Browsing by Author Phí, Thanh Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008663.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phí, Thanh Nga (2017)

  • - Về lý luận, tác giả đã trình bày khá rõ ràng lý luận về danh mục tín dụng, khái niệm tín dụng, mục tiêu quản trị danh mục tín dụng, các phương pháp quản trị danh mục tín dụng, các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng quản trị danh mục tín dụng - Trên cơ sở phân tích thực trạng danh mục tín dụng tại địa điểm nghiên cứu là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây , tác giả đã có những nhận xét khách quan về những kết quả đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế trong công tác quản trị danh mục tín dụng tại BIDV-Chi nhánh Hà Tây. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị danh mục tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư

Browsing by Author Phí, Thanh Nga

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 00050008663.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phí, Thanh Nga (2017)

  • - Về lý luận, tác giả đã trình bày khá rõ ràng lý luận về danh mục tín dụng, khái niệm tín dụng, mục tiêu quản trị danh mục tín dụng, các phương pháp quản trị danh mục tín dụng, các nhân tố ảnh hưởng tới chất lượng quản trị danh mục tín dụng - Trên cơ sở phân tích thực trạng danh mục tín dụng tại địa điểm nghiên cứu là ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hà Tây , tác giả đã có những nhận xét khách quan về những kết quả đạt được, hạn chế nguyên nhân hạn chế trong công tác quản trị danh mục tín dụng tại BIDV-Chi nhánh Hà Tây. Từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng quản trị danh mục tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư