Browsing by Author Phạm, Thị Phin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • DT_01008.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Văn Tuấn; Lê, Thị Hồng; Nguyễn, Thị Bích Hảo; Nguyễn, Xuân Sơn; Phạm, Thị Phin (2010)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống sử dụng đất và vai trò của nó đối với phát triển bền vững. Phân tích đặc điểm của các hệ thống sử dụng đất của từng nhóm dân tộc trên địa bàn xã Đông Sang huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trong mối quan hệ với tập quán canh tác, khai thác sử dụng. Đánh giá hiện trạng các hệ thống sử dụng đất của các nhóm dân tộc tại khu vực nghiên cứu đối với yêu cầu phát triển bền vững. Đánh giá tiềm năng đất đai và mức độ thích nghi sinh thái của đất đai đối với một số loại hình sử dụng đất chính trên đại bàn nghiên cứu. Đề xuất định hướng sử dụng đất, các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất tại khu vực nghiên cứu

 • 01050004292.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Thanh Tâm;  Advisor: Phạm, Thị Phin (2019)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận về thị trường nhà đất trong chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở nước ta. Hệ thống hóa cơ sở pháp lý về quản lý thị trường nhà đất theo pháp luật hiện hành. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu về giá chuyển nhượng nhà đất từ 1/1/2015 – 1/8/2018 trên địa bàn huyện Thủ Thừa. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thị trường nhà đất trên địa bàn huyện Thủ Thừa. Đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thị trường nhà đất trên địa bàn nghiên cứu.

 • DT_00877.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Văn Tuấn; Chu, Thị Huyền; Lê, Thị Hồng; Nguyễn, Xuân Sơn; Phạm, Thị Phin (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về sử dụng hợp lý đất đô thị, quy hoạch sử dụng đất đô thị. Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trong mối quan hệ với sử dụng đất của thị xã Cẩm Phả. Đánh giá hiện trạng sử dụng quỹ đất, biến động sử dụng đất giai đoạn 2000 - 2008 và tiềm năng đất đai cho mục đích phát triển đô thị của thị xã Cẩm Phả. Qua đó thấy được hiện trạng sử dụng đất, cơ cấu sử dụng đất và biến động sử dụng đất của thị xã Cẩm Phả nhìn chung đã đáp ứng cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá. Việc mở rộng diện tích đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất ở đô thị trên đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng ngập mặn và sự g...

 • DT_00995.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Hoàng, Văn Hà; Lê, Phương Thúy; Lê, Thị Hồng; Lê, Văn Hùng; Lương, Thị Thoa; Nguyễn, Anh Tuấn; Nguyễn, Hải Yến; Nguyễn, Thị Thanh Hải; Phạm, Thị Phin; Đỗ, Thị Minh Tâm; Trịnh, Thị Thắm (2010)

 • Nghiên cứu nhu cầu xây dựng hệ thống thông tin đất đai, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Thiết kế cơ sở dữ liệu đất đai cấp ở khu đô thị. Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai và giải pháp cung cấp thông tin trên mạng Internet. Thử nghiệm tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và một số bài toán ứng dụng Thiết kế và xây dựng một phần mềm hệ thống thông tin đất đai cấp cơ sở nhằm hỗ trợ công tác quản lý đất đai ở các đô thị ở nước ta hiện nay, đồng thời tạo ra học liệu phục vụ đào tạo theo ngành Đại chất ở bậc đại học và sau đại học

 • DT_00876.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Phin; Lê, Thị Hồng; Nguyễn, Xuân Sơn (2009)

 • Nghiên cứu đặc điểm về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên như: thổ nhưỡng, địa hình, địa mạo, thuỷ văn, thuỷ triều... khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định. Nghiên cứu đặc điểm hình thành đất, đặc tính và tính chất của các loại đất khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định. Xác định các chỉ tiêu và phân cấp các chỉ tiêu để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai. Xây dựng các lớp thông tin các bản đồ đơn tính; từ đó xây dựng bản đồ đơn vị đất đai khu vực các huyện ven biển trên địa bàn nghiên cứu. Qua nghiên cứu, đề tài đã cung cấp chi tiết về đặc tính và tính chất đất đai khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định; xây dựng được bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá, phân hạng đất th...

 • 01050004524.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quyết Thắng;  Advisor: Phạm, Thị Phin (2019)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và pháp lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Hòa Bình giai đoạn 2011 – 2020. Đánh giá kết quả 5 năm đầu kỳ quy hoạch (2011-2015) và 3 năm tiếp theo 2016,2017, 2018 của Tp. Hòa Bình Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

 • 01050003932.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Diễm Hương;  Advisor: Phạm, Thị Phin (2018)

 • Phần lớn người dân đồng tình với việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư triển khai các văn bản chính sách liên quan đến công tác bồi thường GPMB, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư tiến hành dự án. Tuy nhiên, còn một số người dân không đồng tình với mức giá bồi thường về đất (chủ yếu là giá về đất ở). Theo số liệu điều tra thì giá bồi thường, hỗ trợ thấp hơn so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại khu vực nghiên cứu từ 3 đến 6 lần. Các chính sách hỗ trợ trong công tác bồi thường: được thực hiện và áp dụng rất đầy đủ, đồng nhất trên các dự án theo đúng chính sách hỗ trợ đã được quy định trong các văn bản của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nộ...

