Browsing by Author Phạm, Quang Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40
 • 02050005182.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy An;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2017)

 • Luận văn trình bày chiến lược quốc phòng của Trung Quốc từ năm 2013 đến nay thông qua phân tích và đánh giá sách trắng quốc phòng của Trung Quốc năm 2013 và 2015. Chiến lược quốc phòng của Trung Quốc thay đổi theo từng giai đoạn, phụ thuộc vào những đánh giá và nhận định của Trung Quốc về tình hình trong nước, khu vực và quốc tế. Những thay đổi trong chiến lược quốc phòng của Trung quốc thể hiện thông qua sự phát triển của các lực lượng vũ trang Trung Quốc về cả lý luận lẫn thực tiễn. Tác giả cũng đánh giá về tác động của chiến lược quốc phòng của Trung Quốc đối với quốc tế, khu vực, Việt Nam; từ đó gợi ý các đề xuất và khuyến nghị đối với Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một s...

 • 01056.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quang Minh;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến, 1956- (2006)

 • Trình bày các kiến thức về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của quá trình này trong lĩnh vực nông nghiệp, đưa ra các nghiên cứu, phân tích về hiệp định nông nghiệp của WTO và hệ thống chính sách pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Phân tích thực trạng bảo hộ nông nghiệp Việt Nam, định hướng chính sách xây dựng pháp luật nông nhgiệp trong khuôn khổ WTO, nhằm nội địa hóa Hiệp định này thông qua các chính sách và hệ thống luật pháp

 • V_L2_01149.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Vân Anh;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2008)

 • Nghiên cứu tình hình thế giới và Liên bang Nga trong những năm cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI để làm rõ sự cần thiết phải hình thành một chính sách đối ngoại mới cho nước Nga. Nêu vai trò của Tổng thống V. Putin trong quá trình hình thành chính sách đối ngoại của Liên bang Nga trong hai nhiệm kỳ Tổng thống của ông.Từ đó trình bày những nội dung cơ bản trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga bao gồm các mục tiêu, giai đoạn trong quá trình hình thành chính sách đối ngoại và các đặc điểm của chính sách đó. Đánh giá các yếu tố tác động tới quá trình hình thành chính sách đối ngoại, đặc điểm và nội dung, thành tựu và hạn chế, triển vọng của chính sách này cũng như tác động của nó đối v...

 • V_L2_0114_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Vân Anh;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2008)

 • Nghiên cứu tình hình thế giới và Liên bang Nga trong những năm cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI để làm rõ sự cần thiết phải hình thành một chính sách đối ngoại mới cho nước Nga. Nêu vai trò của Tổng thống V. Putin trong quá trình hình thành chính sách đối ngo (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quốc tế học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • TC_02518.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2010)

 • Trong các khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam hiện nay, có lẽ khoa học chính trị là một trong những ngành quan trọng nhất, nhưng cũng là một trong những ngành còn đang gặp phải nhiều thách thức nhất. Khoa học chính trị Việt Nam, vì nhiều lý do khác nhau, vẫn còn đang trong quá trình khẳng định vị thế của mình, nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng ngành khoa học chính trị Việt Nam hiện đại, hội nhập và có bản sắc riêng. Mục tiêu chính của bài viết này là phân tích một số xu hướng phát triển chủ đạo trong khoa học chính trị ở Mỹ và phương Tây. Bài viết gồm ba phần. Phần đầu của bài viết phân tích khái niệm chính trị với suy nghĩ đây là khái niệm cơ bản, là đối tượng của khoa học chính tr...

 • 1827-1-3549-1-10-20161101.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2010)

 • Trong các khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam hiện nay, có lẽ khoa học chính trị là một trong nhũmg ngành quan trọng nhất, nhưng cũng là một trong những ngành còn đang gặp phải nhiều thách thức nhất. Khoa học chính trị Việt Nam, vì nhiều lý do khác nhau, vẫn còn đang trong quá trình khẳng định vị thế cùa mình, nhằm hướng tởi mục tiêu xây dựng ngành khoa học chính trị Việt Nam hiện đại, hội nhập và có bản sác riêng. Mục tiêu chính của bài viết này Ịà phân tích một số xu hướng phát triển chù đạo trong khoa học chính trị ờ Mỹ và phương Tây. Bài viết gồm ba phần. Phần đầu của bài viết phân tích khái niệm chính trị với suy nghĩ đây là khái niệm cơ bản, là đối tượng của khoa học c...

