Browsing by Author Phí, Thị Ánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050009565.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phí, Thị Ánh;  Advisor: Trần, Thái Dương (2018)

  • Trong một nhà nước dân chủ nói chung, tiếp dân là việc làm không thể thiếu. Ở Việt Nam, tiếp công dân cũng là một trong những yêu cầu, là nguyên tắc bắt buộc đối với hoạt động quản lí trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và hoạt động quản lí hành chính nhà nước nói riêng. Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân trên thực tế gặp phải rất nhiều khó khăn, cho đến nay, vẫn là đề tài giành được nhiều sự quan tâm bởi ý nghĩa, tầm quan trọng của nó trước yêu cầu của thực tiễn và cả về nhận thức lí luận. Nghiên cứu đề tài này, luận văn có những đóng góp mới về mặt khoa học trên những khía cạnh chủ yếu sau. Luận văn đã làm sáng tỏ cơ sở lí luận của thực hiện pháp luật về ti...

Browsing by Author Phí, Thị Ánh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050009565.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phí, Thị Ánh;  Advisor: Trần, Thái Dương (2018)

  • Trong một nhà nước dân chủ nói chung, tiếp dân là việc làm không thể thiếu. Ở Việt Nam, tiếp công dân cũng là một trong những yêu cầu, là nguyên tắc bắt buộc đối với hoạt động quản lí trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội nói chung và hoạt động quản lí hành chính nhà nước nói riêng. Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân trên thực tế gặp phải rất nhiều khó khăn, cho đến nay, vẫn là đề tài giành được nhiều sự quan tâm bởi ý nghĩa, tầm quan trọng của nó trước yêu cầu của thực tiễn và cả về nhận thức lí luận. Nghiên cứu đề tài này, luận văn có những đóng góp mới về mặt khoa học trên những khía cạnh chủ yếu sau. Luận văn đã làm sáng tỏ cơ sở lí luận của thực hiện pháp luật về ti...