Browsing by Author Phạm, Thị Thanh Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 29
 • N.12.28.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy (2014-04-08)

 • Bước chân vào làm một ngành nghề mới hay một chuyên môn mới luôn là thách thức lớn với bất cứ ai, thậm chí cả những người đã có những kinh nghiệm nhất định. Có nhiều năm kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó không có nghĩa là sẽ không gặp khó khăn khi thực hành/ làm một chuyên môn khác. Chính những thời điểm chuyển giao này là những thời điểm gây ra cẳng thẳng, tốn thời gian và công sức của người học việc và đó cũng chính là lý do người ta cần đến sự hướng dẫn, sự hỗ trợ để có thể tự tin và đủ năng lực để công tác trong chuyên môn mới. Vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cũng không nằm ngoài chu trình trên. Những giáo viên giảng dạy thực hành tiếng lâu năm với đầy kinh nghiệm cũ...

 • TC_02686.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Phạm, Thị Thanh Thủy; Nguyễn, Thị Hồng Hạnh; Nguyễn, Sĩ Thọ (2013)

 • The effectiveness of a land use planning (LUP) system depends largely on its transparency. In this context, the Vietnamese LUP system is often being criticized for the insignificant participation of the local community in developing and implementing land use plans. To cope with this problem, the authors have developed a LUP WebGIS system to provide a government-to-citizen communication channel and enhance active participation of the local community in LUP. Based on an open source platform (PostgreSQL/PostGIS, MapServer, pMapper, and Apache), the LUP WebGIS system allows the citizens to browse LUP and cadastral data, make and view feedbacks and proposals to LUP plans, exchang...

 • 02050001679_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Hữu Thụ (2013)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Phân tích, tổng hợp các tài liệu liên quan đến Hoạt động truyền thông luật giao thông đường bộ nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài. Xây dựng các khái niệm công cụ của đề tài và chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả của Hoạt động truyền thông luật gia (...)

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Lê, Ngọc Cẩm;  Advisor: Phạm, Thị Thanh Thủy (2020-10-22; 2017)

 • Người đọc có những cái nhìn cơ bản nhất về Học thuyết “Xuyên màn trách nhiệm hữu hạn công ty”. Thông qua việc phân tích các vụ kiện thực tế để hiểu hơn về cách áp dụng của học thuyết này. Để đạt được mục đích này, tác giả đặt ra những nhiệm vụ nghiên cứu đồng thời cũng là phạm vi nghiên cứu của đề tài này như sau: Trình bày nền tảng pháp lý của Học thuyết – Lịch sử hình thành, vai trò của “tính trách nhiệm hữu hạn” và cách tiếp cận chế định “pháp nhân độc lập” trên thế giới; Giới thiệu và phân tích khái niệm học thuyết PCV. Trình bày lịch sử hình thành của học thuyết PCV.

 • KY_00683.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy (2003)

 • Ngôn ngữ và văn hóa là khái niệm được đề cập rất nhiều trong dạy học ngoại ngữ hiện nay. Việc dạy ngôn ngữ của bất cứ một dân tộc nào đều không thể tách rời việc dạy văn hóa của dân tộc đó.

 • V_L2_01740.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Xuân Kính (2009)

 • Khái quát về định nghĩa, phân loại và tính chất của vè người Việt. Phân tích các thủ pháp châm biếm và đả kích trong vè người Việt về: sử dụng thể thơ (tự do, lục bát, bốn chữ); chơi chữ ( chơi chữ là gì và chơi chữ trong văn học dân gian); sử dụng yếu tố tục; sử dụng yếu tố tục trong văn học dân gian (trong ca dao, trong truyện cười và trong vè); sử dụng thủ pháp phóng đại, cường điệu trong văn học dân gian; sử dụng thủ pháp so sánh ví von ( so sánh là gì và sử dụng thủ pháp so sánh trong vè). Trình bày các thủ pháp thể hiện vè qua giới thiệu tác phẩm, nhân vật và phân tích thủ pháp: đi chợ ăn quà, vè chửi Pháp và vua quan, vè nói ngược đời nay nhằm phản ánh nghệ thuật châm biếm, đả ...

