Browsing by Author Phan, Thành An

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 3 of 3
 • 01051000026.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đông, Văn Việt;  Advisor: Phan, Thành An (2017)

 • Trong luận văn này, chúng tôi định nghĩa khái niệm phễu trên bề mặt của khối đa diện lồi và sử dụng phễu để tìm tất cả đường đi ngắn nhất từ một điểm cố định tới bất kỳ điểm nào trên bề mặt của đa diện. Cấu trúc của cây phễu chứa tất cả các đường đi ngắn nhất được sửa đổi từ thuật toán của Chen và Han. Tuy nhiên, sự khác nhau chính giữa thuật toán của Chen và Han với phương pháp của chúng tôi là chúng tôi không sử dụng kỹ thuật trải phẳng và khái niệm nguồn ảnh cùng phép chiếu của nó. Thuật toán của chúng tôi xây dựng cây phễu không cần dùng đến phép trải phẳng. Do đó, số phép toán trong thuật toán của chúng tôi nhỏ hơn so với số phép toán trong thuật toán của Chen và Han. Thuật toán ...

 • 01050003228.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Phan, Thành An (2016)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu thuật toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm trong một đa giác đơn trong không gian 2 chiều, sau đó phát triển thuật toán tìm đường đi ngắn nhất giữa 2 điểm trên bề mặt khối đa diện trong 3 chiều. Với bài toán tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác đơn, năm 1984 các tác giả Lee và Preparata đã đưa ra thuật toán để giải quyết bài toán với độ phức tạp về thời gian là tuyến tính, thông qua việc tam giác phân đa giác, sau đó thuật toán tiếp tục xây dựng các hình “phễu” sao cho đường biên của phễu chứa đường đi ngắn nhất cần tìm

Browsing by Author Phan, Thành An

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 2 to 3 of 3
 • 01051000026.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đông, Văn Việt;  Advisor: Phan, Thành An (2017)

 • Trong luận văn này, chúng tôi định nghĩa khái niệm phễu trên bề mặt của khối đa diện lồi và sử dụng phễu để tìm tất cả đường đi ngắn nhất từ một điểm cố định tới bất kỳ điểm nào trên bề mặt của đa diện. Cấu trúc của cây phễu chứa tất cả các đường đi ngắn nhất được sửa đổi từ thuật toán của Chen và Han. Tuy nhiên, sự khác nhau chính giữa thuật toán của Chen và Han với phương pháp của chúng tôi là chúng tôi không sử dụng kỹ thuật trải phẳng và khái niệm nguồn ảnh cùng phép chiếu của nó. Thuật toán của chúng tôi xây dựng cây phễu không cần dùng đến phép trải phẳng. Do đó, số phép toán trong thuật toán của chúng tôi nhỏ hơn so với số phép toán trong thuật toán của Chen và Han. Thuật toán ...

 • 01050003228.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Đặng, Thị Ngọc Ánh;  Advisor: Phan, Thành An (2016)

 • Luận văn tập trung nghiên cứu thuật toán tìm đường đi ngắn nhất giữa hai điểm trong một đa giác đơn trong không gian 2 chiều, sau đó phát triển thuật toán tìm đường đi ngắn nhất giữa 2 điểm trên bề mặt khối đa diện trong 3 chiều. Với bài toán tìm đường đi ngắn nhất trong đa giác đơn, năm 1984 các tác giả Lee và Preparata đã đưa ra thuật toán để giải quyết bài toán với độ phức tạp về thời gian là tuyến tính, thông qua việc tam giác phân đa giác, sau đó thuật toán tiếp tục xây dựng các hình “phễu” sao cho đường biên của phễu chứa đường đi ngắn nhất cần tìm