 • 1126-1-2194-1-10-20160520.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2012)

 • Kể từ năm 2007, sau khi đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới WTO, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực thực hiện các cam kết của mình về thương mại nói chung và nông nghiệp nói riêng. Đối với các chính sách nông nghiệp, Việt Nam đã ban hành một số văn bản pháp lý khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tuy nhiên, đối mặt với xu hướng quốc tế về bảo hộ nông nghiệp trong đàm phán hiện tại của WTO, Việt Nam cần xây dựng một hệ thống pháp luật trợ cấp cho ngành nông nghiệp nhằm bảo vệ người nông dân cũng như doanh nghiệp nông nghiệp nhằm cạnh tranh bình đẳng với các thành viên WTO. Bài viết này cung cấp một số thông tin và đề xu...

 • V_L2_01510_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Bách Hiếu;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2009)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày khái quát về khái niệm “cục diện”, “cục diện chính trị khu vực”, nêu các bộ phận cấu thành cũng như những nhân tố tác động đến cục diện chính trị khu vực và trên thế giới. Nghiên cứu chính sách Đông Á của các nước lớn trong khu vực, quan hệ song (...)

 • 02050000047.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Lan;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2020-03-21)

 • Trình bày một số khái niệm về thông tin đối ngoại, vị trí và vai trò của thông tin đối ngoại trong bối cảnh toàn cầu hoá; trình bày khái quát về đội ngũ phóng viên nước ngoài tại Việt Nam. Phân tích những hoạt động chủ yếu của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam trong hai giai đoạn trước và sau đổi mới thông qua các sản phẩm báo chí của họ; Các hoạt động của phóng viên nước ngoài được thể hiện trên một số lĩnh vực cụ thể như thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Việt Nam, về thành tựu đổi mới của Việt Nam cũng như lịch sử, đất nước, con người và văn hoá Việt Nam. Gắn liền với hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam là công tác quản lý và hướng dẫn. Đánh giá hoạt đ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hà;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2010)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nếu tra cứu cụm từ “ngoại giao văn hoá” bằng công cụ tìm kiếm Google, chúng ta sẽ có kết quả khoảng 12.800.000 đơn vị tài liệu liên quan. Con số đó sẽ là 345.000 đối với cụm từ ngoại giao văn hoá bằng tiếng Anh (Cultural Diplomacy). Có thể thấy rằng, trong thời đại ngày nay có rất nhiều mối quan tâm dành cho ngoại giao văn hoá. Quan tâm đến lĩnh vực này không chỉ riêng các chính phủ, mà còn của cả cộng đồng, mỗi cá nhân trong xã hội. Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó.

 • 01. Phạm Quang Minh 98-104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2015)

 • Với tư cách là một quốc gia ở Đông Nam Á, chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong lịch sử, văn hóa, chính trị và vận mệnh chung, nên ngay từ khi mới ra đời, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quan tâm đến việc tăng cường quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực. Mục đích chính của bài viết là phân tích sự vận động của tư duy đối ngoại đối với khu vực của Việt Nam trải qua các giao đoạn Chiến tranh lạnh, hậu Chiến tranh lạnh và nhất là từ đầu thiên niên kỷ, từ đó rút ra những kinh nghiệm và bài học, có thể áp dụng cho giai đoạn hiện nay. Bài viết cho rằng, bất luận thế nào, Việt Nam vẫn phải ưu tiên cho chính sách đối ngoại đối với khu vực vì đây không chỉ là môi trường trực tiếp của Việt Nam,...

 • 02050005271.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hạnh Dương;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2017)

 • - Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật Bản đối với Việt Nam từ việc xem xét bối cảnh thế giới, khu vực và tình hình mỗi nước, chính sách đối ngoại nói chung của Nhật Bản và định hướng ngoại giao văn hóa của Nhật Bản. - Thống kê tóm tắt và đánh giá hiệu quả của các chính sách, hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản tại Việt Nam từ năm 1992 đến nay - Những điểm độc đáo trong chính sách và hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản trên các lĩnh vực tại Việt Nam qua các giai đoạn từ năm 1992 đến nay

 • 02050006215.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Duẩn;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2020)

 • Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của ngoại giao văn hóa Mỹ giai đoạn 2001-2016. Phân tích quan điểm, mục tiêu và cách thức triển khai chính sách ngoại giao văn hóa Mỹ trong giai đoạn 2001 - 2016. Nhận xét về đặc điểm của ngoại giao văn hóa Mỹ giai đoạn này. Nghiên cứu hoạt động ngoại giao văn hóa Mỹ trong quan hệ với Việt Nam, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam trong công tác ngoại giao văn hóa trong quan hệ với Mỹ

Browsing by Author Phạm, Quang Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 40
 • 02050005182.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Thúy An;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2017)

 • Luận văn trình bày chiến lược quốc phòng của Trung Quốc từ năm 2013 đến nay thông qua phân tích và đánh giá sách trắng quốc phòng của Trung Quốc năm 2013 và 2015. Chiến lược quốc phòng của Trung Quốc thay đổi theo từng giai đoạn, phụ thuộc vào những đánh giá và nhận định của Trung Quốc về tình hình trong nước, khu vực và quốc tế. Những thay đổi trong chiến lược quốc phòng của Trung quốc thể hiện thông qua sự phát triển của các lực lượng vũ trang Trung Quốc về cả lý luận lẫn thực tiễn. Tác giả cũng đánh giá về tác động của chiến lược quốc phòng của Trung Quốc đối với quốc tế, khu vực, Việt Nam; từ đó gợi ý các đề xuất và khuyến nghị đối với Việt Nam. Trên cơ sở đó, tác giả đưa ra một s...