 • 00050007733.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến (2016)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản. Tổng quan về An toàn thông tin trong TMĐT, hướng tiếp cận, phương pháp giải quyết. Các bài toán về ATTTtrong thỏa thuận và ký kết hợp đồng của TMĐT.Giới thiệu những bài toán về ATTT trong giai đoạn thỏa thuận hợp đồng. Tiếp theo là đưa ra các kỹ thuật cụ thể để giải quyết từng bài toán trong giai đoạn này bao gồm: thủy vân số để xác nhận đúng hợp đồng, Mã hóa AES để mã hóa hợp đồng và chữ ký không thể phủ nhận để ký kết hợp đồng. Thực nghiệm chương trình. Là chương cài đặt, thử nghiệm chương trình ứng dụng mã hóa AES và chữ ký không thể phủ nhận để giải quyết bài toán đặt ra.

 • 00050007733.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến (2016)

 • Chương 1. Các khái niệm cơ bản. Trong chương này, tác giả sẽ nêu tổng quan về An toàn thông tin trong TMĐT, hướng tiếp cận, phương pháp giải quyết. Chương 2. Các bài toán về A TTT trong thỏa thuận và ký kết hợp đồng của TMĐT . Chương này sẽ giới thiệu những bài toán về ATTT trong giai đoạn thỏa thuận hợp đồng. Tiếp theo là đưa ra các kỹ thuật cụ thể để giải quyết từng bài toán trong giai đoạn này bao gồm: Thủy vân số để xác nhận đúng hợp đồng, Mã hóa AES để mã hóa hợp đồng và chữ ký không thể phủ nhận để ký kết hợp đồng. Chương 3. Thực nghiệm chương trình. Là chương cài đặt, thử nghiệm chương trình ứng dụng mã hóa AES và chữ ký không thể phủ nhận ...

 • 00060000373.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hồng Anh; Phạm, Thị Thanh Thủy; Nguyễn, Bích Ngọc (2016)

 • Hai quy trình phân tích xác định sự có mặt của các kim loại kiềm, kiềm thổ và các axit hữu cơ mạch ngắn là tạp chất trong biodiesel bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng hệ thiết bị tự chế tạo đã được phát triển. Các cation được phân tách bằng dung dịch đệm điện di (BGE) L-histidin 12 mM được điều chỉnh về pH = 3,8 bằng axit axetic với thời gian nhỏ hơn 9 phút. Quy trình phân tích được đánh giá qua độ tuyến tính (R2> 0,999); độ lệch chuẩn tương đối (RSD) cho diện tích pic và thời gian lưu < 2,6% và 1,3%, tương ứng; hiệu suất thu hồi từ 96 đến 104 %; giới hạn định lượng cỡ 0,01 mg/kg. Nghiên cứu này còn trình bày kết quả nghiên cứu phát triển phương pháp xác định hàm lượng của fomi...

 • 01050004468.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Trần, Quốc Bình; Trần, Văn Tuấn (2020)

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý của công tác QHSDĐ cấp huyện, những vấn đề cần khắc phục trong công tác QHSDĐ cấp huyện, sự cần thiết phải ứng dụng công nghệ GIS và tổng quan về tình hình ứng dụng GIS trong QHSDĐ; Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng GIS trong QHSDĐ cấp huyện có tính tích hợp cao, có nội hàm phủ trùm tất cả các bước của quá trình xây dựng và triển khai thực hiện QHSDĐ cấp huyện; Triển khai thử nghiệm mô hình tại một đơn vị hành chính cấp huyện có tính đại diện là huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; phân tích kết quả thử nghiệm để thấy rõ tính khả thi của mô hình.

