Browsing by Author Phí, Thị Hằng Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050000903.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phí, Thị Hằng Nga;  Advisor: Lưu, Khánh Thơ (2012)

  • Tổng quan một số vấn đề lí luận về phê bình văn học và vị trí của tác giả Vương Trí Nhàn trong nền phê bình văn học Việt Nam hiện đại. Nghiên cứu về đối tượng phê bình văn học của Vương Trí Nhàn. Phân tích nghệ thuật phê bình của nhà phê bình Vương trí Nhàn.

Browsing by Author Phí, Thị Hằng Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 02050000903.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phí, Thị Hằng Nga;  Advisor: Lưu, Khánh Thơ (2012)

  • Tổng quan một số vấn đề lí luận về phê bình văn học và vị trí của tác giả Vương Trí Nhàn trong nền phê bình văn học Việt Nam hiện đại. Nghiên cứu về đối tượng phê bình văn học của Vương Trí Nhàn. Phân tích nghệ thuật phê bình của nhà phê bình Vương trí Nhàn.