Browsing by Author Phan, Hoàng Chơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • DT_00777.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Minh Hà; Phan, Hoàng Chơn; Võ, Thị Như Quỳnh (2008)

 • Trình bày lý thuyết toán tử đối đồng điều, cấu trúc của đối đồng điều của đại số Steenrod thông qua đồng cấu chuyển Singer. Trình bày mối liên hệ của đồng cấu này với các vấn đề xung quanh lý thuyết biểu diễn nhóm modular và lý thuyết bất biến modular. Ứng dụng đại số máy tính vào việc tính toán ở các thứ nguyên lớn; bước đầu sử dụng phần mềm chuyên dụng như Maple, Gap. Trình bày lý thuyết trường hữu hạn, các thuật toán số học và lý thuyết đường cong elliptic, đặc biệt là những ứng dụng trong lý thuyết bảo mật và an toàn thông tin. Ứng dụng các phương pháp tổ hợp nghiên cứu cấu trúc đại số, cấu trúc của tập hợp (có thứ tự) các phân hoạch của số tự nhiên. Nghiên cứu lý thuyết biểu diễn...

 • 00060000063.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Minh Hà; Phan, Hoàng Chơn; Võ, Thị Như Quỳnh (2010)

 • Nghiên cứu cấu trúc của đối tượng đại số Steenrod thông qua đồng cấu chuyển Singer. Mối liên hệ của đồng cấu này với các vấn đề xung quanh lý thuyết biểu diễn nhóm modular và lý thuyết bất biến modular. Tiến hành nghiên cứu so sánh những biểu hiện khác nhau của đồng cấu chuyển Singer trên các giải thức khác nhau. Nghiên cứu xây dựng cơ sở cộng tính mới cho đại số Dyer-Lashof- đại số các toán tử đồng điều không gian vòng lặp vô hạn. Nghiên cứu cấu trúc vành biểu diễn của nhóm tuyến tính tổng quát (vô hạn) trên trường hữu hạn trong mối quan hệ với lambda vành-toán tử đồng điều của K-lý thuyết, nhóm đối xứng và tổ hợp.

Browsing by Author Phan, Hoàng Chơn

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • DT_00777.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Lê, Minh Hà; Phan, Hoàng Chơn; Võ, Thị Như Quỳnh (2008)

 • Trình bày lý thuyết toán tử đối đồng điều, cấu trúc của đối đồng điều của đại số Steenrod thông qua đồng cấu chuyển Singer. Trình bày mối liên hệ của đồng cấu này với các vấn đề xung quanh lý thuyết biểu diễn nhóm modular và lý thuyết bất biến modular. Ứng dụng đại số máy tính vào việc tính toán ở các thứ nguyên lớn; bước đầu sử dụng phần mềm chuyên dụng như Maple, Gap. Trình bày lý thuyết trường hữu hạn, các thuật toán số học và lý thuyết đường cong elliptic, đặc biệt là những ứng dụng trong lý thuyết bảo mật và an toàn thông tin. Ứng dụng các phương pháp tổ hợp nghiên cứu cấu trúc đại số, cấu trúc của tập hợp (có thứ tự) các phân hoạch của số tự nhiên. Nghiên cứu lý thuyết biểu diễn...

 • 00060000063.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Nguyễn, Minh Hà; Phan, Hoàng Chơn; Võ, Thị Như Quỳnh (2010)

 • Nghiên cứu cấu trúc của đối tượng đại số Steenrod thông qua đồng cấu chuyển Singer. Mối liên hệ của đồng cấu này với các vấn đề xung quanh lý thuyết biểu diễn nhóm modular và lý thuyết bất biến modular. Tiến hành nghiên cứu so sánh những biểu hiện khác nhau của đồng cấu chuyển Singer trên các giải thức khác nhau. Nghiên cứu xây dựng cơ sở cộng tính mới cho đại số Dyer-Lashof- đại số các toán tử đồng điều không gian vòng lặp vô hạn. Nghiên cứu cấu trúc vành biểu diễn của nhóm tuyến tính tổng quát (vô hạn) trên trường hữu hạn trong mối quan hệ với lambda vành-toán tử đồng điều của K-lý thuyết, nhóm đối xứng và tổ hợp.