Browsing by Author Phoutthasone, Phanthavong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050004228.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Phoutthasone, Phanthavong;  Advisor: Lê, Văn Thiện (2018)

  • Tìm hiểu thực trạng quản lý và sử dụng thuốc bảo vê thực vật trong sản xuất rau tại huyện Hatsayfong, thủ đô Viêng Chăn, Lào. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau, đất ở vùng sản xuất rau tại huyện Hatsayfong, thủ đô Viêng Chăn, Lào. Đề xuất ra các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật, nâng cao ý thức người dân địa phương cũng như hiệu quả công tác quản lý hóa chất bảo vệ thực vật tại địa phương.

Browsing by Author Phoutthasone, Phanthavong

Jump to: 0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
or enter first few letters:  
Showing results 1 to 1 of 1
  • 01050004228.pdf.jpg
  • Theses


  • Authors: Phoutthasone, Phanthavong;  Advisor: Lê, Văn Thiện (2018)

  • Tìm hiểu thực trạng quản lý và sử dụng thuốc bảo vê thực vật trong sản xuất rau tại huyện Hatsayfong, thủ đô Viêng Chăn, Lào. Dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trên rau, đất ở vùng sản xuất rau tại huyện Hatsayfong, thủ đô Viêng Chăn, Lào. Đề xuất ra các biện pháp nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hóa chất bảo vệ thực vật, nâng cao ý thức người dân địa phương cũng như hiệu quả công tác quản lý hóa chất bảo vệ thực vật tại địa phương.