Browsing by Author Phạm, Quang Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 40
 • 02050002378.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2013)

 • Làm rõ cơ sở hình thành phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh. Phân tích những đặc điểm phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh qua hoạt động thực tiễn của Người từ 1945 đến 1969. Nghiên cứu và khẳng định vai trò quan trọng của phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh và khả năng vận dụng trong bối cảnh quan hệ đối ngoại của Việt Nam hiện nay

 • 02050004241.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Quốc Ca;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2016)

 • Luận văn góp phần làm rõ hơn cơ sở quan hệ an ninh - chính trị Nhật Bản - Mỹ giai đoạn 2001 - 2014, khái quát lại quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn trước năm 2001 nhằm làm rõ tính lịch sử của vấn đề, thông qua đó xác định được những lợi ích cốt lõi xuyên suốt trong quá trình hình thành, phát triển quan hệ; Khái quát lại những vấn đề trọng tâm trong quan hệ an ninh - chính trị Nhật Bản - Mỹ trong giai đoạn 2001 - 2014, phân tích những điểm mới trong quan hệ giữa hai nước dưới góc độ thống nhất là căn cứ vào lợi ích của Nhật Bản trong mối quan hệ với Mỹ; Đánh giá những tác động, ảnh hưởng của quan hệ này đối với từng nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam, phân tích nhữ...

 • 02050004748.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Khải;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2016)

 • Phân tích và đánh giá một cách khách quan, hệ thống tiến trình phát triển của quan hệ Trung - Hàn, từ đó đưa ra đề xuất, dự báo cho Việt Nam trong quan hệ với từng nước Trung Quốc và Hàn Quốc.

 • 02050001074.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hương Trà;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2012)

 • Làm rõ những yếu tố tác động tới việc tăng cường quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Châu Phi, bao gồm những yếu tố khách quan như môi trường thế giới, khu vực cũng như những yếu tố chủ quan đó là chính sách mở cửa, cải cách và sự trỗi dậy của bản thân Trung Quốc cũng như nhu cầu mở rộng quan hệ, thu hút vốn và đầu tư nước ngoài của các nước châu Phi. Phân tích thực trạng quan hệ kinh tế giữa châu Phi và Trung Quốc trên một số lĩnh vực chủ yếu như thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và trong một số ngành chủ yếu. Đưa ra nhận xét về triển vọng của quan hệ kinh tế Trung Quốc - Châu Phi trong tương lai và bài học cho Việt Nam trong phát triển quan hệ hợp tác với Châu Phi.

 • LUAN VAN THAC SI.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Anh;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2014)

 • Làm rõ những nhân tố chủ quan, khách quan tác động đến quan hệ Việt Nam – Campuchia giai đoạn 1991 – 2012. Phân tích sự vận động của quan hệ Việt Nam – Campuchia giai đoạn 1991 – 2012 trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Đánh giá đúng những thành công, hạn chế và nguyên nhân của quan hệ Việt Nam – Campuchia giai đoạn 1991 – 2012. Đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Campuchia trong những năm tiếp theo.

 • 3. Nguyen Tuan Anh va cong su 463-470.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh; Phạm, Quang Minh; Nguyễn, Thị Việt Hà (2018)

 • Bài viết bàn về những góc nhìn, quan điểm khác nhau đối với quản lý phát triển xã hội và đảm bảo an ninh con người. Trong mối quan hệ với an ninh con người, mục tiêu quan trọng của quản lý phát triển xã hội là hướng tới ngăn ngừa, giải quyết những vấn đề xã hội có thể tạo nên mối đe dọa mất an ninh con người trên nhiều phương diện khác nhau liên quan đến đói nghèo, mâu thuẫn, xung đột xã hội, ô nhiễm môi trường, thực phẩm không an toàn, căng thẳng xã hội gắn liền với yếu tố tôn giáo, sắc tộc, bản sắc... Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra nhu cầu thực sự của việc triển khai nghiên cứu quản lý phát triển xã hội trong đảm bảo an ninh con người ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, bài viết cũng đề...

