Browsing by Author Phạm, Thị Phin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 14 to 23 of 23
 • 01050004524.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quyết Thắng;  Advisor: Phạm, Thị Phin (2019)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và pháp lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Hòa Bình giai đoạn 2011 – 2020. Đánh giá kết quả 5 năm đầu kỳ quy hoạch (2011-2015) và 3 năm tiếp theo 2016,2017, 2018 của Tp. Hòa Bình Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

 • 01050003932.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Diễm Hương;  Advisor: Phạm, Thị Phin (2018)

 • Phần lớn người dân đồng tình với việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư triển khai các văn bản chính sách liên quan đến công tác bồi thường GPMB, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư tiến hành dự án. Tuy nhiên, còn một số người dân không đồng tình với mức giá bồi thường về đất (chủ yếu là giá về đất ở). Theo số liệu điều tra thì giá bồi thường, hỗ trợ thấp hơn so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại khu vực nghiên cứu từ 3 đến 6 lần. Các chính sách hỗ trợ trong công tác bồi thường: được thực hiện và áp dụng rất đầy đủ, đồng nhất trên các dự án theo đúng chính sách hỗ trợ đã được quy định trong các văn bản của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nộ...

 • 01050003454(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thu Hằng;  Advisor: Phạm, Thị Phin (2017)

 • Dựa trên số liệu về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận lần đầu nhìn chung công tác cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ là 4707,90 ha đạt tỷ lệ cao, bình quân đạt 82,48% so với diện tích đủ điều kiện cấp và đạt 81,67% tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn. Đất ở đã cấp được 369,53 ha, chiếm 43,43 % diện tích đất ở đã kê khai. Từ đó chỉ ra nguyên nhân cho những hồ sơ chưa được cấp giấy chứng nhận. Tốc độ đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh kéo theo việc biến động cơ cấu đất đai, các hồ sơ đăng ký biến động cũng tăng lên, toàn huyện có 6.150 trường hợp đăng ký biến động vế sử dụng đất. Mặc dù vậy Mặc...

Browsing by Author Phạm, Thị Phin

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 14 to 23 of 23
 • 01050004524.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Quyết Thắng;  Advisor: Phạm, Thị Phin (2019)

 • Tổng quan cơ sở lý luận và pháp lý về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Điều tra, thu thập tài liệu, số liệu có liên quan đến quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất thành phố Hòa Bình giai đoạn 2011 – 2020. Đánh giá kết quả 5 năm đầu kỳ quy hoạch (2011-2015) và 3 năm tiếp theo 2016,2017, 2018 của Tp. Hòa Bình Đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đến năm 2020.

 • 01050003932.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Bùi, Thị Diễm Hương;  Advisor: Phạm, Thị Phin (2018)

 • Phần lớn người dân đồng tình với việc Hội đồng bồi thường, hỗ trợ, tái định cư triển khai các văn bản chính sách liên quan đến công tác bồi thường GPMB, sẵn sàng bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư tiến hành dự án. Tuy nhiên, còn một số người dân không đồng tình với mức giá bồi thường về đất (chủ yếu là giá về đất ở). Theo số liệu điều tra thì giá bồi thường, hỗ trợ thấp hơn so với giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất thực tế trên thị trường tại khu vực nghiên cứu từ 3 đến 6 lần. Các chính sách hỗ trợ trong công tác bồi thường: được thực hiện và áp dụng rất đầy đủ, đồng nhất trên các dự án theo đúng chính sách hỗ trợ đã được quy định trong các văn bản của Chính phủ và UBND thành phố Hà Nộ...

 • 01050003454(1).pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thu Hằng;  Advisor: Phạm, Thị Phin (2017)

 • Dựa trên số liệu về công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận lần đầu nhìn chung công tác cấp giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đối với đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Yên Mỹ là 4707,90 ha đạt tỷ lệ cao, bình quân đạt 82,48% so với diện tích đủ điều kiện cấp và đạt 81,67% tổng diện tích đất nông nghiệp trên địa bàn. Đất ở đã cấp được 369,53 ha, chiếm 43,43 % diện tích đất ở đã kê khai. Từ đó chỉ ra nguyên nhân cho những hồ sơ chưa được cấp giấy chứng nhận. Tốc độ đô thị hóa và chuyển dịch cơ cấu kinh tế nhanh kéo theo việc biến động cơ cấu đất đai, các hồ sơ đăng ký biến động cũng tăng lên, toàn huyện có 6.150 trường hợp đăng ký biến động vế sử dụng đất. Mặc dù vậy Mặc...