Browsing by Author Phommavong, Keo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003175.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phommavong, Keo;  Advisor: Nguyễn, Quang Huy (2016)

  • Lào nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới với phong phú đa dạng sinh học của các nguồn tài nguyên thiên nhiên thực vật di truyền, đa dạng rộng lớn của các vi sinh vật và tiềm năng về lâm nghiệp, trong sự đa dạng đó có không ít các loại xạ khuẩn sinh chất kháng sinh mà chưa được khám phá. Từ thực tế trên, nghiên cứu đặc điểm sinh học mọt số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất ở Lào. Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của các chủng xạ khuẩn từ đất ở Lào

Browsing by Author Phommavong, Keo

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050003175.pdf.jpg
  • Thesis


  • Authors: Phommavong, Keo;  Advisor: Nguyễn, Quang Huy (2016)

  • Lào nằm trong vùng khí hậu cận nhiệt đới với phong phú đa dạng sinh học của các nguồn tài nguyên thiên nhiên thực vật di truyền, đa dạng rộng lớn của các vi sinh vật và tiềm năng về lâm nghiệp, trong sự đa dạng đó có không ít các loại xạ khuẩn sinh chất kháng sinh mà chưa được khám phá. Từ thực tế trên, nghiên cứu đặc điểm sinh học mọt số chủng xạ khuẩn phân lập từ đất ở Lào. Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của các chủng xạ khuẩn từ đất ở Lào