 • 05050003105.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quang Minh;  Advisor: Phạm, Kim Chung (2017)

 • Nghiên cứu quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ . Tác giả đã điều tra, khảo sát thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay. Qua tổng hợp nghiên cứu lý luận và phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn một cách khách quan, trung thực về thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ, tác giả đề xuất 6 biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong DH ở trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao công tác quản lý ứng dụng CNTT trong nhà trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh...

 • 28.3.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2012)

 • Mục đích chính của bài viết này là làm rõ những cơ hội và thách thức của ngành Quốc tế học ở Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam xác định một trong những mục tiêu chiến lược của đất nước là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Bài viết được chia làm 4 phần, trong đó phần 1 trình bày tầm quan trọng của Nghiên cứu quốc tế/khu vực và một số khái niệm cơ bản; phần 2 phân tích tình hình nghiên cứu và đào tạo quốc tế trên thế giới; phần 3 trình bày tình hình đào tạo Quốc tế học ở trong nước. Trong phần 4 – phần kết luận, chúng tôi khẳng định quốc tế học là ngành học vô cùng quan trọng trong hệ thống đào tạo đại họcvà nghiên cứu của một quốc gia, nhất là Việt Nam, đồng thời chỉ ra những cơ h...

 • V_L2_01225_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hải Hằng;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2008)

 • Nghiên cứu chính sách đối ngoại của Inđônêxia qua các thời kỳ kể từ khi giành độc lập. Phân tích những đóng góp của Inđônêxia trong quá trình hình thành và phát triển ASEAN trên các lĩnh vực: an ninh, chính trị, kinh tế và hợp tác chuyên ngành. Phân tích n (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • 02050003690.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Đức Nam;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2020-04-05)

 • Luận văn phân tích, làm rõ quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về ngoại giao, trên cơ sở đó vận dụng vào phân tích đánh giá về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản những năm đầu thế kỷ XXI và đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước. Trình bày nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Ngoại giao. Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao Việt Nam. Phân tích đánh giá những nhân tố tác động tới mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và đánh giá sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt – Nhật trên các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, phân tích thuận...

 • 3043-1-6600-1-10-20170110.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2006)

 • During the French and American military interventions in Indochina, Vietnamese revolutionary leaders waged a three-pronged resistance involving military struggle (

 • 02050004408.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hà;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2016)

 • Khái quát hoạt động ĐNND của Việt Nam trước năm 1991.- Phân tích những yếu tố tác động tới quá trình hình thành, phát triển chủ trương ĐNND của ĐCSVN từ năm 1991 đến năm 2010. - Trình bày một cách hệ thống chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam về hoạt động ĐNND từ năm 1991 đến năm 2010. Đánh giá những thành tựu, hạn chế trong quá trình Đảng lãnh đạo hoạt động ĐNND từ năm 1991 đến năm 2010, rút ra một số nhận xét và kinh nghiệm.

 • 02050004408.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hà, 1982-;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2016)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 60 22 03 13 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; - Khái quát hoạt động ĐNND của Việt Nam trước năm 1991. - Phân tích những yếu tố tác động tới quá trình hình thành, phát triển chủ trương ĐNND của ĐCSVN từ năm 1991 đến năm 2010 - Trình bày một cách hệ thống chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam về hoạt động ĐNND từ năm 1991 đến năm 2010. - Đánh giá những thành tựu, hạn chế trong quá trình Đảng lãnh đạo hoạt động ĐNND từ năm 1991 đến năm 2010, rút ra một số nhận xét và kinh nghiệm

Browsing by Author Phạm, Quang Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 21 to 40 of 40
 • 02050002378.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2013)

 • Làm rõ cơ sở hình thành phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh. Phân tích những đặc điểm phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh qua hoạt động thực tiễn của Người từ 1945 đến 1969. Nghiên cứu và khẳng định vai trò quan trọng của phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh và khả năng vận dụng trong bối cảnh quan hệ đối ngoại của Việt Nam hiện nay

