Browsing by Author Ninh, Thị Huyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050001923.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Ninh, Thị Huyên;  Advisor: Lê Anh Tuấn; Đỗ Thị Kim Anh (2014)

  • Tổng quan vật liệu nano từ tính Fe3O4. Tổng quan về Graphene Oxide (GO). Tổng quan về vật liệu Fe3O4–GO. Lý thuyết hấp phụ [3, 7, 8]. Khảo sát khả năng hấp phụ màu Methylene Blue của vật liệu Fe3O4–GO. Khả năng hấp phụ Methylene Blue (MB).

Browsing by Author Ninh, Thị Huyên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
  • 01050001923.pdf.jpg
  • -


  • Authors: Ninh, Thị Huyên;  Advisor: Lê Anh Tuấn; Đỗ Thị Kim Anh (2014)

  • Tổng quan vật liệu nano từ tính Fe3O4. Tổng quan về Graphene Oxide (GO). Tổng quan về vật liệu Fe3O4–GO. Lý thuyết hấp phụ [3, 7, 8]. Khảo sát khả năng hấp phụ màu Methylene Blue của vật liệu Fe3O4–GO. Khả năng hấp phụ Methylene Blue (MB).