Browsing by Author Phạm, Thị Vân Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 11 of 11
 • V_L2_01814.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Vân Anh;  Advisor: Phạm, T.V.A. (2009). Nghiên cứu chất lượng dịch vụ du lịch tại Cát Bà cho khách nội địa. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. (2009)

 • Hệ thống lý luận cơ bản về dịch vụ du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch. Khái quát sự phát triển của du lịch tại Cát Bà. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ tại Cát Bà qua đánh giá của khách du lịch nội địa và nhà cung ứng du lịch. Đưa ra một số nguyên nhân cơ bản: nguyên nhân khách quan, chủ quan của thực trạng chất lượng dịch vụ tại Cát Bà. Đề xuất một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Cát Bà: Bao gồm giải pháp trước mắt như: nâng cao chất lượng đội ngũ lao động; tăng cường hệ thống cơ sở vật chất; tăng cường quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; phát triển và đa dạng các dịch vụ vui chơi giải trí c...

 • 01050003576.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Vân Anh (2017)

 • Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm nên hệ thực vật vô cùng phong phú và đa dạng. Đáng chú ý là nhóm cây thuốc – nhóm cây trực tiếp phục vụ nhu cầu chữa bệnh của con người. Tuy nhiên, phần lớn các cây thuốc Việt Nam chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ, nhất là về thành phần hóa học và tác dụng sinh học do đó chưa đủ cơ sở khoa học để tạo được các sản phẩm ứng dụng mới trong các lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm và nông nghiệp. Hơn nữa, các loài cây thuốc trong cùng một chi có những đặc điểm hình thái khá giống nhau nên dễ gây nhầm lẫn cho người sử dụng. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đặc điểm sinh học của 3 loài thuộc chi Mần tưới (Eupatoriu...

 • V_L0_00777.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Vân Anh;  Advisor: Vũ, Văn Hiền (2006)

 • Tổng quan về làng nghề và sự phát triển làng nghề ở Việt Nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tập trung nghiên cứu quá trình phát triển làng nghề ở Bắc Ninh, tiềm năng và thực trạng phát triển các làng nghề ở Bắc Ninh, các đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội ở Bắc Ninh ảnh hưởng tới sự phát triển của làng nghề. Nêu lên xu hướng vận động và giải pháp cơ bản để phát triển làng nghề ở Bắc Ninh một cách toàn diện trong giai đoạn mới. Nêu lên một số bài học kinh nghiệm cho sự phát triển làng nghề ở Bắc Ninh nói riêng và làng nghề ở Việt Nam nói chung

 • KLTN Pham Thi Van Anh _ QH 2012.41.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Thị Vân Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Nguyệt (2016)

 • Nghiên cứu đề tài này trước tiên là giới thiệu một cách tổng quát về TP. Hưng Yên, từ vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, xã hội. Thứ hai giới thiệu, mô tả vị trí, lịch sử, kiến trúc của Phố Hiến, các di tích lịch sử, các lễ hội văn hóa dân gian, các làng nghề truyền thống…Thứ ba, từ việc giới thiệu mô tả trên cho chúng ta thấy được thực trạng khai thác sử dụng nguồn tài nguyên du lịch đồng thời nhìn thấy tiềm năng phát triển du lịch nơi đây từ đó xây dựng các chương trình du lịch đặc thù nhằm phát triển tiềm năng du lịch ở TP. Hưng Yên.Vì vậy, bài nghiên cứu của tôi hy vọng có thể đóng góp vào sự phát triển du lịch, qua đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế của TP để thay...

Browsing by Author Phạm, Thị Vân Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 7 to 11 of 11
 • V_L2_01814.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Vân Anh;  Advisor: Phạm, T.V.A. (2009). Nghiên cứu chất lượng dịch vụ du lịch tại Cát Bà cho khách nội địa. Luận văn Thạc sĩ, Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam. (2009)

 • Hệ thống lý luận cơ bản về dịch vụ du lịch, chất lượng dịch vụ du lịch, tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ du lịch. Khái quát sự phát triển của du lịch tại Cát Bà. Phân tích thực trạng chất lượng dịch vụ tại Cát Bà qua đánh giá của khách du lịch nội địa và nhà cung ứng du lịch. Đưa ra một số nguyên nhân cơ bản: nguyên nhân khách quan, chủ quan của thực trạng chất lượng dịch vụ tại Cát Bà. Đề xuất một số giải pháp cơ bản để nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch tại Cát Bà: Bao gồm giải pháp trước mắt như: nâng cao chất lượng đội ngũ lao động; tăng cường hệ thống cơ sở vật chất; tăng cường quản lý nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch; phát triển và đa dạng các dịch vụ vui chơi giải trí c...

 • 01050003576.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Vân Anh (2017)

 • Nước ta nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa ẩm nên hệ thực vật vô cùng phong phú và đa dạng. Đáng chú ý là nhóm cây thuốc – nhóm cây trực tiếp phục vụ nhu cầu chữa bệnh của con người. Tuy nhiên, phần lớn các cây thuốc Việt Nam chưa được nghiên cứu một cách đầy đủ, nhất là về thành phần hóa học và tác dụng sinh học do đó chưa đủ cơ sở khoa học để tạo được các sản phẩm ứng dụng mới trong các lĩnh vực dược phẩm, thực phẩm và nông nghiệp. Hơn nữa, các loài cây thuốc trong cùng một chi có những đặc điểm hình thái khá giống nhau nên dễ gây nhầm lẫn cho người sử dụng. Vì vậy, chúng tôi tiến hành nghiên cứu đặc điểm sinh học của 3 loài thuộc chi Mần tưới (Eupatoriu...

 • V_L0_00777.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phạm, Thị Vân Anh;  Advisor: Vũ, Văn Hiền (2006)

 • Tổng quan về làng nghề và sự phát triển làng nghề ở Việt Nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tập trung nghiên cứu quá trình phát triển làng nghề ở Bắc Ninh, tiềm năng và thực trạng phát triển các làng nghề ở Bắc Ninh, các đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội ở Bắc Ninh ảnh hưởng tới sự phát triển của làng nghề. Nêu lên xu hướng vận động và giải pháp cơ bản để phát triển làng nghề ở Bắc Ninh một cách toàn diện trong giai đoạn mới. Nêu lên một số bài học kinh nghiệm cho sự phát triển làng nghề ở Bắc Ninh nói riêng và làng nghề ở Việt Nam nói chung

 • KLTN Pham Thi Van Anh _ QH 2012.41.pdf.jpg
 • Final Year Project (FYP)


 • Authors: Phạm, Thị Vân Anh;  Advisor: Nguyễn, Thị Nguyệt (2016)

 • Nghiên cứu đề tài này trước tiên là giới thiệu một cách tổng quát về TP. Hưng Yên, từ vị trí địa lí, điều kiện tự nhiên, lịch sử, văn hóa, xã hội. Thứ hai giới thiệu, mô tả vị trí, lịch sử, kiến trúc của Phố Hiến, các di tích lịch sử, các lễ hội văn hóa dân gian, các làng nghề truyền thống…Thứ ba, từ việc giới thiệu mô tả trên cho chúng ta thấy được thực trạng khai thác sử dụng nguồn tài nguyên du lịch đồng thời nhìn thấy tiềm năng phát triển du lịch nơi đây từ đó xây dựng các chương trình du lịch đặc thù nhằm phát triển tiềm năng du lịch ở TP. Hưng Yên.Vì vậy, bài nghiên cứu của tôi hy vọng có thể đóng góp vào sự phát triển du lịch, qua đó góp phần thúc đẩy nền kinh tế của TP để thay...