 • 02050004241.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Quốc Ca;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2016)

 • Luận văn góp phần làm rõ hơn cơ sở quan hệ an ninh - chính trị Nhật Bản - Mỹ giai đoạn 2001 - 2014, khái quát lại quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn trước năm 2001 nhằm làm rõ tính lịch sử của vấn đề, thông qua đó xác định được những lợi ích cốt lõi xuyên suốt trong quá trình hình thành, phát triển quan hệ; Khái quát lại những vấn đề trọng tâm trong quan hệ an ninh - chính trị Nhật Bản - Mỹ trong giai đoạn 2001 - 2014, phân tích những điểm mới trong quan hệ giữa hai nước dưới góc độ thống nhất là căn cứ vào lợi ích của Nhật Bản trong mối quan hệ với Mỹ; Đánh giá những tác động, ảnh hưởng của quan hệ này đối với từng nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam, phân tích nhữ...

 • 02050004748.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Khải;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2016)

 • Phân tích và đánh giá một cách khách quan, hệ thống tiến trình phát triển của quan hệ Trung - Hàn, từ đó đưa ra đề xuất, dự báo cho Việt Nam trong quan hệ với từng nước Trung Quốc và Hàn Quốc.

 • 02050001074.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hương Trà;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2012)

 • Làm rõ những yếu tố tác động tới việc tăng cường quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Châu Phi, bao gồm những yếu tố khách quan như môi trường thế giới, khu vực cũng như những yếu tố chủ quan đó là chính sách mở cửa, cải cách và sự trỗi dậy của bản thân Trung Quốc cũng như nhu cầu mở rộng quan hệ, thu hút vốn và đầu tư nước ngoài của các nước châu Phi. Phân tích thực trạng quan hệ kinh tế giữa châu Phi và Trung Quốc trên một số lĩnh vực chủ yếu như thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và trong một số ngành chủ yếu. Đưa ra nhận xét về triển vọng của quan hệ kinh tế Trung Quốc - Châu Phi trong tương lai và bài học cho Việt Nam trong phát triển quan hệ hợp tác với Châu Phi.

 • LUAN VAN THAC SI.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Anh;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2014)

 • Làm rõ những nhân tố chủ quan, khách quan tác động đến quan hệ Việt Nam – Campuchia giai đoạn 1991 – 2012. Phân tích sự vận động của quan hệ Việt Nam – Campuchia giai đoạn 1991 – 2012 trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Đánh giá đúng những thành công, hạn chế và nguyên nhân của quan hệ Việt Nam – Campuchia giai đoạn 1991 – 2012. Đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Campuchia trong những năm tiếp theo.

 • 3. Nguyen Tuan Anh va cong su 463-470.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh; Phạm, Quang Minh; Nguyễn, Thị Việt Hà (2018)

 • Bài viết bàn về những góc nhìn, quan điểm khác nhau đối với quản lý phát triển xã hội và đảm bảo an ninh con người. Trong mối quan hệ với an ninh con người, mục tiêu quan trọng của quản lý phát triển xã hội là hướng tới ngăn ngừa, giải quyết những vấn đề xã hội có thể tạo nên mối đe dọa mất an ninh con người trên nhiều phương diện khác nhau liên quan đến đói nghèo, mâu thuẫn, xung đột xã hội, ô nhiễm môi trường, thực phẩm không an toàn, căng thẳng xã hội gắn liền với yếu tố tôn giáo, sắc tộc, bản sắc... Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra nhu cầu thực sự của việc triển khai nghiên cứu quản lý phát triển xã hội trong đảm bảo an ninh con người ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, bài viết cũng đề...

