ba Anh; Pham, Thi Ngoc Dung; Le, Yen Oanh;  Advisor: Sven-Erik Svard; Nguyen, Manh Hung (2011)

 • Kết quả nghiên cứu cho phép kết luận dịch vụ kiểm nghiệm an toàn thực phẩm thuộc nhóm các dịch vụ công mở rộng ( theo định nghĩa của WB), nhà nước không phải là tác nhân duy nhất cung ứng dịch vụ. Mặc dù dịch vụ này nên được xã hội hóa cung ứng theo cơ chế thị trường, một số phân nhóm dịch vụ kiểm nghiệm khu vực tư không sẵn sàng đầu tư hoặc chứa đựng nhiều rủi ro nhà nước vẫn phải chịu trách nhiệm cung ứng phù hợp với nguyên tắc nhà nước phải chịu trách nhiệm cuối cùng đối với việc cung ứng đầy đủ về số lượng, chất lượng, có hiệu quả dịch vụ công cho xã hội.

 • UEB_00080.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyen, Tai Thu;  Advisor: Lars-Torsten Eriksson; Nguyen, Manh Hung (2011)

 • After collecting data from sccondar\ sources, the writer use the method of statistics, data analyzing, comparing, etc to make clear the research problem. Four countries is chosen to analyzed, in which 2 countries apply market-based socialist economy, one applies free market-based econom> and one applies developed state, which are: US. .Japan, China and Vietnam.; Luận văn cho thấy tầm quan trọng của việc dung hòa được vai trò quản lý của nhà nước và vai trò tự điều tiết của thị trường trong công tác phòng và chống khủng hoảng. Nếu vai trò quản lý của nhà nước đối với nền kinh tế bị xem nhẹ thì khi xảy ra khủng hoảng kinh tế việc vận dụng các gói kích thích kinh tế theo lý thuyết củ...