Browsing by Author Phạm, Quang Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 15 of 15
 • DT_00045.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Đính; Bùi, Việt Thắng; Nguyễn, Trường Lịch; Phạm, Gia Lâm; Phạm, Quang Long; Trần, Hinh (1999)

 • Đề tài góp phần làm sáng tỏ vấn đề của thi pháp văn chương, vận dụng thành tựu của thi pháp học hiện đại vào nghiên cứu và giảng dạy văn học. Ngoài ra để tài con nêu bật vấn đề thi pháp tự sự trên hai phương diện: lý luận và biểu hiện cụ thể, đa dạng trong tác phẩm của các tác giả tiêu biểu. Nó được xem xét ở nhiều cấp độ: ngữ thoại tự sự nghệ thuật, tư duy nghệ thuật..

 • 02050004294.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Yên Hà;  Advisor: Phạm, Quang Long (2016)

 • Luận văn ThS. Lí luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh dưới góc nhìn tự sự học được tìm hiểu trên một số phương diện như: nghệ thuật tổ chức cốt truyện, kết cấu, người kể chuyện, điểm nhìn, ngôn ngữ, giọng điệu… Qua đó, luận văn cố gắng đưa ra một cách tiếp cận toàn diện hơn với tác phẩm, giúp người đọc đến gần hơn với tư tưởng nghệ thuật của nhà văn về giá trị của từng phút giây yên bình mà chúng ta đang được sống. Luận văn cũng đã chỉ ra được những đổi mới, cách tân của cuốn tiểu thuyết; thấy được những đóng góp của tác giả trong tiến trình phát triển của lịch sử Văn học Việt Nam nó...

 • 02050006332.LA.Tạ Diễm My.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Tạ, Diễm My;  Advisor: Phạm, Quang Long (2020)

 • Luận án tìm hiểu những vấn đề lí thuyết về đề kết cấu, điểm nhìn, người kể chuyện trong tác phẩm tự sự; hướng tiếp cận tự sự học văn hoá trong nghiên cứu văn học. Luận án là công trình vận dụng lí thuyết tự sự học trong nghiên cứu truyện của Tô Hoài: khảo sát trên phương diện kiểu loại kết cấu của truyện ngắn, tiểu thuyết, tự truyện Tô Hoài; khảo sát trên các bình diện cảm quan văn hoá: về thiên nhiên, về xã hội - phong tục, về con người… qua các vùng văn hoá gắn với các mảng đề tài trong sáng tác của Tô Hoài, khảo sát trên phương diện người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật, nét độc đáo của hình tượng người kể chuyện, các kiểu loại người kể chuyện nổi bật (gắn với chức năng của người...

 • 02050003013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Thanh Dung;  Advisor: Phạm, Quang Long (2014)

 • Luận văn chú ý khai thác vấn đề giải phóng cá nhân trong sáng tác của một tác giả cụ thể trong nhóm Tự lực văn đoàn. Từ những tiền đề xã hội đến vấn đề giải phóng cá nhân trong tiểu thuyết Tự lực văn đoàn của Khái Hưng, chúng tôi khái quát các điểm quan trọng trong đóng góp của ông vào vấn đề giải phóng con người trong thời kỳ này.

Browsing by Author Phạm, Quang Long

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 10 to 15 of 15
 • DT_00045.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Kim Đính; Bùi, Việt Thắng; Nguyễn, Trường Lịch; Phạm, Gia Lâm; Phạm, Quang Long; Trần, Hinh (1999)

 • Đề tài góp phần làm sáng tỏ vấn đề của thi pháp văn chương, vận dụng thành tựu của thi pháp học hiện đại vào nghiên cứu và giảng dạy văn học. Ngoài ra để tài con nêu bật vấn đề thi pháp tự sự trên hai phương diện: lý luận và biểu hiện cụ thể, đa dạng trong tác phẩm của các tác giả tiêu biểu. Nó được xem xét ở nhiều cấp độ: ngữ thoại tự sự nghệ thuật, tư duy nghệ thuật..

 • 02050004294.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Nguyễn, Thị Yên Hà;  Advisor: Phạm, Quang Long (2016)

 • Luận văn ThS. Lí luận văn học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; Tiểu thuyết Nỗi buồn chiến tranh của Bảo Ninh dưới góc nhìn tự sự học được tìm hiểu trên một số phương diện như: nghệ thuật tổ chức cốt truyện, kết cấu, người kể chuyện, điểm nhìn, ngôn ngữ, giọng điệu… Qua đó, luận văn cố gắng đưa ra một cách tiếp cận toàn diện hơn với tác phẩm, giúp người đọc đến gần hơn với tư tưởng nghệ thuật của nhà văn về giá trị của từng phút giây yên bình mà chúng ta đang được sống. Luận văn cũng đã chỉ ra được những đổi mới, cách tân của cuốn tiểu thuyết; thấy được những đóng góp của tác giả trong tiến trình phát triển của lịch sử Văn học Việt Nam nó...

 • 02050006332.LA.Tạ Diễm My.pdf.jpg
 • Dissertation


 • Authors: Tạ, Diễm My;  Advisor: Phạm, Quang Long (2020)

 • Luận án tìm hiểu những vấn đề lí thuyết về đề kết cấu, điểm nhìn, người kể chuyện trong tác phẩm tự sự; hướng tiếp cận tự sự học văn hoá trong nghiên cứu văn học. Luận án là công trình vận dụng lí thuyết tự sự học trong nghiên cứu truyện của Tô Hoài: khảo sát trên phương diện kiểu loại kết cấu của truyện ngắn, tiểu thuyết, tự truyện Tô Hoài; khảo sát trên các bình diện cảm quan văn hoá: về thiên nhiên, về xã hội - phong tục, về con người… qua các vùng văn hoá gắn với các mảng đề tài trong sáng tác của Tô Hoài, khảo sát trên phương diện người kể chuyện và điểm nhìn trần thuật, nét độc đáo của hình tượng người kể chuyện, các kiểu loại người kể chuyện nổi bật (gắn với chức năng của người...

 • 02050003013.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Mai, Thị Thanh Dung;  Advisor: Phạm, Quang Long (2014)

 • Luận văn chú ý khai thác vấn đề giải phóng cá nhân trong sáng tác của một tác giả cụ thể trong nhóm Tự lực văn đoàn. Từ những tiền đề xã hội đến vấn đề giải phóng cá nhân trong tiểu thuyết Tự lực văn đoàn của Khái Hưng, chúng tôi khái quát các điểm quan trọng trong đóng góp của ông vào vấn đề giải phóng con người trong thời kỳ này.