 • 05050003105.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quang Minh;  Advisor: Phạm, Kim Chung (2017)

 • Nghiên cứu quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ . Tác giả đã điều tra, khảo sát thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay. Qua tổng hợp nghiên cứu lý luận và phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn một cách khách quan, trung thực về thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ, tác giả đề xuất 6 biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong DH ở trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao công tác quản lý ứng dụng CNTT trong nhà trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh...

 • 28.3.6.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2012)

 • Mục đích chính của bài viết này là làm rõ những cơ hội và thách thức của ngành Quốc tế học ở Việt Nam, trong bối cảnh Việt Nam xác định một trong những mục tiêu chiến lược của đất nước là chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Bài viết được chia làm 4 phần, trong đó phần 1 trình bày tầm quan trọng của Nghiên cứu quốc tế/khu vực và một số khái niệm cơ bản; phần 2 phân tích tình hình nghiên cứu và đào tạo quốc tế trên thế giới; phần 3 trình bày tình hình đào tạo Quốc tế học ở trong nước. Trong phần 4 – phần kết luận, chúng tôi khẳng định quốc tế học là ngành học vô cùng quan trọng trong hệ thống đào tạo đại họcvà nghiên cứu của một quốc gia, nhất là Việt Nam, đồng thời chỉ ra những cơ h...

 • V_L2_01225_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Hải Hằng;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2008)

 • Nghiên cứu chính sách đối ngoại của Inđônêxia qua các thời kỳ kể từ khi giành độc lập. Phân tích những đóng góp của Inđônêxia trong quá trình hình thành và phát triển ASEAN trên các lĩnh vực: an ninh, chính trị, kinh tế và hợp tác chuyên ngành. Phân tích n (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Châu Á học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • 02050003690.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hà, Đức Nam;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2020-04-05)

 • Luận văn phân tích, làm rõ quan điểm, tư tưởng của Hồ Chí Minh về ngoại giao, trên cơ sở đó vận dụng vào phân tích đánh giá về quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam - Nhật Bản những năm đầu thế kỷ XXI và đề xuất một số giải pháp mang tính định hướng nhằm thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác toàn diện giữa hai nước. Trình bày nguồn gốc và quá trình hình thành tư tưởng Hồ Chí Minh về Ngoại giao. Trình bày những nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về ngoại giao Việt Nam. Phân tích đánh giá những nhân tố tác động tới mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước và đánh giá sự phát triển của mối quan hệ đối tác chiến lược Việt – Nhật trên các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, phân tích thuận...

 • 3043-1-6600-1-10-20170110.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2006)

 • During the French and American military interventions in Indochina, Vietnamese revolutionary leaders waged a three-pronged resistance involving military struggle (

 • 02050004408.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hà;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2016)

 • Khái quát hoạt động ĐNND của Việt Nam trước năm 1991.- Phân tích những yếu tố tác động tới quá trình hình thành, phát triển chủ trương ĐNND của ĐCSVN từ năm 1991 đến năm 2010. - Trình bày một cách hệ thống chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam về hoạt động ĐNND từ năm 1991 đến năm 2010. Đánh giá những thành tựu, hạn chế trong quá trình Đảng lãnh đạo hoạt động ĐNND từ năm 1991 đến năm 2010, rút ra một số nhận xét và kinh nghiệm.

 • 02050004408.pdf.jpg
 • -


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hà, 1982-;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2016)

 • Luận văn ThS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam: 60 22 03 13 -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2016; - Khái quát hoạt động ĐNND của Việt Nam trước năm 1991. - Phân tích những yếu tố tác động tới quá trình hình thành, phát triển chủ trương ĐNND của ĐCSVN từ năm 1991 đến năm 2010 - Trình bày một cách hệ thống chủ trương và sự chỉ đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Việt Nam về hoạt động ĐNND từ năm 1991 đến năm 2010. - Đánh giá những thành tựu, hạn chế trong quá trình Đảng lãnh đạo hoạt động ĐNND từ năm 1991 đến năm 2010, rút ra một số nhận xét và kinh nghiệm