 • 00050007700.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2016)

 • - Luận văn bổ sung về mặt lý luận các khái niệm, đặc điểm, nội dung và một số yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật về quản lý chất thải nguy hại trong khu công nghiệp ở Việt Nam. - Nghiên cứu thực trạng hệ thống pháp luật về quản lý chất thải nguy hại trong khu công nghiệp ở Việt Nam cũng như thực trạng thực thi pháp luật về quản lý chất thải nguy hại trong khu công nghiệp, cụ thể là các vấn đề về cấp sổ chủ nguồn thải; thẩm định năng lực vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chỉ ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế của pháp luật trong lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại trong khu công nghiệp trong thời gian qua. - Kiến nghị hướng sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về quản lý chất thải...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Mai;  Advisor: Phạm, Thị Thanh Thủy (2016)

 • Tác giả đưa ra cái nhìn tổng thể và giải pháp phù hợp để đảm bảo tính minh bạch, thống nhất và hiệu quả khi áp dụng pháp luật trong việc góp vốn thành lập công ty bằng quyền sở hữu trí tuệ. Để đạt được mục tiêu nêu trên, luận văn đi sâu nghiên cứu những vấn đề sau: Làm rõ các quy định pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập công ty bằng quyền sở hữu trí tuệ. Đánh giá và phân tích những bất cập trong việc áp dụng pháp luật thông qua thực trạng tại một số doanh nghiệp Việt Nam. Đề xuất phương án phù hợp nhằm cải thiện các bất cập trên.

 • 00050001415.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Vũ, Văn Hiền (2012)

 • Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển bền vững và phát triển nông nghiệp bền vững. Nghiên cứu thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Hải Dương: Vị trí, tiềm năng, thế mạnh có liên quan đến phát triển nông nghiệp bền vững; những thành công trong phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở Hải Dương trong thời gian qua và một số vấn đề đang đặt ra. Đưa ra phương hướng, giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững ở Hải Dương

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc; Nguyễn, Văn Tăng; Nguyễn, Văn Quân; Nguyễn, Duy Chiến; Phạm, Thị Thanh Thủy; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt (2014)

 • Quá trình tối ưu các thông số bơm mẫu và điện thế phân tách được thực hiện trên hệ SIA-CE-C4D để phân tách tốt nhất năm anion cơ bản trong mẫu nước môi trường (Cl-, NO2-, NO3-, SO42-, HPO42-). Ở điều kiện được lựa chọn: thể tích bơm mẫu 90 L, mã tốc độ bơm 21, vị trí van kim 0,20 và điện thế tách -15 kV, pic của các anion tách tốt khỏi nhau và cho tín hiệu rõ ràng. Giới hạn phân tích của phương pháp tương ứng với các ion Cl-, NO2-, NO3-, SO42-, HPO42- lần lượt là 11, 11, 10, 7 và 22 M. Quy trình đã được sử dụng để quan trắc liên tục nồng độ các anion nói trên trong một ngày tại trạm quan trắc Cầu Đọ, Hà Nam trên sông Đáy. Kết quả phân tích được kiểm chứng với kết quả phân tích của ph...

 • Ky yeu Hoi thao CDSP Hue 3_6_1600017.pdf.jpg
 • working paper


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy; Tôn, Nữ Hoàng Trang; Nguyễn, Phước Thành (2016)

 • Hiện nay, việc phát triển năng lực thông tin cho người dùng tin tại thư viện các trường Đại học, Cao đẳng là một vấn đề rất cần thiết. Bài viết phân tích thực trạng công tác phát triển năng lực thông tin tại thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế với một số ưu điểm và những hạn chế còn tồn tại. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển năng lực thông tin tại thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.

Browsing by Author Phạm, Thị Thanh Thủy

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 5 to 24 of 29
 • N.12.28.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy (2014-04-08)

 • Bước chân vào làm một ngành nghề mới hay một chuyên môn mới luôn là thách thức lớn với bất cứ ai, thậm chí cả những người đã có những kinh nghiệm nhất định. Có nhiều năm kinh nghiệm trong một lĩnh vực nào đó không có nghĩa là sẽ không gặp khó khăn khi thực hành/ làm một chuyên môn khác. Chính những thời điểm chuyển giao này là những thời điểm gây ra cẳng thẳng, tốn thời gian và công sức của người học việc và đó cũng chính là lý do người ta cần đến sự hướng dẫn, sự hỗ trợ để có thể tự tin và đủ năng lực để công tác trong chuyên môn mới. Vấn đề bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên cũng không nằm ngoài chu trình trên. Những giáo viên giảng dạy thực hành tiếng lâu năm với đầy kinh nghiệm cũ...

