Browsing by Author Phạm, Thị Vân Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 9 to 10 of 10
  • V_L0_00777.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Vân Anh;  Advisor: Vũ, Văn Hiền (2006)

  • Tổng quan về làng nghề và sự phát triển làng nghề ở Việt Nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tập trung nghiên cứu quá trình phát triển làng nghề ở Bắc Ninh, tiềm năng và thực trạng phát triển các làng nghề ở Bắc Ninh, các đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội ở Bắc Ninh ảnh hưởng tới sự phát triển của làng nghề. Nêu lên xu hướng vận động và giải pháp cơ bản để phát triển làng nghề ở Bắc Ninh một cách toàn diện trong giai đoạn mới. Nêu lên một số bài học kinh nghiệm cho sự phát triển làng nghề ở Bắc Ninh nói riêng và làng nghề ở Việt Nam nói chung

Browsing by Author Phạm, Thị Vân Anh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 9 to 10 of 10
  • V_L0_00777.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phạm, Thị Vân Anh;  Advisor: Vũ, Văn Hiền (2006)

  • Tổng quan về làng nghề và sự phát triển làng nghề ở Việt Nam trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn. Tập trung nghiên cứu quá trình phát triển làng nghề ở Bắc Ninh, tiềm năng và thực trạng phát triển các làng nghề ở Bắc Ninh, các đặc điểm tự nhiên, kinh tế xã hội ở Bắc Ninh ảnh hưởng tới sự phát triển của làng nghề. Nêu lên xu hướng vận động và giải pháp cơ bản để phát triển làng nghề ở Bắc Ninh một cách toàn diện trong giai đoạn mới. Nêu lên một số bài học kinh nghiệm cho sự phát triển làng nghề ở Bắc Ninh nói riêng và làng nghề ở Việt Nam nói chung