Browsing by Author Phạm, Quang Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 12 to 31 of 40
 • 02050000047.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Lan;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2020-03-21)

 • Trình bày một số khái niệm về thông tin đối ngoại, vị trí và vai trò của thông tin đối ngoại trong bối cảnh toàn cầu hoá; trình bày khái quát về đội ngũ phóng viên nước ngoài tại Việt Nam. Phân tích những hoạt động chủ yếu của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam trong hai giai đoạn trước và sau đổi mới thông qua các sản phẩm báo chí của họ; Các hoạt động của phóng viên nước ngoài được thể hiện trên một số lĩnh vực cụ thể như thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Việt Nam, về thành tựu đổi mới của Việt Nam cũng như lịch sử, đất nước, con người và văn hoá Việt Nam. Gắn liền với hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam là công tác quản lý và hướng dẫn. Đánh giá hoạt đ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hà;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2010)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nếu tra cứu cụm từ “ngoại giao văn hoá” bằng công cụ tìm kiếm Google, chúng ta sẽ có kết quả khoảng 12.800.000 đơn vị tài liệu liên quan. Con số đó sẽ là 345.000 đối với cụm từ ngoại giao văn hoá bằng tiếng Anh (Cultural Diplomacy). Có thể thấy rằng, trong thời đại ngày nay có rất nhiều mối quan tâm dành cho ngoại giao văn hoá. Quan tâm đến lĩnh vực này không chỉ riêng các chính phủ, mà còn của cả cộng đồng, mỗi cá nhân trong xã hội. Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó.

 • 01. Phạm Quang Minh 98-104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2015)

 • Với tư cách là một quốc gia ở Đông Nam Á, chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong lịch sử, văn hóa, chính trị và vận mệnh chung, nên ngay từ khi mới ra đời, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quan tâm đến việc tăng cường quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực. Mục đích chính của bài viết là phân tích sự vận động của tư duy đối ngoại đối với khu vực của Việt Nam trải qua các giao đoạn Chiến tranh lạnh, hậu Chiến tranh lạnh và nhất là từ đầu thiên niên kỷ, từ đó rút ra những kinh nghiệm và bài học, có thể áp dụng cho giai đoạn hiện nay. Bài viết cho rằng, bất luận thế nào, Việt Nam vẫn phải ưu tiên cho chính sách đối ngoại đối với khu vực vì đây không chỉ là môi trường trực tiếp của Việt Nam,...

 • 02050005271.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hạnh Dương;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2017)

 • - Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật Bản đối với Việt Nam từ việc xem xét bối cảnh thế giới, khu vực và tình hình mỗi nước, chính sách đối ngoại nói chung của Nhật Bản và định hướng ngoại giao văn hóa của Nhật Bản. - Thống kê tóm tắt và đánh giá hiệu quả của các chính sách, hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản tại Việt Nam từ năm 1992 đến nay - Những điểm độc đáo trong chính sách và hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản trên các lĩnh vực tại Việt Nam qua các giai đoạn từ năm 1992 đến nay

 • 02050006215.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Duẩn;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2020)

 • Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của ngoại giao văn hóa Mỹ giai đoạn 2001-2016. Phân tích quan điểm, mục tiêu và cách thức triển khai chính sách ngoại giao văn hóa Mỹ trong giai đoạn 2001 - 2016. Nhận xét về đặc điểm của ngoại giao văn hóa Mỹ giai đoạn này. Nghiên cứu hoạt động ngoại giao văn hóa Mỹ trong quan hệ với Việt Nam, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam trong công tác ngoại giao văn hóa trong quan hệ với Mỹ

 • 02050002378.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2013)

 • Làm rõ cơ sở hình thành phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh. Phân tích những đặc điểm phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh qua hoạt động thực tiễn của Người từ 1945 đến 1969. Nghiên cứu và khẳng định vai trò quan trọng của phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh và khả năng vận dụng trong bối cảnh quan hệ đối ngoại của Việt Nam hiện nay

 • 02050004241.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Quốc Ca;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2016)

 • Luận văn góp phần làm rõ hơn cơ sở quan hệ an ninh - chính trị Nhật Bản - Mỹ giai đoạn 2001 - 2014, khái quát lại quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn trước năm 2001 nhằm làm rõ tính lịch sử của vấn đề, thông qua đó xác định được những lợi ích cốt lõi xuyên suốt trong quá trình hình thành, phát triển quan hệ; Khái quát lại những vấn đề trọng tâm trong quan hệ an ninh - chính trị Nhật Bản - Mỹ trong giai đoạn 2001 - 2014, phân tích những điểm mới trong quan hệ giữa hai nước dưới góc độ thống nhất là căn cứ vào lợi ích của Nhật Bản trong mối quan hệ với Mỹ; Đánh giá những tác động, ảnh hưởng của quan hệ này đối với từng nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam, phân tích nhữ...

