Browsing by Author Phùng, Văn Ổn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 7 of 7
  • V_L0_00929.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hạnh Phúc;  Advisor: Phùng, Văn Ổn (2006)

  • Trình bày kiến thức tổng quan về khai thác và xử lý thông tin. Định nghĩa kho dữ liệu, khai phá dữ liệu, các phương pháp khai phá dữ liệu phổ biến và ứng dụng của chúng. Trình bày các bài toán trong khai phá d ữliệu, phát hiện luật kết hợp. Khái niệm về luật kết hợp và các phương pháp khai phá luật kết hợp. Khai phá luật kết hợp dựa trên sự phân chia không gian tìm kiếm. Áp dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu vào bài toán thống kê về tình hình gia tăng các loại ô tô trong cả nước và dự báo về tốc độ gia tăng của các loại ôtô.

Browsing by Author Phùng, Văn Ổn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 7 of 7
  • V_L0_00929.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Nguyễn, Hạnh Phúc;  Advisor: Phùng, Văn Ổn (2006)

  • Trình bày kiến thức tổng quan về khai thác và xử lý thông tin. Định nghĩa kho dữ liệu, khai phá dữ liệu, các phương pháp khai phá dữ liệu phổ biến và ứng dụng của chúng. Trình bày các bài toán trong khai phá d ữliệu, phát hiện luật kết hợp. Khái niệm về luật kết hợp và các phương pháp khai phá luật kết hợp. Khai phá luật kết hợp dựa trên sự phân chia không gian tìm kiếm. Áp dụng kỹ thuật khai phá dữ liệu vào bài toán thống kê về tình hình gia tăng các loại ô tô trong cả nước và dự báo về tốc độ gia tăng của các loại ôtô.