Browsing by Author Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 16 of 16
  • 02050000323_Noi_dung.PDF.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thanh Hoa;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (2011)

  • 125 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về tương quan giữa xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Phân tích, đánh giá những thực trạng về xoá đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Ninh từ ngày tái lập tỉnh (1997) đến nay, nêu bật những vấn đề (...); Electronic Resources

Browsing by Author Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 15 to 16 of 16
  • 02050000323_Noi_dung.PDF.jpg
  • Thesis


  • Authors: Vũ, Thanh Hoa;  Advisor: Phí, Mạnh Hồng, người hướng dẫn (2011)

  • 125 tr. + CD-ROM; Luận văn ThS. Kinh tế chính trị -- Trung tâm Đào tạo, Bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2011; Hệ thống hóa những vấn đề lý luận chung về tương quan giữa xóa đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế. Phân tích, đánh giá những thực trạng về xoá đói giảm nghèo và tăng trưởng kinh tế tỉnh Bắc Ninh từ ngày tái lập tỉnh (1997) đến nay, nêu bật những vấn đề (...); Electronic Resources