 • 01056.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quang Minh;  Advisor: Nguyễn, Bá Diến, 1956- (2006)

 • Trình bày các kiến thức về quá trình hội nhập kinh tế quốc tế và tác động của quá trình này trong lĩnh vực nông nghiệp, đưa ra các nghiên cứu, phân tích về hiệp định nông nghiệp của WTO và hệ thống chính sách pháp luật Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp. Phân tích thực trạng bảo hộ nông nghiệp Việt Nam, định hướng chính sách xây dựng pháp luật nông nhgiệp trong khuôn khổ WTO, nhằm nội địa hóa Hiệp định này thông qua các chính sách và hệ thống luật pháp

 • V_L2_01149.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Vân Anh;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2008)

 • Nghiên cứu tình hình thế giới và Liên bang Nga trong những năm cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI để làm rõ sự cần thiết phải hình thành một chính sách đối ngoại mới cho nước Nga. Nêu vai trò của Tổng thống V. Putin trong quá trình hình thành chính sách đối ngoại của Liên bang Nga trong hai nhiệm kỳ Tổng thống của ông.Từ đó trình bày những nội dung cơ bản trong chính sách đối ngoại của Liên bang Nga bao gồm các mục tiêu, giai đoạn trong quá trình hình thành chính sách đối ngoại và các đặc điểm của chính sách đó. Đánh giá các yếu tố tác động tới quá trình hình thành chính sách đối ngoại, đặc điểm và nội dung, thành tựu và hạn chế, triển vọng của chính sách này cũng như tác động của nó đối v...

 • V_L2_0114_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Vân Anh;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2008)

 • Nghiên cứu tình hình thế giới và Liên bang Nga trong những năm cuối thế kỉ XX đầu thế kỉ XXI để làm rõ sự cần thiết phải hình thành một chính sách đối ngoại mới cho nước Nga. Nêu vai trò của Tổng thống V. Putin trong quá trình hình thành chính sách đối ngo (...); Electronic Resources; Luận văn ThS. Quốc tế học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2008

 • TC_02518.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2010)

 • Trong các khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam hiện nay, có lẽ khoa học chính trị là một trong những ngành quan trọng nhất, nhưng cũng là một trong những ngành còn đang gặp phải nhiều thách thức nhất. Khoa học chính trị Việt Nam, vì nhiều lý do khác nhau, vẫn còn đang trong quá trình khẳng định vị thế của mình, nhằm hướng tới mục tiêu xây dựng ngành khoa học chính trị Việt Nam hiện đại, hội nhập và có bản sắc riêng. Mục tiêu chính của bài viết này là phân tích một số xu hướng phát triển chủ đạo trong khoa học chính trị ở Mỹ và phương Tây. Bài viết gồm ba phần. Phần đầu của bài viết phân tích khái niệm chính trị với suy nghĩ đây là khái niệm cơ bản, là đối tượng của khoa học chính tr...

 • 1827-1-3549-1-10-20161101.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2010)

 • Trong các khoa học xã hội và nhân văn ở Việt Nam hiện nay, có lẽ khoa học chính trị là một trong nhũmg ngành quan trọng nhất, nhưng cũng là một trong những ngành còn đang gặp phải nhiều thách thức nhất. Khoa học chính trị Việt Nam, vì nhiều lý do khác nhau, vẫn còn đang trong quá trình khẳng định vị thế cùa mình, nhằm hướng tởi mục tiêu xây dựng ngành khoa học chính trị Việt Nam hiện đại, hội nhập và có bản sác riêng. Mục tiêu chính của bài viết này Ịà phân tích một số xu hướng phát triển chù đạo trong khoa học chính trị ờ Mỹ và phương Tây. Bài viết gồm ba phần. Phần đầu của bài viết phân tích khái niệm chính trị với suy nghĩ đây là khái niệm cơ bản, là đối tượng của khoa học c...

