Browsing by Author Phan, Phương Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • 6. Phan Phuong Thao 756-762.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Phương Thảo (2018)

 • Áp Tây Sơn Nhất (thôn An Khê) là quê hương đầu tiên của anh em Tây Sơn trên vùng đất Đàng Trong. Địa bạ ấp Tây Sơn Nhất và thôn An Khê cung cấp những số liệu rất cụ thể về từng loại hình ruộng đất công tư. Việc phân tích số liệu các địa bạ này cho thấy sự biến động về hình thức sở hữu và phân bố ruộng đất ở An Khê sau khi nhà Tây Sơn thất bại. Sự mnah mún trong tư hữu ruộng đất ở An Khê do những ảnh hưởng của chính sách quân điền năm 1839 của Minh Mạng có mục đích sâu xa là sự trả thù của nhà Nguyễn nhằm xóa bỏ những thành quả về ruộng đất mà phong trào Tây Sơn đã đem lại cho người dân ở Bình Định nói chung và An Khê nói riêng.

 • 317(2001-4)_p24-33.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Phương Thảo (2001)

 • Trong giới hạn luận văn này, tác giả chỉ chọn 1/648 thôn có địa bạ 1839 để phân tích nghiên cứu và địa điểm được chọn là Kiên Mỹ được chọn làm địa điểm nghiên cứu. Qua phân tích địa bịa Kiên Mỹ , tác giả muốn so sánh chủ trương quân điền của Minh Kiện với kết quả thực tế thực hiện được ở bài viết thông qua sự biến đổi sở hữu ruộng đất . Tư liệu chủ yếu được sử dụng trong bài này là địa bạ của cả tỉnh Bình Định nói chung , Kiên Mỹ nói riêng tại thời điểm 1939

 • DT_00851.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Phương Thảo; Nguyễn, Thu Hương; Tống, Văn Lợi; Hoàng, Anh Tuấn (2007)

 • Khái quát về trường phái nghiên cứu khu vực học ở Mỹ: các giai đoạn phát triển và thành tựu; nghiên cứu lịch sử hình thành, những vấn đề chung và một số nhánh nghiên cứu khu vực tiêu biểu ở Nhật; nghiên cứu khu vực học và Á châu học qua tiến trình lịch sử, xu thế phát triển và những vấn đề còn đang tranh luận của các trường phái nà

 • V_L2_00391.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Phương Thảo (2003)

 • Nghiên cứu tình hình sở hữu ruộng đất nửa đầu thế kỷ và chủ trương quân điền năm 1939 ở Bình Định qua các tư liệu địa bạ, đặc biệt là kết quả quân điền năm 1939. Từ đó rút ra một số kết luận về tình trạng sở hữu ruộng đất cũng như những biến đổi của các loại hình sở hữu ruộng đất ở Bình Định nửa đầu thế kỷ 19.

 • V_L2_00391_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Phương Thảo;  Advisor: Hà Văn Tấn, Người hướng dẫn (2003)

 • 152 tr. + 1 tóm tắt và 1 CD; Nghiên cứu tình hình sở hữu ruộng đất nửa đầu thế kỷ và chủ trương quân điền năm 1939 ở Bình Định qua các tư liệu địa bạ, đặc biệt là kết quả quân điền năm 1939. Từ đó rút ra một số kết luận về tình trạng sở hữu ruộng đất cũng như những biến đổi của các lo (...); Luận án TS. Lịch sử Việt Nam -- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; Electronic Resources

 • 02050002211.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Mai;  Advisor: Phan, Phương Thảo (2014)

 • Tập trung xử lý và phân tích các tư liệu địa chính Hà Nội đầu thế kỷ XX, đặc biệt là số liệu từ bằng khoán điền thổ của các phố Hàng Ngang, Lãn Ông, Hàng Buồm, Mã Mây, nhằm bổ sung những thông tin mang tính định lượng xung quanh vấn đề biến đổi diện mạo, c (...); Electronic Resources

 • 02050003782.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang;  Advisor: Phan, Phương Thảo (2020-04-05)

 • Làm sáng tỏ diện mạo phố phường Hà Nội nói chung, tuyến phố Tràng Tiền – Hàng Khay – Tràng Thi nói riêng trong một giai đoạn lịch sử của Thủ đô. Khắc họa lại hiện trạng kiến trúc, biến đổi cảnh quan của một số di tích văn hóa – lịch sử tiêu biểu của Hà Nội trên tuyến phố nghiên cứu. Trên cơ sở các nguồn tài liệu lưu trữ, đặc biệt là nguồn tư liệu địa chính, luận văn bước đầu đưa ra những luận giải về sự biến đổi diện mạo phố phường Hà Nội nói chung, tuyến phố Tràng Tiền – Hàng Khay – Tràng Thi nói riêng so với các thời kỳ trước, làm rõ ảnh hưởng của người Pháp đối với quá trình đô thị hóa của Hà Nội thời cận đại. Luận văn có giá trị tham khảo và làm phong phú thêm các nghiên cứu về ph...