 • 02050004748.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Khải;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2016)

 • Phân tích và đánh giá một cách khách quan, hệ thống tiến trình phát triển của quan hệ Trung - Hàn, từ đó đưa ra đề xuất, dự báo cho Việt Nam trong quan hệ với từng nước Trung Quốc và Hàn Quốc.

 • 02050001074.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hương Trà;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2012)

 • Làm rõ những yếu tố tác động tới việc tăng cường quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Châu Phi, bao gồm những yếu tố khách quan như môi trường thế giới, khu vực cũng như những yếu tố chủ quan đó là chính sách mở cửa, cải cách và sự trỗi dậy của bản thân Trung Quốc cũng như nhu cầu mở rộng quan hệ, thu hút vốn và đầu tư nước ngoài của các nước châu Phi. Phân tích thực trạng quan hệ kinh tế giữa châu Phi và Trung Quốc trên một số lĩnh vực chủ yếu như thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và trong một số ngành chủ yếu. Đưa ra nhận xét về triển vọng của quan hệ kinh tế Trung Quốc - Châu Phi trong tương lai và bài học cho Việt Nam trong phát triển quan hệ hợp tác với Châu Phi.

 • LUAN VAN THAC SI.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Anh;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2014)

 • Làm rõ những nhân tố chủ quan, khách quan tác động đến quan hệ Việt Nam – Campuchia giai đoạn 1991 – 2012. Phân tích sự vận động của quan hệ Việt Nam – Campuchia giai đoạn 1991 – 2012 trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Đánh giá đúng những thành công, hạn chế và nguyên nhân của quan hệ Việt Nam – Campuchia giai đoạn 1991 – 2012. Đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Campuchia trong những năm tiếp theo.

 • 3. Nguyen Tuan Anh va cong su 463-470.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh; Phạm, Quang Minh; Nguyễn, Thị Việt Hà (2018)

 • Bài viết bàn về những góc nhìn, quan điểm khác nhau đối với quản lý phát triển xã hội và đảm bảo an ninh con người. Trong mối quan hệ với an ninh con người, mục tiêu quan trọng của quản lý phát triển xã hội là hướng tới ngăn ngừa, giải quyết những vấn đề xã hội có thể tạo nên mối đe dọa mất an ninh con người trên nhiều phương diện khác nhau liên quan đến đói nghèo, mâu thuẫn, xung đột xã hội, ô nhiễm môi trường, thực phẩm không an toàn, căng thẳng xã hội gắn liền với yếu tố tôn giáo, sắc tộc, bản sắc... Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra nhu cầu thực sự của việc triển khai nghiên cứu quản lý phát triển xã hội trong đảm bảo an ninh con người ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, bài viết cũng đề...

 • 05050003105.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quang Minh;  Advisor: Phạm, Kim Chung (2017)

 • Nghiên cứu quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ . Tác giả đã điều tra, khảo sát thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay. Qua tổng hợp nghiên cứu lý luận và phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn một cách khách quan, trung thực về thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ, tác giả đề xuất 6 biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong DH ở trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao công tác quản lý ứng dụng CNTT trong nhà trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh...

Browsing by Author Phạm, Quang Minh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 12 to 31 of 40
 • 02050000047.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Phương Lan;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2020-03-21)

 • Trình bày một số khái niệm về thông tin đối ngoại, vị trí và vai trò của thông tin đối ngoại trong bối cảnh toàn cầu hoá; trình bày khái quát về đội ngũ phóng viên nước ngoài tại Việt Nam. Phân tích những hoạt động chủ yếu của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam trong hai giai đoạn trước và sau đổi mới thông qua các sản phẩm báo chí của họ; Các hoạt động của phóng viên nước ngoài được thể hiện trên một số lĩnh vực cụ thể như thông tin về đường lối, chủ trương, chính sách của Việt Nam, về thành tựu đổi mới của Việt Nam cũng như lịch sử, đất nước, con người và văn hoá Việt Nam. Gắn liền với hoạt động của phóng viên nước ngoài tại Việt Nam là công tác quản lý và hướng dẫn. Đánh giá hoạt đ...

