Browsing by Author Phan Hữu Thạc quảng nghĩa, Hoàng Châu Giang giám định

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DichKinhbannghiatieplucq2易經本義捷錄.pdf.jpg
  • Sách Nho học


  • Authors: 潘友碩廣義, 黄珠江鍳定; Phan Hữu Thạc quảng nghĩa, Hoàng Châu Giang giám định (-)

  • Sách in, khổ 26.5x16cm, 214 trang, tình trạng tương đối tốt. Thuộc bộ Hợp toản Ngũ Kinh tiệp合篡五經捷, sách chú giải, làm sáng tỏ nghĩa của Dịch Kinh. Hiện thiếu quyển 1.

Browsing by Author Phan Hữu Thạc quảng nghĩa, Hoàng Châu Giang giám định

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • DichKinhbannghiatieplucq2易經本義捷錄.pdf.jpg
  • Sách Nho học


  • Authors: 潘友碩廣義, 黄珠江鍳定; Phan Hữu Thạc quảng nghĩa, Hoàng Châu Giang giám định (-)

  • Sách in, khổ 26.5x16cm, 214 trang, tình trạng tương đối tốt. Thuộc bộ Hợp toản Ngũ Kinh tiệp合篡五經捷, sách chú giải, làm sáng tỏ nghĩa của Dịch Kinh. Hiện thiếu quyển 1.