Browsing by Author Phạm, Thị Phin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • DT_01008.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Văn Tuấn; Lê, Thị Hồng; Nguyễn, Thị Bích Hảo; Nguyễn, Xuân Sơn; Phạm, Thị Phin (2010)

 • Nghiên cứu cơ sở lý luận về hệ thống sử dụng đất và vai trò của nó đối với phát triển bền vững. Phân tích đặc điểm của các hệ thống sử dụng đất của từng nhóm dân tộc trên địa bàn xã Đông Sang huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La trong mối quan hệ với tập quán canh tác, khai thác sử dụng. Đánh giá hiện trạng các hệ thống sử dụng đất của các nhóm dân tộc tại khu vực nghiên cứu đối với yêu cầu phát triển bền vững. Đánh giá tiềm năng đất đai và mức độ thích nghi sinh thái của đất đai đối với một số loại hình sử dụng đất chính trên đại bàn nghiên cứu. Đề xuất định hướng sử dụng đất, các giải pháp sử dụng bền vững tài nguyên đất tại khu vực nghiên cứu

 • 01050004292.pdf.jpg
 • Theses


 • Authors: Lê, Thanh Tâm;  Advisor: Phạm, Thị Phin (2019)

 • Tìm hiểu cơ sở lý luận về thị trường nhà đất trong chế độ sở hữu toàn dân về đất đai ở nước ta. Hệ thống hóa cơ sở pháp lý về quản lý thị trường nhà đất theo pháp luật hiện hành. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu về giá chuyển nhượng nhà đất từ 1/1/2015 – 1/8/2018 trên địa bàn huyện Thủ Thừa. Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý thị trường nhà đất trên địa bàn huyện Thủ Thừa. Đưa ra các giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thị trường nhà đất trên địa bàn nghiên cứu.

 • DT_00877.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Văn Tuấn; Chu, Thị Huyền; Lê, Thị Hồng; Nguyễn, Xuân Sơn; Phạm, Thị Phin (2009)

 • Trình bày cơ sở lý luận về sử dụng hợp lý đất đô thị, quy hoạch sử dụng đất đô thị. Phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên, kinh tế - xã hội trong mối quan hệ với sử dụng đất của thị xã Cẩm Phả. Đánh giá hiện trạng sử dụng quỹ đất, biến động sử dụng đất giai đoạn 2000 - 2008 và tiềm năng đất đai cho mục đích phát triển đô thị của thị xã Cẩm Phả. Qua đó thấy được hiện trạng sử dụng đất, cơ cấu sử dụng đất và biến động sử dụng đất của thị xã Cẩm Phả nhìn chung đã đáp ứng cho mục đích phát triển kinh tế - xã hội trong quá trình công nghiệp hoá, đô thị hoá. Việc mở rộng diện tích đất có mặt nước nuôi trồng thuỷ sản, đất ở đô thị trên đất sản xuất nông nghiệp, đất rừng ngập mặn và sự g...

 • DT_00995.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Hoàng, Văn Hà; Lê, Phương Thúy; Lê, Thị Hồng; Lê, Văn Hùng; Lương, Thị Thoa; Nguyễn, Anh Tuấn; Nguyễn, Hải Yến; Nguyễn, Thị Thanh Hải; Phạm, Thị Phin; Đỗ, Thị Minh Tâm; Trịnh, Thị Thắm (2010)

 • Nghiên cứu nhu cầu xây dựng hệ thống thông tin đất đai, tình hình nghiên cứu trong và ngoài nước. Thiết kế cơ sở dữ liệu đất đai cấp ở khu đô thị. Xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu đất đai và giải pháp cung cấp thông tin trên mạng Internet. Thử nghiệm tại phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội và một số bài toán ứng dụng Thiết kế và xây dựng một phần mềm hệ thống thông tin đất đai cấp cơ sở nhằm hỗ trợ công tác quản lý đất đai ở các đô thị ở nước ta hiện nay, đồng thời tạo ra học liệu phục vụ đào tạo theo ngành Đại chất ở bậc đại học và sau đại học

 • DT_00876.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Phin; Lê, Thị Hồng; Nguyễn, Xuân Sơn (2009)

 • Nghiên cứu đặc điểm về điều kiện tự nhiên, tài nguyên thiên nhiên như: thổ nhưỡng, địa hình, địa mạo, thuỷ văn, thuỷ triều... khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định. Nghiên cứu đặc điểm hình thành đất, đặc tính và tính chất của các loại đất khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định. Xác định các chỉ tiêu và phân cấp các chỉ tiêu để xây dựng bản đồ đơn vị đất đai. Xây dựng các lớp thông tin các bản đồ đơn tính; từ đó xây dựng bản đồ đơn vị đất đai khu vực các huyện ven biển trên địa bàn nghiên cứu. Qua nghiên cứu, đề tài đã cung cấp chi tiết về đặc tính và tính chất đất đai khu vực các huyện ven biển tỉnh Nam Định; xây dựng được bản đồ đơn vị đất đai phục vụ đánh giá, phân hạng đất th...

 • 01050004524.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quyết Thắng;  Advisor: Phạm, Thị Phin (2019)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và pháp lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Hòa Bình giai đoạn 2011 – 2020. Đánh giá kết quả 5 năm đầu kỳ quy hoạch (2011-2015) và 3 năm tiếp theo 2016,2017, 2018 của Tp. Hòa Bình Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

 • 01050003932.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Diễm Hương;  Advisor: Phạm, Thị Phin (2018)

 • Phần lớn người dân đồng tình với việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư triển khai các văn bản chính sách liên quan đến công tác bồi thường GPMB, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư tiến hành dự án. Tuy nhiên, còn một số người dân không đồng tình với mức giá bồi thường về đất (chủ yếu là giá về đất ở). Theo số liệu điều tra thì giá bồi thường, hỗ trợ thấp hơn so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại khu vực nghiên cứu từ 3 đến 6 lần. Các chính sách hỗ trợ trong công tác bồi thường: được thực hiện và áp dụng rất đầy đủ, đồng nhất trên các dự án theo đúng chính sách hỗ trợ đã được quy định trong các văn bản của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nộ...