Browsing by Author Ninh, Thị Hà Chung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DT_00835.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Đinh, Thị Kim Thoa; Nguyễn, Thi Thanh Thúy; Nguyễn, Thị Tuyết Nhung; Ninh, Thị Hà Chung; Trần, Văn Tính; Vũ, Phương Liên (2007)

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận cho đề tài, nghiên cứu những khó khăn về mặt tâm lý của sinh viên trong quá trình chuyển đổi hình thức đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ. Điều tra về kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng lĩnh hội của sinh viên. Điều tra kỹ năng quan hệ liên nhân cách (kỹ năng xã hội) thể hiện trong hoạt động của sinh viên. Thu thập và xử lý số liệu, đề xuất các biện pháp để sinh viên vượt qua những rào cản tâm lý trong học tập theo tín chỉ ở đại học

Browsing by Author Ninh, Thị Hà Chung

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DT_00835.pdf.jpg
  • Other


  • Authors: Đinh, Thị Kim Thoa; Nguyễn, Thi Thanh Thúy; Nguyễn, Thị Tuyết Nhung; Ninh, Thị Hà Chung; Trần, Văn Tính; Vũ, Phương Liên (2007)

  • Nghiên cứu cơ sở lý luận cho đề tài, nghiên cứu những khó khăn về mặt tâm lý của sinh viên trong quá trình chuyển đổi hình thức đào tạo theo niên chế sang đào tạo theo tín chỉ. Điều tra về kỹ năng tự học, tự nghiên cứu, kỹ năng lĩnh hội của sinh viên. Điều tra kỹ năng quan hệ liên nhân cách (kỹ năng xã hội) thể hiện trong hoạt động của sinh viên. Thu thập và xử lý số liệu, đề xuất các biện pháp để sinh viên vượt qua những rào cản tâm lý trong học tập theo tín chỉ ở đại học