 • V_L2_01483.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Văn Lợi;  Advisor: Vũ, Văn Quân; Phan, Phương Thảo (2009)

 • Nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, bối cảnh lịch sử và sưu tập bản đồ Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX. Phân tích, làm rõ cấu trúc, tổ chức không gian thành thị/đô thị Thăng Long –Hà Nội trong lịch sử dựa trên diện mạo thành-lũy, diện mạo “thị” qua “Hồng Đức bản đồ”. So sánh những bản đồ được lập trong thế kỷ XIX của Việt Nam và Pháp để tìm ra những nét tương đồng, dị biệt trong cách thể hiện hình ảnh thành thị Thăng Long – Hà Nội cũng như sự phát triển của kỹ thuật lập bản đồ. Dựa trên cơ sở tham chiếu giữa các bản đồ với thông tin từ các nguồn tư liệu khác, khôi phục diện mạo của thành thị Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX qua thành Hà Nội thời Nguyễn, những yếu tố châu Âu ở Hà Nội ...

 • V_L2_01483.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Văn Lợi;  Advisor: Vũ, Văn Quân; Phan, Phương Thảo (2009)

 • Nghiên cứu, làm rõ những thông tin lịch sử trên hệ thống bản đồ Thăng Long -Hà Nội từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX. Phân tích những điểm tương đồng và dị biệt trong các bản đồ Hồng Đức, từ đó định rõ các giá trị thông tin mà các bản đồ đó cung cấp. So sánh những bản đồ được lập trong thế kỷ XIX của Việt Nam và Pháp để thấy được sự phát triển của kỹ thuật lập bản đồ. Hà Nội - chu kỳ của những đổi thay, hình thái kiến trúc và đô thị. Trên cơ sở tham chiếu giữa các bản đồ với thông tin từ các nguồn tư liệu khác, khôi phục diện mạo của kinh thành Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XV - XIX.

 • 053.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Phương Thảo (1998)

 • "Phụ canh" là thuật ngữ dùng trong các địa bạ cổ để chỉ ruộng đất trên địa phận của làng xã này nhưng do người của làng xã khác sở hữu và canh tác. Bài viết nêu tình hình "phụ canh" của 5 huyện ở Thái Bình qua tư liệu địa bạ năm 1805 nhằm giải thích một số đặc điểm của chế độ sở hữu ruộng đất, đặc biệt để thấy được mối quan hệ bên trong, bên ngoài giữa các làng xã Việt Nam cổ truyền.

 • V_L2_00056.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Phương Thảo;  Advisor: Hà, Văn Tấn (1997)

 • Khảo sát địa bạ trong hai năm 1815 và 1839 của thôn Kiên Mỹ thuộc tổng Thời Hoa, huyện Tuy Viễn, Phủ Quy nhơn nay thuộc thị trấn Phú phong, huyện Tây sơn, tỉnh Bình định. Qua đó hiểu được các loại hình sở hữu ruộng đất cho đến thống kê từng thửa ruộng thuộc người sở hữu, chính sách quân điền, cải cách ruộng đất thuộc thời Minh Mệnh

 • 363(2006-7)_p28-36.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Phương Thảo (2006)

 • Bài viết xác định một cách cụ thể hơn về vị trí, diện tích, giáp giới...của một số công trình văn hóa - lịch sử, qua đó góp phần làm cơ sở cho việc nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo những di sản của Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung...

 • 1935-1-3764-1-10-20161104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Phương Thảo (2009)

 • Tài liệu địa chính Hà Nội thời cận đại hiện được lưu giữ tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia 1 thuộc Cục Văn thư và Lưu trừ Nhà nước và tại Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội. Đây là nguồn tư liệu rất đa dạng, phong phú.Báo cáo giới thiệu tổng quan các nguồn tư liệu địa chính được lưu giữ tại hai kho lưu trữ nói trên. Trên cơ sở đó chúng tôi tập trung miêu tả kỹ về các bàng khoán nhà đất của Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX hiện đang lưu giữ tại sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội. Đây là một nguồn tư liệu rất phong phú, đồ sộ (hơn 30.000 phiếu) chưa được khai thác, với những thông tin chi tiết, cụ thể về từng căn nhà, dãy phổ trong nội thị cũng như từng thửa đất ở các vùng p...

