Browsing by Author Ninh, Thị Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050001411.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ninh, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Văn Nội; Nguyễn, Minh Phương (2014)

  • Luận văn này trình bày một số kết quả đạt được trong việc nghiên cứu khả năng biến tính Ti2 để tạo ra vật liệu tổ hợp quang xúc tác N-C-TiO và sử dụng vật liệu chế tạo được để xử lý chất hữu cơ ô nhiễm. Các nội dung chính đã thực hiện trong Luận văn này bao gồm: -Tổng hợp vật liệu N-C-TiO2/AC bằng phương pháp sol –gel; Khảo sát hoạt tính xúc tác của vật liệu với Rhodamine B; Khảo sát khảnăng tái sinh của vật liệu chế tạo được và ứng dụng trong điều kiện ánh sáng tự nhiên.

Browsing by Author Ninh, Thị Hiền

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050001411.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ninh, Thị Hiền;  Advisor: Nguyễn, Văn Nội; Nguyễn, Minh Phương (2014)

  • Luận văn này trình bày một số kết quả đạt được trong việc nghiên cứu khả năng biến tính Ti2 để tạo ra vật liệu tổ hợp quang xúc tác N-C-TiO và sử dụng vật liệu chế tạo được để xử lý chất hữu cơ ô nhiễm. Các nội dung chính đã thực hiện trong Luận văn này bao gồm: -Tổng hợp vật liệu N-C-TiO2/AC bằng phương pháp sol –gel; Khảo sát hoạt tính xúc tác của vật liệu với Rhodamine B; Khảo sát khảnăng tái sinh của vật liệu chế tạo được và ứng dụng trong điều kiện ánh sáng tự nhiên.