 • TC_02686.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Trần, Quốc Bình; Phạm, Thị Thanh Thủy; Nguyễn, Thị Hồng Hạnh; Nguyễn, Sĩ Thọ (2013)

 • The effectiveness of a land use planning (LUP) system depends largely on its transparency. In this context, the Vietnamese LUP system is often being criticized for the insignificant participation of the local community in developing and implementing land use plans. To cope with this problem, the authors have developed a LUP WebGIS system to provide a government-to-citizen communication channel and enhance active participation of the local community in LUP. Based on an open source platform (PostgreSQL/PostGIS, MapServer, pMapper, and Apache), the LUP WebGIS system allows the citizens to browse LUP and cadastral data, make and view feedbacks and proposals to LUP plans, exchang...

 • 02050001679_Noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Hữu Thụ (2013)

 • Luận văn ThS. Tâm lý học -- Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học quốc gia Hà Nội, 2013; Electronic Resources; Phân tích, tổng hợp các tài liệu liên quan đến Hoạt động truyền thông luật giao thông đường bộ nhằm xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài. Xây dựng các khái niệm công cụ của đề tài và chỉ ra các yếu tố ảnh hưởng tới hiệu quả của Hoạt động truyền thông luật gia (...)

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Lê, Ngọc Cẩm;  Advisor: Phạm, Thị Thanh Thủy (2020-10-22; 2017)

 • Người đọc có những cái nhìn cơ bản nhất về Học thuyết “Xuyên màn trách nhiệm hữu hạn công ty”. Thông qua việc phân tích các vụ kiện thực tế để hiểu hơn về cách áp dụng của học thuyết này. Để đạt được mục đích này, tác giả đặt ra những nhiệm vụ nghiên cứu đồng thời cũng là phạm vi nghiên cứu của đề tài này như sau: Trình bày nền tảng pháp lý của Học thuyết – Lịch sử hình thành, vai trò của “tính trách nhiệm hữu hạn” và cách tiếp cận chế định “pháp nhân độc lập” trên thế giới; Giới thiệu và phân tích khái niệm học thuyết PCV. Trình bày lịch sử hình thành của học thuyết PCV.

 • KY_00683.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy (2003)

 • Ngôn ngữ và văn hóa là khái niệm được đề cập rất nhiều trong dạy học ngoại ngữ hiện nay. Việc dạy ngôn ngữ của bất cứ một dân tộc nào đều không thể tách rời việc dạy văn hóa của dân tộc đó.

 • V_L2_01740.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Nguyễn, Xuân Kính (2009)

 • Khái quát về định nghĩa, phân loại và tính chất của vè người Việt. Phân tích các thủ pháp châm biếm và đả kích trong vè người Việt về: sử dụng thể thơ (tự do, lục bát, bốn chữ); chơi chữ ( chơi chữ là gì và chơi chữ trong văn học dân gian); sử dụng yếu tố tục; sử dụng yếu tố tục trong văn học dân gian (trong ca dao, trong truyện cười và trong vè); sử dụng thủ pháp phóng đại, cường điệu trong văn học dân gian; sử dụng thủ pháp so sánh ví von ( so sánh là gì và sử dụng thủ pháp so sánh trong vè). Trình bày các thủ pháp thể hiện vè qua giới thiệu tác phẩm, nhân vật và phân tích thủ pháp: đi chợ ăn quà, vè chửi Pháp và vua quan, vè nói ngược đời nay nhằm phản ánh nghệ thuật châm biếm, đả ...