Browsing by Author Phan, Phương Thảo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 20 of 23
 • 6. Phan Phuong Thao 756-762.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Phương Thảo (2018)

 • Áp Tây Sơn Nhất (thôn An Khê) là quê hương đầu tiên của anh em Tây Sơn trên vùng đất Đàng Trong. Địa bạ ấp Tây Sơn Nhất và thôn An Khê cung cấp những số liệu rất cụ thể về từng loại hình ruộng đất công tư. Việc phân tích số liệu các địa bạ này cho thấy sự biến động về hình thức sở hữu và phân bố ruộng đất ở An Khê sau khi nhà Tây Sơn thất bại. Sự mnah mún trong tư hữu ruộng đất ở An Khê do những ảnh hưởng của chính sách quân điền năm 1839 của Minh Mạng có mục đích sâu xa là sự trả thù của nhà Nguyễn nhằm xóa bỏ những thành quả về ruộng đất mà phong trào Tây Sơn đã đem lại cho người dân ở Bình Định nói chung và An Khê nói riêng.

 • 317(2001-4)_p24-33.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Phương Thảo (2001)

 • Trong giới hạn luận văn này, tác giả chỉ chọn 1/648 thôn có địa bạ 1839 để phân tích nghiên cứu và địa điểm được chọn là Kiên Mỹ được chọn làm địa điểm nghiên cứu. Qua phân tích địa bịa Kiên Mỹ , tác giả muốn so sánh chủ trương quân điền của Minh Kiện với kết quả thực tế thực hiện được ở bài viết thông qua sự biến đổi sở hữu ruộng đất . Tư liệu chủ yếu được sử dụng trong bài này là địa bạ của cả tỉnh Bình Định nói chung , Kiên Mỹ nói riêng tại thời điểm 1939

 • DT_00851.pdf.jpg
 • Other


 • Authors: Phan, Phương Thảo; Nguyễn, Thu Hương; Tống, Văn Lợi; Hoàng, Anh Tuấn (2007)

 • Khái quát về trường phái nghiên cứu khu vực học ở Mỹ: các giai đoạn phát triển và thành tựu; nghiên cứu lịch sử hình thành, những vấn đề chung và một số nhánh nghiên cứu khu vực tiêu biểu ở Nhật; nghiên cứu khu vực học và Á châu học qua tiến trình lịch sử, xu thế phát triển và những vấn đề còn đang tranh luận của các trường phái nà

 • V_L2_00391.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Phương Thảo (2003)

 • Nghiên cứu tình hình sở hữu ruộng đất nửa đầu thế kỷ và chủ trương quân điền năm 1939 ở Bình Định qua các tư liệu địa bạ, đặc biệt là kết quả quân điền năm 1939. Từ đó rút ra một số kết luận về tình trạng sở hữu ruộng đất cũng như những biến đổi của các loại hình sở hữu ruộng đất ở Bình Định nửa đầu thế kỷ 19.

 • V_L2_00391_noi_dung.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Phương Thảo;  Advisor: Hà Văn Tấn, Người hướng dẫn (2003)

 • 152 tr. + 1 tóm tắt và 1 CD; Nghiên cứu tình hình sở hữu ruộng đất nửa đầu thế kỷ và chủ trương quân điền năm 1939 ở Bình Định qua các tư liệu địa bạ, đặc biệt là kết quả quân điền năm 1939. Từ đó rút ra một số kết luận về tình trạng sở hữu ruộng đất cũng như những biến đổi của các lo (...); Luận án TS. Lịch sử Việt Nam -- Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003; Electronic Resources

 • 02050002211.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Trần, Thị Mai;  Advisor: Phan, Phương Thảo (2014)

 • Tập trung xử lý và phân tích các tư liệu địa chính Hà Nội đầu thế kỷ XX, đặc biệt là số liệu từ bằng khoán điền thổ của các phố Hàng Ngang, Lãn Ông, Hàng Buồm, Mã Mây, nhằm bổ sung những thông tin mang tính định lượng xung quanh vấn đề biến đổi diện mạo, c (...); Electronic Resources

 • 02050003782.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Nguyễn, Thị Huyền Trang;  Advisor: Phan, Phương Thảo (2020-04-05)

 • Làm sáng tỏ diện mạo phố phường Hà Nội nói chung, tuyến phố Tràng Tiền – Hàng Khay – Tràng Thi nói riêng trong một giai đoạn lịch sử của Thủ đô. Khắc họa lại hiện trạng kiến trúc, biến đổi cảnh quan của một số di tích văn hóa – lịch sử tiêu biểu của Hà Nội trên tuyến phố nghiên cứu. Trên cơ sở các nguồn tài liệu lưu trữ, đặc biệt là nguồn tư liệu địa chính, luận văn bước đầu đưa ra những luận giải về sự biến đổi diện mạo phố phường Hà Nội nói chung, tuyến phố Tràng Tiền – Hàng Khay – Tràng Thi nói riêng so với các thời kỳ trước, làm rõ ảnh hưởng của người Pháp đối với quá trình đô thị hóa của Hà Nội thời cận đại. Luận văn có giá trị tham khảo và làm phong phú thêm các nghiên cứu về ph...

