Browsing by Author Phan, Thị Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • Effects of the Inquiry-based Teaching Approach on Vietnamese Students' Science Achievement Based on the 2015 PISA Data.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tăng, Thị Thùy; Lê, Thái Hưng; Lê, Thị Hoàng Hà; Phan, Thị Linh (2019)

 • Dạy học dựa trên truy vấn được biết đến như là một trong những cách thức dạy học tích cực hóa người học và được gắn liền với dạy học các môn khoa học nhằm nâng cao các năng lực khoa học của học sinh. Nghiên cứu này nhằm phân tích mối quan hệ giữa dạy học dựa trên truy vấn và thành tích khoa học của học sinh Việt Nam dựa trên dữ liệu PISA 2015 với mẫu nghiên cứu là 5826 học sinh ở độ tuổi 15. Bằng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính, kết quả chỉ ra việc giáo viên sử dụng thường xuyên dạy học dựa trên truy vấn sẽ làm tăng thành tích khoa học của học sinh. Nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy học khoa học và năng l...

 • 05050003526.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thành (2018)

 • Tổng quan được cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài về năng lực giải quyết vấn đề. Trình bày một số phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học cơ sở. Đã tiến hành điều tra, khảo sát, lấy ý kiến của 240 học sinh và 22 giáo viên tại ba trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, Thị trấn Yên Mỹ, Tân Việt thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để đánh giá thực trạng của việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường trung học cơ sở. Trên cơ sở lí luận và thực tiễn đã tổng quan được, chúng tôi đã tiến hành phân tích mục tiêu và c...

Browsing by Author Phan, Thị Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 3 of 3
 • Effects of the Inquiry-based Teaching Approach on Vietnamese Students' Science Achievement Based on the 2015 PISA Data.pdf.jpg
 • Article


 • Authors: Tăng, Thị Thùy; Lê, Thái Hưng; Lê, Thị Hoàng Hà; Phan, Thị Linh (2019)

 • Dạy học dựa trên truy vấn được biết đến như là một trong những cách thức dạy học tích cực hóa người học và được gắn liền với dạy học các môn khoa học nhằm nâng cao các năng lực khoa học của học sinh. Nghiên cứu này nhằm phân tích mối quan hệ giữa dạy học dựa trên truy vấn và thành tích khoa học của học sinh Việt Nam dựa trên dữ liệu PISA 2015 với mẫu nghiên cứu là 5826 học sinh ở độ tuổi 15. Bằng phương pháp phân tích hồi quy tuyến tính, kết quả chỉ ra việc giáo viên sử dụng thường xuyên dạy học dựa trên truy vấn sẽ làm tăng thành tích khoa học của học sinh. Nghiên cứu cũng đưa ra một số khuyến nghị dựa trên kết quả nghiên cứu nhằm nâng cao chất lượng dạy học khoa học và năng l...

 • 05050003526.pdf.jpg
 • Thesis


 • Authors: Phan, Thị Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thành (2018)

 • Tổng quan được cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài về năng lực giải quyết vấn đề. Trình bày một số phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học cơ sở. Đã tiến hành điều tra, khảo sát, lấy ý kiến của 240 học sinh và 22 giáo viên tại ba trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, Thị trấn Yên Mỹ, Tân Việt thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để đánh giá thực trạng của việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường trung học cơ sở. Trên cơ sở lí luận và thực tiễn đã tổng quan được, chúng tôi đã tiến hành phân tích mục tiêu và c...