 • 00050007733.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến (2016)

 • Trình bày các khái niệm cơ bản. Tổng quan về An toàn thông tin trong TMĐT, hướng tiếp cận, phương pháp giải quyết. Các bài toán về ATTTtrong thỏa thuận và ký kết hợp đồng của TMĐT.Giới thiệu những bài toán về ATTT trong giai đoạn thỏa thuận hợp đồng. Tiếp theo là đưa ra các kỹ thuật cụ thể để giải quyết từng bài toán trong giai đoạn này bao gồm: thủy vân số để xác nhận đúng hợp đồng, Mã hóa AES để mã hóa hợp đồng và chữ ký không thể phủ nhận để ký kết hợp đồng. Thực nghiệm chương trình. Là chương cài đặt, thử nghiệm chương trình ứng dụng mã hóa AES và chữ ký không thể phủ nhận để giải quyết bài toán đặt ra.

 • 00050007733.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Trịnh, Nhật Tiến (2016)

 • Chương 1. Các khái niệm cơ bản. Trong chương này, tác giả sẽ nêu tổng quan về An toàn thông tin trong TMĐT, hướng tiếp cận, phương pháp giải quyết. Chương 2. Các bài toán về A TTT trong thỏa thuận và ký kết hợp đồng của TMĐT . Chương này sẽ giới thiệu những bài toán về ATTT trong giai đoạn thỏa thuận hợp đồng. Tiếp theo là đưa ra các kỹ thuật cụ thể để giải quyết từng bài toán trong giai đoạn này bao gồm: Thủy vân số để xác nhận đúng hợp đồng, Mã hóa AES để mã hóa hợp đồng và chữ ký không thể phủ nhận để ký kết hợp đồng. Chương 3. Thực nghiệm chương trình. Là chương cài đặt, thử nghiệm chương trình ứng dụng mã hóa AES và chữ ký không thể phủ nhận ...

 • 00060000373.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Dương, Hồng Anh; Phạm, Thị Thanh Thủy; Nguyễn, Bích Ngọc (2016)

 • Hai quy trình phân tích xác định sự có mặt của các kim loại kiềm, kiềm thổ và các axit hữu cơ mạch ngắn là tạp chất trong biodiesel bằng phương pháp điện di mao quản sử dụng hệ thiết bị tự chế tạo đã được phát triển. Các cation được phân tách bằng dung dịch đệm điện di (BGE) L-histidin 12 mM được điều chỉnh về pH = 3,8 bằng axit axetic với thời gian nhỏ hơn 9 phút. Quy trình phân tích được đánh giá qua độ tuyến tính (R2> 0,999); độ lệch chuẩn tương đối (RSD) cho diện tích pic và thời gian lưu < 2,6% và 1,3%, tương ứng; hiệu suất thu hồi từ 96 đến 104 %; giới hạn định lượng cỡ 0,01 mg/kg. Nghiên cứu này còn trình bày kết quả nghiên cứu phát triển phương pháp xác định hàm lượng của fomi...

 • 01050004468.pdf.jpg
 • Dissertations


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Trần, Quốc Bình; Trần, Văn Tuấn (2020)

 • Nghiên cứu cơ sở khoa học và pháp lý của công tác QHSDĐ cấp huyện, những vấn đề cần khắc phục trong công tác QHSDĐ cấp huyện, sự cần thiết phải ứng dụng công nghệ GIS và tổng quan về tình hình ứng dụng GIS trong QHSDĐ; Nghiên cứu xây dựng mô hình ứng dụng GIS trong QHSDĐ cấp huyện có tính tích hợp cao, có nội hàm phủ trùm tất cả các bước của quá trình xây dựng và triển khai thực hiện QHSDĐ cấp huyện; Triển khai thử nghiệm mô hình tại một đơn vị hành chính cấp huyện có tính đại diện là huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình; phân tích kết quả thử nghiệm để thấy rõ tính khả thi của mô hình.