 • item.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Thúy Hà;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2010)

 • Electronic Resources; Luận văn ThS. Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại Học Quốc gia Hà Nội, 2010; Nếu tra cứu cụm từ “ngoại giao văn hoá” bằng công cụ tìm kiếm Google, chúng ta sẽ có kết quả khoảng 12.800.000 đơn vị tài liệu liên quan. Con số đó sẽ là 345.000 đối với cụm từ ngoại giao văn hoá bằng tiếng Anh (Cultural Diplomacy). Có thể thấy rằng, trong thời đại ngày nay có rất nhiều mối quan tâm dành cho ngoại giao văn hoá. Quan tâm đến lĩnh vực này không chỉ riêng các chính phủ, mà còn của cả cộng đồng, mỗi cá nhân trong xã hội. Việt Nam không nằm ngoài xu thế đó.

 • 01. Phạm Quang Minh 98-104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phạm, Quang Minh (2015)

 • Với tư cách là một quốc gia ở Đông Nam Á, chia sẻ nhiều điểm tương đồng trong lịch sử, văn hóa, chính trị và vận mệnh chung, nên ngay từ khi mới ra đời, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã quan tâm đến việc tăng cường quan hệ hợp tác với các nước trong khu vực. Mục đích chính của bài viết là phân tích sự vận động của tư duy đối ngoại đối với khu vực của Việt Nam trải qua các giao đoạn Chiến tranh lạnh, hậu Chiến tranh lạnh và nhất là từ đầu thiên niên kỷ, từ đó rút ra những kinh nghiệm và bài học, có thể áp dụng cho giai đoạn hiện nay. Bài viết cho rằng, bất luận thế nào, Việt Nam vẫn phải ưu tiên cho chính sách đối ngoại đối với khu vực vì đây không chỉ là môi trường trực tiếp của Việt Nam,...

 • 02050005271.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Thị Hạnh Dương;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2017)

 • - Tìm hiểu các yếu tố ảnh hưởng đến chính sách ngoại giao văn hóa của Nhật Bản đối với Việt Nam từ việc xem xét bối cảnh thế giới, khu vực và tình hình mỗi nước, chính sách đối ngoại nói chung của Nhật Bản và định hướng ngoại giao văn hóa của Nhật Bản. - Thống kê tóm tắt và đánh giá hiệu quả của các chính sách, hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản tại Việt Nam từ năm 1992 đến nay - Những điểm độc đáo trong chính sách và hoạt động ngoại giao văn hóa của Nhật Bản trên các lĩnh vực tại Việt Nam qua các giai đoạn từ năm 1992 đến nay

 • 02050006215.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Văn Duẩn;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2020)

 • Phân tích cơ sở lý luận và thực tiễn của ngoại giao văn hóa Mỹ giai đoạn 2001-2016. Phân tích quan điểm, mục tiêu và cách thức triển khai chính sách ngoại giao văn hóa Mỹ trong giai đoạn 2001 - 2016. Nhận xét về đặc điểm của ngoại giao văn hóa Mỹ giai đoạn này. Nghiên cứu hoạt động ngoại giao văn hóa Mỹ trong quan hệ với Việt Nam, từ đó đưa ra một số khuyến nghị cho Việt Nam trong công tác ngoại giao văn hóa trong quan hệ với Mỹ

 • 02050002378.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Hương;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2013)

 • Làm rõ cơ sở hình thành phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh. Phân tích những đặc điểm phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh qua hoạt động thực tiễn của Người từ 1945 đến 1969. Nghiên cứu và khẳng định vai trò quan trọng của phong cách ngoại giao Hồ Chí Minh và khả năng vận dụng trong bối cảnh quan hệ đối ngoại của Việt Nam hiện nay

 • 02050004241.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Hoàng, Quốc Ca;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2016)

 • Luận văn góp phần làm rõ hơn cơ sở quan hệ an ninh - chính trị Nhật Bản - Mỹ giai đoạn 2001 - 2014, khái quát lại quan hệ giữa hai nước trong giai đoạn trước năm 2001 nhằm làm rõ tính lịch sử của vấn đề, thông qua đó xác định được những lợi ích cốt lõi xuyên suốt trong quá trình hình thành, phát triển quan hệ; Khái quát lại những vấn đề trọng tâm trong quan hệ an ninh - chính trị Nhật Bản - Mỹ trong giai đoạn 2001 - 2014, phân tích những điểm mới trong quan hệ giữa hai nước dưới góc độ thống nhất là căn cứ vào lợi ích của Nhật Bản trong mối quan hệ với Mỹ; Đánh giá những tác động, ảnh hưởng của quan hệ này đối với từng nước và khu vực châu Á - Thái Bình Dương, Việt Nam, phân tích nhữ...