 • 1126-1-2194-1-10-20160520.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2012)

 • Kể từ năm 2007, sau khi đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức thương mại thế giới WTO, Việt Nam đã có nhiều nỗ lực thực hiện các cam kết của mình về thương mại nói chung và nông nghiệp nói riêng. Đối với các chính sách nông nghiệp, Việt Nam đã ban hành một số văn bản pháp lý khác nhau nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho nông nghiệp và phát triển nông thôn. Tuy nhiên, đối mặt với xu hướng quốc tế về bảo hộ nông nghiệp trong đàm phán hiện tại của WTO, Việt Nam cần xây dựng một hệ thống pháp luật trợ cấp cho ngành nông nghiệp nhằm bảo vệ người nông dân cũng như doanh nghiệp nông nghiệp nhằm cạnh tranh bình đẳng với các thành viên WTO. Bài viết này cung cấp một số thông tin và đề xu...

 • V_L2_01510_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Bách Hiếu;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2009)

 • Luận văn ThS. Quan hệ quốc tế --Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2009; Trình bày khái quát về khái niệm “cục diện”, “cục diện chính trị khu vực”, nêu các bộ phận cấu thành cũng như những nhân tố tác động đến cục diện chính trị khu vực và trên thế giới. Nghiên cứu chính sách Đông Á của các nước lớn trong khu vực, quan hệ song (...)

 • 02050000047.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Lan;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2020-03-21)

 • Trình bày một số khái niệm về thông tin đối ngoại, vị trí và vai trò của thông tin đối ngoại trong bối cảnh toàn cầu hoá; trình bày khái quát về đội ngũ phóng viên nước ngoài tại Việt Nam. Phân tích những hoạt động chủ yếu của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam trong hai giai đoạn trước và sau đổi mới thông qua các sản phẩm báo chí của họ; Các hoạt động của phóng viên nước ngoài được thể hiện trên một số lĩnh vực cụ thể như thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Việt Nam, về thành tựu đổi mới của Việt Nam cũng như lịch sử, đất nước, con người và văn hoá Việt Nam. Gắn liền với hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam là công tác quản lý và hướng dẫn. Đánh giá hoạt đ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hà;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2010)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nếu tra cứu cụm từ “ngoại giao văn hoá” bằng công cụ tìm kiếm Google, chúng ta sẽ có kết quả khoảng 12.800.000 đơn vị tài liệu liên quan. Con số đó sẽ là 345.000 đối với cụm từ ngoại giao văn hoá bằng tiếng Anh (Cultural Diplomacy). Có thể thấy rằng, trong thời đại ngày nay có rất nhiều mối quan tâm dành cho ngoại giao văn hoá. Quan tâm đến lĩnh vực này không chỉ riêng các chính phủ, mà còn của cả cộng đồng, mỗi cá nhân trong xã hội. Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó.

 • 01. Phạm Quang Minh 98-104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2015)

 • Với tư cách là một quốc gia ở Đông Nam Á, chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong lịch sử, văn hóa, chính trị và vận mệnh chung, nên ngay từ khi mới ra đời, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quan tâm đến việc tăng cường quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực. Mục đích chính của bài viết là phân tích sự vận động của tư duy đối ngoại đối với khu vực của Việt Nam trải qua các giao đoạn Chiến tranh lạnh, hậu Chiến tranh lạnh và nhất là từ đầu thiên niên kỷ, từ đó rút ra những kinh nghiệm và bài học, có thể áp dụng cho giai đoạn hiện nay. Bài viết cho rằng, bất luận thế nào, Việt Nam vẫn phải ưu tiên cho chính sách đối ngoại đối với khu vực vì đây không chỉ là môi trường trực tiếp của Việt Nam,...

 • 02050005271.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hạnh Dương;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2017)

 • - Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật Bản đối với Việt Nam từ việc xem xét bối cảnh thế giới, khu vực và tình hình mỗi nước, chính sách đối ngoại nói chung của Nhật Bản và định hướng ngoại giao văn hóa của Nhật Bản. - Thống kê tóm tắt và đánh giá hiệu quả của các chính sách, hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản tại Việt Nam từ năm 1992 đến nay - Những điểm độc đáo trong chính sách và hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản trên các lĩnh vực tại Việt Nam qua các giai đoạn từ năm 1992 đến nay

 • 02050006215.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Duẩn;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2020)

 • Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của ngoại giao văn hóa Mỹ giai đoạn 2001-2016. Phân tích quan điểm, mục tiêu và cách thức triển khai chính sách ngoại giao văn hóa Mỹ trong giai đoạn 2001 - 2016. Nhận xét về đặc điểm của ngoại giao văn hóa Mỹ giai đoạn này. Nghiên cứu hoạt động ngoại giao văn hóa Mỹ trong quan hệ với Việt Nam, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam trong công tác ngoại giao văn hóa trong quan hệ với Mỹ