Browsing by Author Phạm, Thị Hồng Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Về việc phân định biên giới biển Việt Nam.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Phượng;  Advisor: Lê, Quý Quỳnh (2005)

 • Nghiên cứu một cách khái quát việc phân định các vùng biển theo công ước luật biển năm 1982. Nghiên cứu khái niệm phân định biển và nguyên tắc công bằng trong phân định biển. Đồng thời nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm giải quyết việc phân định biên giới biển Việt Nam - Cămpuchia theo pháp luật quốc tế

 • V_L0_00517_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Phượng;  Advisor: Lê, Quý Quỳnh (2005)

 • Nghiên cứu một cách khái quát việc phân định các vùng biển theo công ước luật biển năm 1982. Nghiên cứu khái niệm phân định biển và nguyên tắc công bằng trong phân định biển. Đồng thời nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi n (...); Electronic Resources; Luận án TS. Luật biển và quản lý biển -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005

Browsing by Author Phạm, Thị Hồng Phượng

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 2 of 2
 • Về việc phân định biên giới biển Việt Nam.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Phượng;  Advisor: Lê, Quý Quỳnh (2005)

 • Nghiên cứu một cách khái quát việc phân định các vùng biển theo công ước luật biển năm 1982. Nghiên cứu khái niệm phân định biển và nguyên tắc công bằng trong phân định biển. Đồng thời nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi nhằm giải quyết việc phân định biên giới biển Việt Nam - Cămpuchia theo pháp luật quốc tế

 • V_L0_00517_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Hồng Phượng;  Advisor: Lê, Quý Quỳnh (2005)

 • Nghiên cứu một cách khái quát việc phân định các vùng biển theo công ước luật biển năm 1982. Nghiên cứu khái niệm phân định biển và nguyên tắc công bằng trong phân định biển. Đồng thời nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp cụ thể có tính khả thi n (...); Electronic Resources; Luận án TS. Luật biển và quản lý biển -- Khoa Luật. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005