 • 02050004748.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Văn Khải;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2016)

 • Phân tích và đánh giá một cách khách quan, hệ thống tiến trình phát triển của quan hệ Trung - Hàn, từ đó đưa ra đề xuất, dự báo cho Việt Nam trong quan hệ với từng nước Trung Quốc và Hàn Quốc.

 • 02050001074.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hương Trà;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2012)

 • Làm rõ những yếu tố tác động tới việc tăng cường quan hệ kinh tế giữa Trung Quốc và Châu Phi, bao gồm những yếu tố khách quan như môi trường thế giới, khu vực cũng như những yếu tố chủ quan đó là chính sách mở cửa, cải cách và sự trỗi dậy của bản thân Trung Quốc cũng như nhu cầu mở rộng quan hệ, thu hút vốn và đầu tư nước ngoài của các nước châu Phi. Phân tích thực trạng quan hệ kinh tế giữa châu Phi và Trung Quốc trên một số lĩnh vực chủ yếu như thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển và trong một số ngành chủ yếu. Đưa ra nhận xét về triển vọng của quan hệ kinh tế Trung Quốc - Châu Phi trong tương lai và bài học cho Việt Nam trong phát triển quan hệ hợp tác với Châu Phi.

 • LUAN VAN THAC SI.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Hải Anh;  Advisor: Phạm, Quang Minh (2014)

 • Làm rõ những nhân tố chủ quan, khách quan tác động đến quan hệ Việt Nam – Campuchia giai đoạn 1991 – 2012. Phân tích sự vận động của quan hệ Việt Nam – Campuchia giai đoạn 1991 – 2012 trên các lĩnh vực chính trị, quốc phòng an ninh, kinh tế và văn hóa xã hội. Đánh giá đúng những thành công, hạn chế và nguyên nhân của quan hệ Việt Nam – Campuchia giai đoạn 1991 – 2012. Đề ra các giải pháp nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam – Campuchia trong những năm tiếp theo.

 • 3. Nguyen Tuan Anh va cong su 463-470.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Tuấn Anh; Phạm, Quang Minh; Nguyễn, Thị Việt Hà (2018)

 • Bài viết bàn về những góc nhìn, quan điểm khác nhau đối với quản lý phát triển xã hội và đảm bảo an ninh con người. Trong mối quan hệ với an ninh con người, mục tiêu quan trọng của quản lý phát triển xã hội là hướng tới ngăn ngừa, giải quyết những vấn đề xã hội có thể tạo nên mối đe dọa mất an ninh con người trên nhiều phương diện khác nhau liên quan đến đói nghèo, mâu thuẫn, xung đột xã hội, ô nhiễm môi trường, thực phẩm không an toàn, căng thẳng xã hội gắn liền với yếu tố tôn giáo, sắc tộc, bản sắc... Trên cơ sở đó, bài viết chỉ ra nhu cầu thực sự của việc triển khai nghiên cứu quản lý phát triển xã hội trong đảm bảo an ninh con người ở Việt Nam hiện nay. Đồng thời, bài viết cũng đề...

 • 05050003105.PDF.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Quang Minh;  Advisor: Phạm, Kim Chung (2017)

 • Nghiên cứu quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ . Tác giả đã điều tra, khảo sát thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ trong bối cảnh hiện nay. Qua tổng hợp nghiên cứu lý luận và phân tích, đánh giá tình hình thực tiễn một cách khách quan, trung thực về thực trạng quản lý ứng dụng công nghệ thông tin trong trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ, tác giả đề xuất 6 biện pháp quản lý ứng dụng CNTT trong DH ở trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ nhằm nâng cao công tác quản lý ứng dụng CNTT trong nhà trường THPT Trung Giáp huyện Phù Ninh tỉnh...