Browsing by Author Ninh, Thị Liên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050001151.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ninh, Thị Liên;  Advisor: Nguyễn, Văn Cư (2012)

  • Chỉ ra vai trò của nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trình bày những điều kiện nảy sinh và tồn tại của văn hóa Mường; chỉ rõ nét đặc thù của giá trị văn hóa dân tộc Mường tỉnh Ninh Bình. Tìm hiểu thực trạng và những vấn đề đặt ra của nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nêu một số quan điểm, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường ở Ninh Bình hiện nay.

Browsing by Author Ninh, Thị Liên

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050001151.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Ninh, Thị Liên;  Advisor: Nguyễn, Văn Cư (2012)

  • Chỉ ra vai trò của nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Trình bày những điều kiện nảy sinh và tồn tại của văn hóa Mường; chỉ rõ nét đặc thù của giá trị văn hóa dân tộc Mường tỉnh Ninh Bình. Tìm hiểu thực trạng và những vấn đề đặt ra của nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Nêu một số quan điểm, giải pháp cơ bản nhằm nâng cao vai trò nhân tố chủ quan trong việc giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Mường ở Ninh Bình hiện nay.