 • 00050007700.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Doãn, Hồng Nhung (2016)

 • - Luận văn bổ sung về mặt lý luận các khái niệm, đặc điểm, nội dung và một số yếu tố ảnh hưởng đến pháp luật về quản lý chất thải nguy hại trong khu công nghiệp ở Việt Nam. - Nghiên cứu thực trạng hệ thống pháp luật về quản lý chất thải nguy hại trong khu công nghiệp ở Việt Nam cũng như thực trạng thực thi pháp luật về quản lý chất thải nguy hại trong khu công nghiệp, cụ thể là các vấn đề về cấp sổ chủ nguồn thải; thẩm định năng lực vận chuyển, xử lý chất thải nguy hại, chỉ ra những kết quả đã đạt được, những hạn chế của pháp luật trong lĩnh vực quản lý chất thải nguy hại trong khu công nghiệp trong thời gian qua. - Kiến nghị hướng sửa đổi, hoàn thiện pháp luật về quản lý chất thải...

 • item.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Nguyễn, Ngọc Mai;  Advisor: Phạm, Thị Thanh Thủy (2016)

 • Tác giả đưa ra cái nhìn tổng thể và giải pháp phù hợp để đảm bảo tính minh bạch, thống nhất và hiệu quả khi áp dụng pháp luật trong việc góp vốn thành lập công ty bằng quyền sở hữu trí tuệ. Để đạt được mục tiêu nêu trên, luận văn đi sâu nghiên cứu những vấn đề sau: Làm rõ các quy định pháp luật Việt Nam về góp vốn thành lập công ty bằng quyền sở hữu trí tuệ. Đánh giá và phân tích những bất cập trong việc áp dụng pháp luật thông qua thực trạng tại một số doanh nghiệp Việt Nam. Đề xuất phương án phù hợp nhằm cải thiện các bất cập trên.

 • 00050001415.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy;  Advisor: Vũ, Văn Hiền (2012)

 • Trình bày những vấn đề lý luận cơ bản về phát triển bền vững và phát triển nông nghiệp bền vững. Nghiên cứu thực trạng phát triển nông nghiệp bền vững ở tỉnh Hải Dương: Vị trí, tiềm năng, thế mạnh có liên quan đến phát triển nông nghiệp bền vững; những thành công trong phát triển nông nghiệp theo hướng bền vững ở Hải Dương trong thời gian qua và một số vấn đề đang đặt ra. Đưa ra phương hướng, giải pháp phát triển nông nghiệp bền vững ở Hải Dương

 • document(3).pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Nguyễn, Thị Bích Ngọc; Nguyễn, Văn Tăng; Nguyễn, Văn Quân; Nguyễn, Duy Chiến; Phạm, Thị Thanh Thủy; Dương, Hồng Anh; Phạm, Hùng Việt (2014)

 • Quá trình tối ưu các thông số bơm mẫu và điện thế phân tách được thực hiện trên hệ SIA-CE-C4D để phân tách tốt nhất năm anion cơ bản trong mẫu nước môi trường (Cl-, NO2-, NO3-, SO42-, HPO42-). Ở điều kiện được lựa chọn: thể tích bơm mẫu 90 L, mã tốc độ bơm 21, vị trí van kim 0,20 và điện thế tách -15 kV, pic của các anion tách tốt khỏi nhau và cho tín hiệu rõ ràng. Giới hạn phân tích của phương pháp tương ứng với các ion Cl-, NO2-, NO3-, SO42-, HPO42- lần lượt là 11, 11, 10, 7 và 22 M. Quy trình đã được sử dụng để quan trắc liên tục nồng độ các anion nói trên trong một ngày tại trạm quan trắc Cầu Đọ, Hà Nam trên sông Đáy. Kết quả phân tích được kiểm chứng với kết quả phân tích của ph...

 • Ky yeu Hoi thao CDSP Hue 3_6_1600017.pdf.jpg
 • working paper


 • Authors: Phạm, Thị Thanh Thủy; Tôn, Nữ Hoàng Trang; Nguyễn, Phước Thành (2016)

 • Hiện nay, việc phát triển năng lực thông tin cho người dùng tin tại thư viện các trường Đại học, Cao đẳng là một vấn đề rất cần thiết. Bài viết phân tích thực trạng công tác phát triển năng lực thông tin tại thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế với một số ưu điểm và những hạn chế còn tồn tại. Từ đó, tác giả đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phát triển năng lực thông tin tại thư viện trường Cao đẳng Sư phạm Thừa Thiên Huế.