Browsing by Author Phan, Thị Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 3 of 3
  • 05050003526.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phan, Thị Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thành (2018)

  • Tổng quan được cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài về năng lực giải quyết vấn đề. Trình bày một số phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học cơ sở. Đã tiến hành điều tra, khảo sát, lấy ý kiến của 240 học sinh và 22 giáo viên tại ba trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, Thị trấn Yên Mỹ, Tân Việt thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để đánh giá thực trạng của việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường trung học cơ sở. Trên cơ sở lí luận và thực tiễn đã tổng quan được, chúng tôi đã tiến hành phân tích mục tiêu và c...

Browsing by Author Phan, Thị Linh

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 3 to 3 of 3
  • 05050003526.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phan, Thị Linh;  Advisor: Nguyễn, Thị Kim Thành (2018)

  • Tổng quan được cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài về năng lực giải quyết vấn đề. Trình bày một số phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực góp phần phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trung học cơ sở. Đã tiến hành điều tra, khảo sát, lấy ý kiến của 240 học sinh và 22 giáo viên tại ba trường trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, Thị trấn Yên Mỹ, Tân Việt thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên để đánh giá thực trạng của việc sử dụng các phương pháp dạy học tích cực và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh trong dạy học hóa học ở trường trung học cơ sở. Trên cơ sở lí luận và thực tiễn đã tổng quan được, chúng tôi đã tiến hành phân tích mục tiêu và c...