Browsing by Author Phạm, Thị Vân Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 8 of 8
 • V_L2_01814.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Vân Anh;  Advisor: Phạm, T.V.A. (2009). Nghiên cứu chất lượng dịch vụ du lịch tại Cát Bà cho khách nội địa. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. (2009)

 • Hệ thống lý luận cơ bản về dịch vụ du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch. Khái quát sự phát triển của du lịch tại Cát Bà. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ tại Cát Bà qua đánh giá của khách du lịch nội địa và nhà cung ứng du lịch. Đưa ra một số nguyên nhân cơ bản: nguyên nhân khách quan, chủ quan của thực trạng chất lượng dịch vụ tại Cát Bà. Đề xuất một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Cát Bà: Bao gồm giải pháp trước mắt như: nâng cao chất lượng đội ngũ lao động; tăng cường hệ thống cơ sở vật chất; tăng cường quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; phát triển và đa dạng các dịch vụ vui chơi giải trí c...

 • 01050003576.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Vân Anh (2017)

 • Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm nên hệ thực vật vô cùng phong phú và đa dạng. Đáng chú ý là nhóm cây thuốc – nhóm cây trực tiếp phục vụ nhu cầu chữa bệnh của con người. Tuy nhiên, phần lớn các cây thuốc Việt Nam chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ, nhất là về thành phần hóa học và tác dụng sinh học do đó chưa đủ cơ sở khoa học để tạo được các sản phẩm ứng dụng mới trong các lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm và nông nghiệp. Hơn nữa, các loài cây thuốc trong cùng một chi có những đặc điểm hình thái khá giống nhau nên dễ gây nhầm lẫn cho người sử dụng. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đặc điểm sinh học của 3 loài thuộc chi Mần tưới (Eupatoriu...

Browsing by Author Phạm, Thị Vân Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 6 to 8 of 8
 • V_L2_01814.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Vân Anh;  Advisor: Phạm, T.V.A. (2009). Nghiên cứu chất lượng dịch vụ du lịch tại Cát Bà cho khách nội địa. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. (2009)

 • Hệ thống lý luận cơ bản về dịch vụ du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch. Khái quát sự phát triển của du lịch tại Cát Bà. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ tại Cát Bà qua đánh giá của khách du lịch nội địa và nhà cung ứng du lịch. Đưa ra một số nguyên nhân cơ bản: nguyên nhân khách quan, chủ quan của thực trạng chất lượng dịch vụ tại Cát Bà. Đề xuất một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Cát Bà: Bao gồm giải pháp trước mắt như: nâng cao chất lượng đội ngũ lao động; tăng cường hệ thống cơ sở vật chất; tăng cường quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; phát triển và đa dạng các dịch vụ vui chơi giải trí c...

 • 01050003576.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Vân Anh (2017)

 • Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm nên hệ thực vật vô cùng phong phú và đa dạng. Đáng chú ý là nhóm cây thuốc – nhóm cây trực tiếp phục vụ nhu cầu chữa bệnh của con người. Tuy nhiên, phần lớn các cây thuốc Việt Nam chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ, nhất là về thành phần hóa học và tác dụng sinh học do đó chưa đủ cơ sở khoa học để tạo được các sản phẩm ứng dụng mới trong các lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm và nông nghiệp. Hơn nữa, các loài cây thuốc trong cùng một chi có những đặc điểm hình thái khá giống nhau nên dễ gây nhầm lẫn cho người sử dụng. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đặc điểm sinh học của 3 loài thuộc chi Mần tưới (Eupatoriu...