 • V_L2_01483.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Văn Lợi;  Advisor: Vũ, Văn Quân; Phan, Phương Thảo (2009)

 • Nghiên cứu về điều kiện tự nhiên, bối cảnh lịch sử và sưu tập bản đồ Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX. Phân tích, làm rõ cấu trúc, tổ chức không gian thành thị/đô thị Thăng Long –Hà Nội trong lịch sử dựa trên diện mạo thành-lũy, diện mạo “thị” qua “Hồng Đức bản đồ”. So sánh những bản đồ được lập trong thế kỷ XIX của Việt Nam và Pháp để tìm ra những nét tương đồng, dị biệt trong cách thể hiện hình ảnh thành thị Thăng Long – Hà Nội cũng như sự phát triển của kỹ thuật lập bản đồ. Dựa trên cơ sở tham chiếu giữa các bản đồ với thông tin từ các nguồn tư liệu khác, khôi phục diện mạo của thành thị Thăng Long – Hà Nội thế kỷ XV-XIX qua thành Hà Nội thời Nguyễn, những yếu tố châu Âu ở Hà Nội ...

 • V_L2_01483.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Tống, Văn Lợi;  Advisor: Vũ, Văn Quân; Phan, Phương Thảo (2009)

 • Nghiên cứu, làm rõ những thông tin lịch sử trên hệ thống bản đồ Thăng Long -Hà Nội từ thế kỷ XV đến thế kỷ XIX. Phân tích những điểm tương đồng và dị biệt trong các bản đồ Hồng Đức, từ đó định rõ các giá trị thông tin mà các bản đồ đó cung cấp. So sánh những bản đồ được lập trong thế kỷ XIX của Việt Nam và Pháp để thấy được sự phát triển của kỹ thuật lập bản đồ. Hà Nội - chu kỳ của những đổi thay, hình thái kiến trúc và đô thị. Trên cơ sở tham chiếu giữa các bản đồ với thông tin từ các nguồn tư liệu khác, khôi phục diện mạo của kinh thành Thăng Long - Hà Nội thế kỷ XV - XIX.

 • 053.pdf.jpg
 • Conference Paper


 • Authors: Phan, Phương Thảo (1998)

 • "Phụ canh" là thuật ngữ dùng trong các địa bạ cổ để chỉ ruộng đất trên địa phận của làng xã này nhưng do người của làng xã khác sở hữu và canh tác. Bài viết nêu tình hình "phụ canh" của 5 huyện ở Thái Bình qua tư liệu địa bạ năm 1805 nhằm giải thích một số đặc điểm của chế độ sở hữu ruộng đất, đặc biệt để thấy được mối quan hệ bên trong, bên ngoài giữa các làng xã Việt Nam cổ truyền.

 • V_L2_00056.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Phương Thảo;  Advisor: Hà, Văn Tấn (1997)

 • Khảo sát địa bạ trong hai năm 1815 và 1839 của thôn Kiên Mỹ thuộc tổng Thời Hoa, huyện Tuy Viễn, Phủ Quy nhơn nay thuộc thị trấn Phú phong, huyện Tây sơn, tỉnh Bình định. Qua đó hiểu được các loại hình sở hữu ruộng đất cho đến thống kê từng thửa ruộng thuộc người sở hữu, chính sách quân điền, cải cách ruộng đất thuộc thời Minh Mệnh

 • 363(2006-7)_p28-36.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Phương Thảo (2006)

 • Bài viết xác định một cách cụ thể hơn về vị trí, diện tích, giáp giới...của một số công trình văn hóa - lịch sử, qua đó góp phần làm cơ sở cho việc nghiên cứu bảo tồn, tôn tạo những di sản của Hà Nội nói riêng, cả nước nói chung...

 • 1935-1-3764-1-10-20161104.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Phan, Phương Thảo (2009)

 • Tài liệu địa chính Hà Nội thời cận đại hiện được lưu giữ tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia 1 thuộc Cục Văn thư và Lưu trừ Nhà nước và tại Sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội. Đây là nguồn tư liệu rất đa dạng, phong phú.Báo cáo giới thiệu tổng quan các nguồn tư liệu địa chính được lưu giữ tại hai kho lưu trữ nói trên. Trên cơ sở đó chúng tôi tập trung miêu tả kỹ về các bàng khoán nhà đất của Hà Nội nửa đầu thế kỷ XX hiện đang lưu giữ tại sở Tài nguyên - Môi trường và Nhà đất Hà Nội. Đây là một nguồn tư liệu rất phong phú, đồ sộ (hơn 30.000 phiếu) chưa được khai thác, với những thông tin chi tiết, cụ thể về từng căn nhà, dãy phổ trong nội thị cũng như từng thửa đất ở các vùng p...